Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 249 – 26 maja 2014 r

 

INSTRUKCJE PODATKOWE

 

Z dniem 1 czerwca 2014 r. ulegają zmianie obowiązujące od  kwietnia br.  nowe zasady odliczenia podatku naliczonego od wszelkich wydatków związanych z samochodami osobowymi oraz innymi pojazdami o masie do 3,5 tony. Jeżeli podatnik chce dokonywać pełnego odliczenia, musi spełnić wymogi formalne. W szczególności podatnik musi uregulować wewnętrzne zasady użytkowania tych pojazdów.

W związku z powyższym Instytut Studiów Podatkowych opracował kolejną wersję „Wzorcowego Regulaminu Wewnętrznego dotyczącego użytkowania samochodów osobowych oraz innych pojazdów dla potrzeb działalności gospodarczej”, który jest niezbędny dla prawidłowego i bezpiecznego wdrożenia nowych zasad dotyczących pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z pojazdami samochodowymi.

Jednocześnie odpowiadając na postulaty naszych Klientów  Instytut opracował „Wzorcowy Regulamin  dotyczący użytkowania samochodów osobowych oraz innych pojazdów, nieobjętych obowiązkiem prowadzenia ewidencji, które wykorzystywane są do celów działalności gospodarczej  lub celów prywatnych”. Dokumenty te można nabyć  poprzez wypełnienie i odesłanie formularza zamówienia.

W przypadku potrzeby udzielenia wszelkich informacji w powyższym zakresie pozostaję do Państwa dyspozycji pod nr tel. (22) 517 30 86, e-mail: andrzej.sarna@isp-modzelewski.pl.

Andrzej Sarna
Dyrektor ds. marketingu

 

Pobierz Formularz zamówienia

                  

Skontaktuj się z naszą redakcją