Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 251 – 9 czerwca 2014 r

 

 

9 czerwca - Dzień Księgowego

 

 

Ubezpieczenie Allianz Doradca

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

  • Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia, który przewiduje zmianę rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień- czytaj więcej tekst nr 3,
  • Na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2014 r. Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Finansów projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych (projekt z dnia 20 maja 2014 r.). Proponowane rozwiązania prawne w sposób istotny zmienią zasady korzystania z aktywów finansowych niektórych jednostek sektora finansów publicznych w procesie zarządzania płynnością budżetu państwa – czytaj więcej tekst nr 29,

 

Z orzecznictwa NSA i WSA:

  • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wyroku z dnia 24 kwietnia 2014 r. (I SA/Ke 127/14) uznał, że w przypadku gdy słód nie jest przewyższającym składnikiem napoju, tylko w jego miejsce syrop glukozowy, to wówczas to piwo dla organów podatkowych i sadów nie jest uznawane za piwo  – czytaj więcej tekst nr 5.

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: jaka część działań optymalizacyjnych w podatku od towarów i usług jest oszustwem w rozumieniu art. 268 Kodeksu Karnego?

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności umorzenia zobowiązań przy pomocy alternatywnego środka płatniczego Bitcoin – Mateusz Wojciechowski
2. Prawo do specyfikowania w odrębnych pozycjach faktury dodatkowych kosztów związanych z dostawą towarów – Piotr Wesołowski
3. MF przygotował projekt zmiany rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień – Marek Zagórski
4. Treść art. 86 ust. 10, 11 i 13 ustawy o podatku od towarów i usług jest jasna, więc proszę nie wciskać kitu – Prof. dr hab. Witold Modzelewski

 

PODATEK AKCYZOWY

5. W przypadku gdy słód nie jest przewyższającym składnikiem napoju nie może być on uznany za piwo – Piotr Zyśk

 

PODATKI DOCHODOWE

6. Opłata za udzielone zabezpieczenie pożyczki – Malwina Sik
7. Wydatki na studia podyplomowe notariusz wrzuci w koszty – Marek Zagórski
8. Odpis amortyzacji od otrzymanego w drodze darowizny znaku towarowego – Malwina Sik
9. Czy wydatki na szkolenie członków rady nadzorczej stanowią koszty uzyskania przychodu? – Wojciech Safian
10. Wydatki na posiłki w delegacji zwolnienie z podatku dochodowego tylko do wysokości diet – Piotr Zyśk
11. Jak należy wprowadzać zapisy do książki przychodów i rozchodów dotyczące kosztów pośrednich, które dotyczą zarówno zysków osiąganych  na terytorium kraju oraz na terytorium innego państwa członkowskiego, w przypadku gdy  koszty te  alokuje się w oparciu o  klucz przychodowy? – Małgorzata Lehmann – Ziaja
12. Skutki wniesienia przez nierezydenta aportu w postaci udziałów w spółce, której majątek w przeważającej części stanowią nieruchomości – Andrzej Łukiańczuk
13. Czy udział w szkoleniu przez członków rady nadzorczej stanowi dla tych osób przychód? – Wojciech Safian
14. Bezimienna umowa ubezpieczenia OC nie jest przychodem dla członków zarządu – Mateusz Wojciechowski
15. Zaliczki uproszczone w spółce postawionej w stan likwidacji – Andrzej Łukiańczuk
16. Sprzedaż środka trwałego sfinansowanego dotacją a koszty – Piotr Wesołowski
17. Podwyższenie kapitału może być potraktowane jak pożyczka – Andrzej Dembiński
18. Możliwość zastosowania do wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ustawy PIT – Piotr Zyśk
19. Czy koszty zaległego podatku od nieruchomości spółki przejętej stanowią koszt uzyskania przychodu w spółce przejmującej? – Andrzej Łukiańczuk
20. Działalność wykonywana osobiście a działalność gospodarcza, interpretacja ogólna MF – Mateusz Wojciechowski
21. Czy po zmianie wysokości udziałów całość wypłaconych odsetek stanowi koszty uzyskania przychodów Spółki? – Piotr Wesołowski
22. Warunki skorzystania z podwyższonych 50 % kosztów uzyskania przychodów – dokumentacja – Małgorzata Lehmann-Ziaja
23. Czy wynagrodzenie za staż odbyty przez uczniów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi podlega zwolnieniu od podatku dochodowego? – Wojciech Safian

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

24. Obowiązek ubezpieczenia w przypadku właściwości ustawodawstwa słowackiego – Anna Żarkowska
25. Zarządzanie przedsiębiorstwem a składki ZUS – Jacek Budziszewski
26. Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych – Anna Żarkowska
27. Sposób obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne – Jacek Budziszewski
28. Ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzenia przyznanego członkowi zarządu w drodze uchwały – Anna Żarkowska

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

29. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych, dotyczącej zarządzania bieżącą płynnością budżetową – Karol Grzybowski
30. Wykreślenie wpisu zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego  w formie hipoteki z księgi wieczystej podatnika – Małgorzata Lehmann-Ziaja

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

Szkice polsko-rosyjskie: pojałtański ład graniczny nie istnieje od 24 lat.

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
  1. Wzorcowy Regulamin Wewnętrzny dotyczący użytkowania samochodów osobowych oraz innych pojazdów dla potrzeb działalności gospodarczej

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA


Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 9 czerwca 2014 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: jaka część działań optymalizacyjnych w podatku od towarów i usług jest oszustwem w rozumieniu art. 268 Kodeksu Karnego?

Pytanie zadane w tytule jest dziś najważniejszym dylematem wielu, nawet bardzo wielu podatników tego podatku, którzy zastosowali „odważne” lub „nowoczesne” sposoby uzyskania „oszczędności podatkowych”. Przez ostatnie lata oferta tego rodzaju usług zwiększyła się wielokrotnie: liderami były tu oczywiście firmy międzynarodowe, bo dobry „wehikuł optymalizacyjny” wymagał działań w innych krajach, bo głównie transakcje trans graniczne dają owe „oszczędności podatkowe” w postaci zwrotów podatku. Schematów działań jest wiele, lecz ich istota sprowadza się tu do następujących elementów:

  1. tworzy się podmiot zagraniczny, który zgodzi się „nabyć towar lub usługę”, będącą istotą tej „transakcji”,
  2. beneficjent tej operacji zafakturuje na jego rzecz tę czynność jako „opodatkowaną stawką 0%” lub „niepodlegającą opodatkowaniu ze względu na miejsce świadczenia”,
  3. znajdzie się „dostawca towarów” lub „usługodawca”, który na rzecz beneficjenta wystawi faktury z podatkiem należnym, a ten ostatni odzyska ów podatek, oczywiście nie płacąc nic lub znacznie mniej niż kwota zwrotu.

Działania te albo potwierdzają zdarzenia, które faktycznie nie miały miejsca, albo mistyfikują inne, nie wykazane w fakturze zdarzenie. Często, aby utrudnić kontrolę czynności wymienione w pkt 3) powtarza się wielokrotnie, aby pogłębić chaos dokumentacyjny.

Są również inne, nieco bardziej subtelne „metody optymalizacyjne”. Pierwsze z nich dotyczyły towarów, które w rzeczywistości są przedmiotem tych czynności. Na ich początku jest jednak podmiot, który oferuje ten towar z ceną poniżej poziomu rynkowego zakładając z góry, że brak zysku w cenie netto pokryje kwotę niezapłaconego zobowiązania podatkowego. Potem towar ten przechodzi formalnie przez cały łańcuch transakcji, aby na końcu trafić do rzeczywistego odbiorcy, który „zupełnie legalnie” kupuje go, płacąc cenę niższą niż rynkową i odliczając podatek naliczony. Z zewnątrz wszystko jest w porządku – „mucha nie siada”.

Drugim, nowym pomysłem jest pozorna sprzedaż z tzw. krajowym odwrotnym obciążeniem innych towarów niż wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług. Ten sposób istnieje od dnia 1 kwietnia 2011 r. i zaczął się od złomu. W latach 2012-2013 sprzedano ogromne ilości pełnowartościowej stali jako złomu, bo „odwrotne obciążenie” ma te same cechy co stawka 0% i WNT: nikt nie płaci żadnych obciążeń a towar jest konkurencyjny, bo sprzedawany po cenach netto. Teraz wykorzystuje się tu odpady i surowce wtórne, bo one są dziś „przebojem optymalizacyjnym”.

Czy działania te są czynem zabronionym, czyli oszustwem w rozumieniu art. 286 Kodeksu Karnego? Sadzę, że tak, zresztą podobne poglądy wyraża w judykaturze Sąd Najwyższy. W związku z tym, że stawiany jest tu również zarzut prania brudnych pieniędzy na podstawie art. 299 tego Kodeksu, uczestnicy lub twórcy tych pomysłów idą na współpracę z organami ścigania i ujawniają – za gwarancję niekaralności – wszystkie okoliczności tych działań (§ 8 art. 299). Władza więc już dużo wie na ten temat.

Co z tego wynika dla podatników? Ci, którzy zaangażowali się w te praktyki mają dziś trochę zmartwień, bo oferenci zapewniali ich, że są dobrze ustawieni po każdej stronie sceny politycznej i „nikt im nie podskoczy”. Nie brali pod uwagę, że są jeszcze sądy, prokuratorzy i organy ścigania. Teraz gorliwie włączają do chóru obrońców interesu publicznego, ale ich słowa nie brzmią jakoś wiarygodnie.

edno jest pewne: uczciwy podatnik powinien jak najdalej trzymać się od oferentów „usług optymalizacyjnych” – czym dalej tym lepiej.

 
Witold Modzelewski

Szkolenie Dokumentowanie VAT

 

Skontaktuj się z naszą redakcją