Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 247 – 12 maja 2014 r

 

 

 

Konferencja UW

 

 

 

Ubezpieczenie Allianz Doradca

 

 Konferencja z okazji X-lecia nowej ustawy VAT

 

 

 

Życzenia z okazji Dnia Doradcy Podatkowego

Wszystkim Koleżankom i Kolegom składamy najserdeczniejsze życzenia pomyślności i sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

                            
Redakcja Serwisu

 

Niestety powoli zbliża się faktyczny kres bytu naszego zawodu, bo jego „deregulacja” za chwilę zostanie uchwalona przez Sejm. Będziemy apelować do Pana Prezydenta, aby nie podpisywał tych nonsensów, bo nasz rynek zdominują hochsztaplerzy, którzy otworzą firmy pod nazwą „Rozliczenia i ewidencje podatkowe”, a będzie to mógł zrobić każdy, nawet niepiśmienny przestępca.

Najwyższa pora, aby zadać pytania, na które będziemy oczekiwać odpowiedzi: kto znalazł firmę lobbystyczną, która miała jakoby wspierać nasze interesy i ile z naszych pieniędzy na nią wydano? Co zrobiła Rada poprzedniej kadencji, a zwłaszcza jej Przewodniczący, aby obronić nasz zawód i dlaczego nie wykorzystał „wyśmienitych relacji z urzędnikami”, którymi tak często się szczycił?

 

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 
Z orzecznictwa NSA i WSA:

  • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia z dnia 5 marca 2014 r. (I SA/Kr 1366/13) wypowiedział się w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości lokalu, w przypadku jego współwłasności – czytaj więcej tekst nr 19,
  • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 5 lutego 2014 r. (I SA/Go 605/13) wskazał, że grunty pod liniami energetycznymi, sklasyfikowane jako lasy, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości tylko wówczas, gdy organ podatkowy wykaże w sposób niebudzący wątpliwości, że grunty te zostały zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej i to w sposób wyłączający możliwość prowadzenia działalności leśnej – czytaj więcej tekst nr 21,
  • Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 kwietnia 2014 r.,  syg. akt II FSK 1077/12, stwierdził że w postępowaniu kontrolnym, którego stroną jest spółka, kara porządkowa może być nałożona jedynie na tę spółkę, jako osobę prawną, a nie na członka jej zarządu (osobę fizyczną) – czytaj więcej tekst nr 25.

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany kto jest mafią wyłudzającą zwroty podatków?

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Czy elektroniczna faktura korygująca musi zwierać numer faktury korygowanej – Mateusz Wojciechowski
2. Sposób opodatkowania sprzedaży towarów lub usług, do których realizacji stosuję się (jako elementy składowe) wyroby wskazane w załączniku nr 11 – Piotr Wesołowski
3. Rozliczenie podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów w przypadku decyzji naczelnika urzędu celnego określającej wysokość tego podatku w kwocie niższej niż zadeklarowana w zgłoszeniu celnym – Wojciech Safian
4. Ograniczenie prawa do odliczenia z tytułu opłat za parking oraz opłat za przejazd autostradą w prawie krajowym w świetle prawa unijnego – Marcin Szymocha
5. Czy sprzedaż pakietów powinna być traktowana jako jedna usługa opodatkowana stawką podatku od towarów i usług właściwą dla usługi głównej? – Piotr Wesołowski
6. Wyłudzenia podatku od towarów i usług – część I – prof. dr hab. Witold Modzelewski
7. Zastosowanie stawki 0% dla czynności eksportu towarów w związku z otrzymaniem całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy – Piotr Wesołowski

 

PODATEK AKCYZOWY

8. Czy nabycie gazu ziemnego przez wspólnotę mieszkaniową na potrzeby opałowe lokali mieszkalnych jest zwolnione z opodatkowania podatkiem akcyzowym? – Wojciech Safian

PODATKI DOCHODOWE

9. Wynagrodzenie za prokurę – Anna Żarkowska
10. Czy dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych? – Andrzej Łukiańczuk
11. Podatnik może zastosować 50 %  koszty uzyskania przychodów w odniesieniu do przychodów z tytułu zawartych umów o dzieło – Malwina Sik
12. Czy dochód (przychód) z tytułu otrzymanej dywidendy krajowej powinien być wykazany w zeznaniu CIT – 8? – Andrzej Łukiańczuk
13. Kwalifikacja przychodów uzyskiwanych przez radcę prawnego z tytułu świadczenia usług pomocy prawnej z urzędu do właściwego źródła przychodów – Wojciech Safian
14. Jak kwalifikować wydatki na wybudowanie przyłączy na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych? – Andrzej Łukiańczuk
15. Przychód z tytułu przedawnionego wkładu mieszkaniowego – Jacek Budziszewski
16. Zwrot wydatków na opłaty parkingowe do aut służbowych pracowników mobilnych nie stanowi przychodu – Mateusz Wojciechowski

 

INNE PODATKI

17. Zwolnienie od spadków i darowizn w przypadku zasiedzenia nieruchomości – Mateusz Wojciechowski
18. Stawka podatkowa dla gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą – Jacek Budziszewski
19. Obciążenie podatkiem od nieruchomości posiadacza samoistnego w przypadku kilku współwłaścicieli – Piotr Zyśk
20. Wyłączenia z powierzchni użytkowej a podatek od nieruchomości – Jacek Budziszewski
21. Opodatkowanie gruntów leśnych pod liniami energetycznymi – Piotr Zyśk
22. Wewnętrzna sieć elektroenergetyczna a podatek od nieruchomości – Anna Żarkowska

 

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

23. Wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu udostępnienia samochodu służbowego – Małgorzata Słomka
24. Partycypacja pracownika w poniesieniu kosztów nabycia świadczenia – Anna Żarkowska

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

25. Kara porządkowa może być nałożona jedynie na tę spółkę, jako osobę prawną a nie na członka jej zarządu – Malwina Sik

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

26. Szkice polsko – rosyjskie: polska tożsamość biedy.

 

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
  1. Wzorcowy Regulamin Wewnętrzny dotyczący użytkowania samochodów osobowych oraz innych pojazdów dla potrzeb działalności gospodarczej

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA


Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 5 maja 2014 r.

 

 

Komentarz nieuczesany – kto jest mafią wyłudzającą zwroty podatków?

Dziś już nie ma publicznych orędowników „optymalizacji podatkowej” oraz „agresywnego planowania podatkowego”. Niedawni oferenci tych usług przeszli nieoczekiwaną metamorfozę: przedzierzgnęli się w obrońców legalizmu i interesu publicznego. Zaiste cud się stał pewnego razu. Już nie ma usług doradczych „nowoczesnych metod zarządzania podatkami”, które muszą dać „oszczędności podatkowe”, a ich wczorajsi wykonawcy gorliwie bronią budżetu państwa korzystając tu z usług – jak zawsze – wiarygodnych mediów.

Przypomina mi to rozmowę z pewnym prezesem dużej (bardzo dużej) spółki skarbu państwa, który pokazał mi opinie jak wprowadzić „oszczędności podatkowe” w podatku od towarów i usług, podatku dochodowym, a nawet w akcyzie, gdzie istotą pomysłu było stworzenie wokół tej firmy sieci fikcyjnych spółek, które miały nabywać (oczywiście za granicą) jego towary (stawka 0%) albo dostarczać, oczywiście również zza granicy, „usługi niematerialne”, aby zlikwidować podatek dochodowy. Tak naprawdę wszystko w owej „opinii optymalizacyjnej” sprowadzało się do fikcyjnych faktur oraz również papierowych firm, które tworzyły razem z podatnikiem ów „wehikuł podatkowy”. Jako że rozmowa na ten temat nie miała zobowiązującego charakteru, mogę o niej ogólnie napisać, nie naruszając zasad etycznych oraz prawnych. Obaj zgodziliśmy się, że jest to zwykły szwindel, mający cechy fałszerstw dokumentowych (art. 271 K.k.), oszustwa (art. 286 K.k.) i prania brudnych pieniędzy (art. 299 K.k.). W nagłówku dokumentu była dość dobrze znana firma, którą usłużni dziennikarze nazywają „renomowaną”, zresztą zupełnie słusznie, bo nikt nie mówi, o jaką renomę tu idzie. Na moje pytanie, skąd odwaga owych oferentów, otrzymałem dość zastanawiającą odpowiedź: mojemu rozmówcy na analogicznie pytanie odpowiedziano, że firma ta ma mocne układy „po każdej stronie sceny politycznej”, „swoich wiceministrów i dyrektorów departamentów” oraz media, które „zmiażdżą każdego, kto im podskoczy”. Zasugerowałem aby mój interlokutor zawiadomił kogo trzeba (są takie organy). Nie dowiedziałem się, czy jego firma skorzystała z tej jakże ponętnej propozycji (kwotę oszczędności podatkowych rocznie szacowano tam na dziesiątki milionów złotych), lecz zapytałem czy mogą coś na ten temat publicznie powiedzieć. Mój rozmówca powiedział, że nie ma nic przeciwko temu, bo w spółkach skarbu państwa trudno opędzić się od takich oferentów, są natrętni i agresywni a ich wizyty wspierają telefony z wysokiego szczebla. A stanowisko można tu stracić jednego dnia.

Na koniec zadam retoryczne pytanie: czy takie oferty składa uczciwy podmiot, czy organizacja przestępcza?

Witold Modzelewski

 

Skontaktuj się z naszą redakcją