Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 249 – 26 maja 2014 r

 

PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

 


Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. pragnie przedstawić Państwu propozycję przyjaznego przeglądu podatkowego oraz poaudytowej obsługi doradczej.

 


Przyjazny przegląd podatkowy stanowi analizę Państwa dokumentacji źródłowej, wykrycie nieprawidłowości w sferach objętych badaniem, zdiagnozowanie i minimalizowanie skutków błędnych działań, określenie poziomu potencjalnych ryzyk podatkowych oraz optymalizację zobowiązań podatkowych wybranych zagadnień. Zamawiający określa problemy, które budzą najwięcej trudności lub zagadnienia nietypowe, które uznaje za rodzące szczególne wątpliwości lub ryzyko podatkowe i powinny być przedmiotem szczególnej uwagi w wybranych przez Zamawiającego tytułach podatkowych w wybranym okresie rozliczeniowym, tj. podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych (funkcja płatnika), podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków lokalnych, zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, a także innych należności. Przegląd dokonywany jest na reprezentatywnej próbie dokumentów dotyczących danego zagadnienia w danym okresie.

 


Korzyścią przeglądu jest możliwość skorygowania rozliczeń podatkowych, zanim zrobi to Fiskus. Późniejsza kontrola przeprowadzona przez organy może prowadzić do wydania przez organ negatywnych dla podatnika decyzji i zamknąć mu taką możliwość. Przegląd pozwala również na legalne i skuteczne ograniczenie ryzyka odpowiedzialności karnoskarbowej dla osób kierujących przedsiębiorstwami, a w szczególności dla członków zarządów oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych.

 


Zamawiający otrzyma Raport zawierający jego ustalenia, stwierdzone nieprawidłowości, praktyczne sposoby ich usunięcia, procedury umożliwiające uniknięcie występowania w przyszłości uchybień w rozliczeniach podatkowych oraz zalecenia dotyczące możliwości optymalizacji wysokości zobowiązań podatkowych w zakresie będącym przedmiotem dokonanego przeglądu podatkowego. Raport przeznaczony jest do wyłącznej wiadomości Zleceniodawcy i jednocześnie chroniony tajemnicą zawodową doradcy podatkowego.
     Dodatkowo mogą Państwo otrzymać w cenie zlecenia:

  1. roczną prenumeratę elektronicznego Tygodniowego Przeglądu Informacji Podatkowych,
  2. pakiet godzin doradztwa podatkowego lub szkolenie w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy,
  3. okresowy bezpłatny dostęp do Portalu Podatkowego ISP oraz pierwsze na polskim rynku ubezpieczenie kosztów doradztwa podatkowego po jego wprowadzeniu do sprzedaży na okres roku,
  4. specjalistyczną instrukcję podatkowych.

 

 

W sprawach merytorycznych oraz organizacyjno – technicznych do Państwa dyspozycji pozostaje Dyrektor Działu Audytu Podatkowego w Instytucie Studiów Podatkowych, doradca podatkowy Jacek Budziszewski, tel. 501 134 269 lub 22 517 30 60, e-mail: jacek.budziszewski@isp-modzelewski.pl.

W materiałach do pobrania zamieszczamy kartę informacyjną, którą prosimy po wypełnieniu przekazać do Instytutu mailem lub faxem (22 810 87 80) w celu sporządzenia wyceny.

Jacek Budziszewski
Dyrektor Działu Audytu Podatkowego

 

Skontaktuj się z naszą redakcją