Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 249 – 26 maja 2014 r

26. Amortyzacja lokalu biurowego stanowiącego odrębną nieruchomość lokalową  

Wspólnota wprowadziła do ewidencji środków trwałych lokal biurowy stanowiący odrębną nieruchomość, który został nabyty do własnego majątku wspólnoty. Za wartość początkową została przyjęta cena nabycia powiększona o koszty…

 

Czytaj więcej na Portalu…

Anna Żarkowska
Doradca podatkowy nr wpisu 10785
anna.zarkowska@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 85

 

Skontaktuj się z naszą redakcją