Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 249 – 26 maja 2014 r

3. Wystawienie tzw. pustej faktury stanowi przestępstwo z art.  271 § 1 kodeksu karnego

Zgodnie z art. 62 § 2 kodeksu karnego skarbowego, kto fakturę lub rachunek, określone w § 1 tego artykułu, wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem się posługuje podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. Natomiast zgodnie z art. 271 § 1 kodeksu karnego funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Wystawienie nierzetelnej faktury realizuje znamiona czynu zabronionego z art. 62 § 2 kodeksu karnego skarbowego, gdy zamiarem sprawcy jest uniknięcie lub zmniejszenie podatku, a więc gdy czyn godzi w obowiązek podatkowy. Jednakże czy do wystawienia nierzetelnej faktury dochodzi w momencie gdy jej wystawienie ma na celu pozorowanie powstania obowiązku podatkowego? Jak wynika z postanowienia SN z dnia 25 lutego 2014 r. (sygn. akt IV KK 426/13) jeżeli dane zachowanie polega na wystawienie faktury, która pozoruje powstanie obowiązku podatkowego, to nie może być mowy o wystawieniu nierzetelnej faktury w rozumieniu art. 62 § 2 kodeksu karnego skarbowego. Jest to zachowanie, które wyczerpuje znamiona z art. 271 § 1 kodeksu karnego, czyli polega na wystawienie dokumentu przez osobę uprawnioną, w której zostaje poświadczona nieprawda co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

Mateusz Wojciechowski
młodszy konsultant podatkowy
mateusz.wojciechowski@isp-modzelewski.pl

 

 Szkolenie Dokumentowanie VAT

 

 

 

Skontaktuj się z naszą redakcją