Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 249 – 26 maja 2014 r

 

 

 

Konferencja UW

 

 

 

 

Ubezpieczenie Allianz Doradca

 

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

  • Resort finansów przedstawił projekt z dnia 12 maja 2014 r. rozporządzenia w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Zgodnie z jego treścią od dnia 1 czerwca 2014 r. rozszerzeniu ulegnie katalog pojazdów, w stosunku do których na mocy art. 86a ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji pojazdów – czytaj więcej tekst nr 2,
  • Najnowsza wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przygotowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przewiduje zniesienie odpowiedzialności solidarnej za podatek od nieruchomości przy współwłasności garażu – czytaj więcej tekst nr 28,
  • Z dniem 1 maja 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – czytaj więcej tekst nr 29,

 

Z orzecznictwa NSA i WSA:

  • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 19 lutego 2014 ., sygn. akt I SA/Kr 2096/13 uznał, że faktury, wystawione na firmę osoby fizycznej po dniu aportu do spółki nie dokumentują w sposób prawidłowo zdarzenia gospodarczego. Aby więc spółka mogła dokonać odliczenia podatku, faktury muszą zostać skorygowane – czytaj więcej tekst nr 13,
  • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w wyroku z dnia 27 marca 2013 r. (V SA/Wa 2209/13), rozstrzygnął kwestię dotyczącą ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym w zakresie statusu podatnika spółki cywilnej – czytaj więcej tekst nr 15,
  • Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 lutego 2014 r., sygn. akt I FSK 418/13 stwierdził, że nie można przyjmować, że powstanie ubytku w trakcie przemieszczania wyrobów energetycznych jest równoznaczne z ich użyciem niezgodnie z przeznaczeniem – czytaj więcej tekst nr 16.

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: samochodowa obsesja ustawodawcy w podatku od towarów i usług.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Tradycyjny model rodziny w wykonaniu Ministerstwa Finansów, czyli prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z pojazdami samochodowymi od dnia 1 kwietnia 2014 r. – Mateusz Wojciechowski, Wojciech Safian
2. Projekt rozporządzenia MF w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu –  Marek Zagórski
3. Wystawienie tzw. pustej faktury stanowi przestępstwo z art.  271 § 1 kodeksu karnego – Mateusz Wojciechowski
4. Rozliczenia podatku od towarów i usług przez wspólnoty mieszkaniowe – Jacek Budziszewski
5. Opodatkowanie czynszu najmu oraz opłat za energię, wodę i ścieki a prawo do odliczenia podatku naliczonego – Piotr Wesołowski
6. Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej – Piotr Zyśk
7. W przypadku których pojazdów można odliczyć podatek naliczony z tytułu nabycia paliwa od dnia 1 kwietnia 2014 r.? – Wojciech Safian
8. Umowa przedwstępna nie podlega opodatkowaniu – Malwina Sik
9. Czy po 10 latach obwiązywania mamy dziś „dobrą ustawę o VAT”? – prof. dr hab. Witold Modzelewski
10. Czy sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dla której wydano decyzję o warunkach zabudowy podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług? – Wojciech Safian
11. Prawidłowe rozliczenia  podatku z tytułu świadczonej przez podatnika usługi turystyki oraz sposobu jej dokumentowania – Piotr Wesołowski
12. Przekroczenie limitu 6 000 zł a prawo do odliczenia – Wojciech Safian
13. Faktury  wystawione na firmę osoby fizycznej po dniu aportu do spółki nie dokumentują w sposób prawidłowo zdarzenia gospodarczego – Malwina Sik
14. Czy połączenie spółek podlega podatkowi od towarów i usług? – Andrzej Łukiańczuk

 

PODATEK AKCYZOWY

15. WSA: spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku akcyzowego – Marek Zagórski
16. Powstanie ubytku w trakcie przemieszczania wyrobów energetycznych – Malwina Sik

PODATKI DOCHODOWE

17. Wpłaty na fundusz remontowy jako element opłat eksploatacyjnych – Anna Żarkowska
18. Czy z tytułu przejęcia spółki komandytowo akcyjnej przez jej akcjonariusza powstanie przychód w spółce przejmującej – Andrzej Łukiańczuk
19. Tylko konwersja wierzytelności w drodze wkładu pieniężnego odnosi skutek na gruncie przepisów dot. niedostatecznej kapitalizacji – Marek Zagórski
20. Wydatki z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu nie stanowią dla Spółki kosztów uzyskania przychodów – Mateusz Wojciechowski
21. Czy wypłacany pracownikom ekwiwalent za używanie własnego obuwia i odzieży roboczej stanowi dla pracowników przychód z tytułu stosunku pracy? – Piotr Wesołowski
22. Czy otrzymanie przez akcjonariusza majątku likwidowanej spółki komandytowo akcyjnej skutkuje u niego powstaniem przychodu? – Andrzej Łukiańczuk
23. Opodatkowanie CIT przychodów wspólnoty składającej się wyłącznie z lokali użytkowych – Jacek Budziszewski
24. Odsetki od należności, lokat i środków na rachunkach bankowych – Anna Żarkowska
25. Wydatki na zakup windy przez wspólnotę mieszkaniową a koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych – Jacek Budziszewski
26. Amortyzacja lokalu biurowego stanowiącego odrębną nieruchomość lokalową  – Anna Żarkowska

INNE PODATKI

27. Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową może nie być opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych – Piotr Zyśk
28. Zmiany opodatkowania garaży podatkiem od nieruchomości – projekt Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – Piotr Zyśk

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

29. Zmiana przepisów w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Małgorzata Słomka

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

30. Szkice polsko-rosyjskie: czy można walczyć z silniejszym przeciwnikiem bez pogardy i nienawiści?

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
  1. Wzorcowy Regulamin Wewnętrzny dotyczący użytkowania samochodów osobowych oraz innych pojazdów dla potrzeb działalności gospodarczej

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA


Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 19 maja 2014 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: samochodowa obsesja ustawodawcy w podatku od towarów i usług.

 

Po raz kolejny – z dniem 1 kwietnia 2014 r. zmieniono zasady opodatkowania nabywania, używania i sprzedaży większości pojazdów samochodowych. Weszło to już do naszej świeckiej tradycji: przepisy na ten temat muszą być bardzo skomplikowane, pozornie wrogie tak, aby wtajemniczeni mogli coś zoptymalizować, oczywiście w sposób zgodny z prawem albo tak, żeby nikt nie mógł nic im zarzucić. Tym razem jednak władza osiągnęła psychologiczny sukces: na podstawie VAT-26 zgłoszono w ciągu pierwszego miesiąca obowiązywania tych przepisów śladową ilość 33 tys. pojazdów, czyli poniżej 1%. Nie skusiły nas miraże pełnego odliczenia przy wykorzystaniu pojazdów „wyłącznie dla potrzeb działalności gospodarczej”. Czy jednak nowe przepisy nie otworzyły innych furtek dla pełnego odliczenia, w tym zwłaszcza z tytułu zakupu paliw silnikowych? Oczywiście, bo żyjemy w świecie „zjawisk fasadowych”: wszystko to, co jest ważne jest załatwiane od zaplecza – taki charakter ma cały dorobek Unii Europejskiej czy szerzej – współczesnej gospodarki rynkowej rozwiniętych państw demokratycznych. Przykłady? Jest ich aż nadto. Pod europejską etykietą towarów mieści się towar wyprodukowany w Chinach, pokazuje się eleganckie dzielnice miast nie zauważając syfu i biedy skupisk emigrantów z Azji czy Afryki, w kiełbasie nie ma mięsa a w prawie sprawiedliwości. A gdzie zostawiono furtkę w przepisach samochodowych? Zaczęło się od tego, że zlikwidowano nakaz podawania na fakturach paliwowych numerów rejestracyjnych pojazdów. Drugim ruchem było objęcie prawem do pełnego odliczenia całych grup pojazdów, w tym zwłaszcza tzw. wielozadaniowych „pikapów”, „dwubryłowców”, itd. Każdy kto ma taki pojazd (a wyprodukowano ich miliony) oraz typowe osobówki sam decyduje ile odliczy podatku, bo o wielkości odliczenia decyduje dekretacja dokumentów, czyli faktur. Kto jest w stanie obiektywnie sprawdzić, ile zużył jeden a ile drugi pojazd? Nie trzeba prowadzić żadnej dokumentacji ani nawet spisywać stanu liczników. Wiadomo, że pojazdy nie objęte ograniczeniem będą miały większe zużycie paliwa i części zamiennych, częściej będą się psuły, bo to się bardziej opłaca. Czyli z zewnątrz wszystko się zgadza. Wiadomo, żyjemy w świecie, który z zewnątrz musi dobrze wyglądać.

 

Witold Modzelewski

 

 

 

Jak radzić sobie z kontrolą US?

 

 

 

Skontaktuj się z naszą redakcją