Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 253 – 23 czerwca 2014 r

 

 

Ubezpieczenie Allianz Doradca

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

  • Resort finansów przygotował projekt z dnia 8 kwietnia 2014 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, w którym proponuje wprowadzenie dodatkowego wzoru samoprzylepnej banderoli na szczególny rodzaj opakowania jednostkowego jakim jest puszka zawierający wyrób spirytusowy i winiarski, bez konieczności składania wniosku o wskazanie sposobu nanoszenia banderol  – czytaj więcej tekst nr 5,
  • Na ostatnim posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy 
o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, nowelizujący m.in. ustawę 
o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaproponowano rozwiązanie dotyczące sposobu określania wartości nieodpłatnego świadczenia polegającego na korzystaniu przez pracowników 
z samochodów służbowych do celów prywatnych – czytaj więcej tekst nr 8,

 

Z orzecznictwa NSA i WSA:

  • Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 czerwca 2014 r. (sygn. akt I FSK 623/13) potwierdził, że fundacje, których celem statutowym jest działalność kulturalna mają prawo do zwolnienia z VAT  – czytaj więcej tekst nr 2,
  • Samo spełnienie przez bankowóz określonych wymagań technicznych nie warunkuje skorzystania z pełnego prawa do odliczenia, jeżeli będzie można stwierdzić, że pojazd ten nie będzie wykorzystywany wyłącznie dla zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa chronionych wartości pieniężnych. Tak wynika z wyroku NSA z 25 marca 2014 r., sygn. akt I FSK 257/13 – czytaj więcej tekst nr 3,
  • Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 12 czerwca 2014 r. (sygn. akt II FSK 1723/12) uznał, że standardowe wykończenie budynku mieszkalnego nie może być objęte ulgą rehabilitacyjną. Skarga kasacyjna podatników została oddalona- czytaj więcej tekst nr 6,
  • Przedawnienie zobowiązania podatkowego pierwotnego dłużnika czyni bezprzedmiotową decyzję o odpowiedzialności osoby trzeciej za to zobowiązanie. Następstwem powinno być stwierdzenie jej wygaśnięcia. Tak wynika z wyroku NSA z 29 kwietnia 2014 r., sygn. akt I FSK 641/13 – czytaj więcej tekst nr 26.

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: koniec osobistych rządów

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Dostawa gruntu oraz budynku na nim wniesionego mogą stanowić oddzielne czynności na gruncie VAT – Mateusz Wojciechowski
2. Fundacja, której celem statutowym jest działalność kulturalna ma prawo do zwolnienia z podatku od towarów i usług – Piotr Zyśk
3. Okazjonalny przewóz gotówki nie daje prawa do pełnego odliczenia VAT – Małgorzata Słomka
4. Czy warto złożyć VAT-26? – prof. dr hab. Witold Modzelewski

PODATEK AKCYZOWY

5. MF przygotował projekt nowych wzorów banderoli na puszki – Marek Zagórski

PODATKI DOCHODOWE

6. Standardowe wykończenie budynku mieszkalnego nie może być objęte ulgą rehabilitacyjną – Piotr Zyśk
7. Wydatki ponoszone w związku podwyższeniem kapitału zakładowego spółki nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów – Marek Zagórski
8. Ryczałt za używanie służbowego samochodu – Małgorzata Słomka
9. Czy prawo podatnika do kosztów uzyskania przychodu zależy od daty sprzedaży wykazanej na fakturze? – Andrzej Łukiańczuk
10. Czy zwrócony przez US podatek wynikający z dokonanej korekty będzie przychodem z działalności gospodarczej czy też przychodem z innych źródeł? – Piotr Wesołowski
11. Praktyczne aspekty sukcesji uniwersalnej na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych – Andrzej Łukiańczuk
12. Skutki podatkowe podziału zysku na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych – Andrzej Łukiańczuk
13. Najem długoterminowy samochodów do celów mieszanych a KUP – Mateusz Wojciechowski
14. Wydatki z tytułu najmu samochodu jako koszty uzyskania przychodu – Wojciech Safian
15. Przychód pracownika z tytułu dojazdu samochodem służbowym do miejsca zamieszkania – Mateusz Wojciechowski
16. Zwrot wydatku za nocleg a przychód pracownika mobilnego – Piotr Wesołowski
17. Wymiana udziałów i akcji – skutki w podatku dochodowym od osób prawnych – Jacek Budziszewski
18. Czy podatnik może uznać wydatki ponoszone na udział w szkoleniach i sympozjach oraz koszty dojazdu jako koszty uzyskania przychodu? – Piotr Wesołowski

INNE PODATKI

19. Podatek od nieruchomości – pomieszczenia wykorzystywane na cele statutowe – Anna Żarkowska
20. Zakres opodatkowania posiadacza samoistnego w podatku od nieruchomości – Andrzej Dembiński
21. Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia z podatku od nieruchomości – Piotr Zyśk
22. Czy kupno akcji spółki z siedzibą w Polsce przez podmiot zagraniczny podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? – Wojciech Safian
23. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości garaży – Jacek Budziszewski

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE    

24. Ruszyło przyznawanie pierwszych emerytur w powszechnym wieku emerytalnym dla mężczyzn – Malwina Sik
25. Pozapłacowe świadczenia z zakresu sportu i rekreacji w podstawie wymiaru składek – Anna Żarkowska

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

26. Przedawnienie zobowiązania czyni decyzję o odpowiedzialności bezprzedmiotową – Małgorzata Słomka
27. Zasady prowadzenia ewidencji we wspólnotach mieszkaniowych – Anna Żarkowska
28. Przedsiębiorcy strefowi a zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych – Malwina Sik

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH

29. Afera taśmowa z perspektywy przedsiębiorcy

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
  1. Wzorcowy Regulamin Wewnętrzny dotyczący użytkowania samochodów osobowych oraz innych pojazdów dla potrzeb działalności gospodarczej

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA


Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 23 czerwca 2014 r.

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany: koniec osobistych rządów.

Nagrana opublikowane w tygodniku „Wprost” oraz późniejsze pasmo kompromitacji w postaci pierwszej konferencji prasowej (teza: jedynym złem jest to, że opublikowano te podsłuchy), żenującej akcji ABW i prokuratury w tej redakcji oraz równie niemądra druga konferencja prasowa (teza: chcieliśmy odebrać nagrania, których opublikowanie jest przestępstwem, aby je podać do wiadomości publicznej) to przysłowiowy gwóźdź do trumny osobistych rządów Pana Premiera. Mimo że u władzy mamy historyków, chyba niezbyt dobrze ich uczono o przeszłości rządów osobistych i mechanizmach tego sposobu sprawowania władzy. A przykładów z przeszłości jest aż nadto: de Gaulle, Edward Gierek czy Wilhelm II. Przypomnijmy tego ostatniego: jego rządy rozpoczęły się od pozbycia się wszystkich, którzy dzięki zdolnościom i zasługom mieli własne zdanie; ich trzeba było wykończyć. Potem dość szybko zmieniali się ci zaufani, ale ich rotacja podporządkowana była zasadzie: każdy następny jest gorszy od poprzedniego. Wszystkie, nawet najmniejsze problemy, zwłaszcza prasowe (artykuł Maksymiliana Hardena na temat homoseksualistów w otoczeniu Wilhelma) narastały do rangi katastrofy, którą on „musiał rozwiązać” osobiście z opłakanymi skutkami dla siebie i swoich rządów – że o kraju którym władał nie wspomnę. Prawda że od sześciu lat to, co dzieje się z rządem w naszym kraju jest bardzo podobne? Różnica polega tylko na tym, że czas dziś biegnie szybko i legitymacja demokratyczna sprawowania władzy jest dużo słabsza. Zresztą dzięki Bogu, bo Wilhelma mogła wyrzucić na śmietnik dopiero przegrana wojna, powszechna nędza a przede wszystkim wielomilionowe ofiary wojny światowej.

Teraz przez chwilę zastanówmy się, czy sprawa nagrań w jakiś sposób zagrażała obiektywnie rządowi oraz obecnej większości parlamentarnej? Oczywiście nie, bo jej merytoryczna treść i efekty przyniosły same korzyści władzy:

  • pozbywano się nieudacznika, udającego od lat ministra finansów, który wprowadzał w błąd opinię publiczną (to oczywiście drobiazg, ale również Radę Ministrów),
  • NBP obiecał wsparcie finansowe rządu w postaci akcji emisyjnej, o której rząd nie miał pojęcia oraz – co dla polityków znacznie ważniejsze – opowiedział się po stronie liberałów przeciw opozycji.

Czy to dużo? Obiektywnie bardzo, a nawet więcej niż sukces. To rękami prezesa NBP można było posłać na polityczną emeryturę człowieka, który obiektywnie zasłużył na miano „Muchy resortu finansów”, bo jego brak wiedzy był podobnie duży jak apodyktyczność wygłoszonych sądów. Jego megalomania urosła do groteskowych rozmiarów, bo kazał sobie powiesić w gabinecie tabliczkę z tytułem „profesora”, choć nikt nie słyszał, aby jakaś uczelnia lub Polski uniwersytet zatrudniał go kiedykolwiek w tym charakterze. Ów „profesor” doprowadził do najgłębszego w historii obniżenia dochodów budżetowych, tolerował gigantyczną przestępczość podatkową i prywatyzację tworzenia przepisów podatkowych na zlecenia lobbystów, którym nie tak daleko do zorganizowanej przestępczości. Kto go chwalił? Oczywiście ci wszyscy, którzy zarabiali dzięki destrukcji systemu fiskalnego oraz tzw. rynki, bo on im dawał równie dużo zarobić dzięki wzrostowi długu publicznego.

Co było naganne w podsłuchowej rozmowie? Z perspektywy obowiązującej poprawności prawie wszystko: język, forma, dowcipy, ale owa gówniarzernia bardzo pasuje do świata garçon eternel, którzy lubili grać w piłkę. Robiąc dobrą minę do złej gry trzeba było oburzyć się, potępić język i brak dobrego wychowania i kazać ministrowi Sienkiewiczowi przeprosić za to, że mówił brzydkie wyrazy, bo za to się przecież idzie do kąta.

 

Teraz już powoli zbliżamy się do końca.

Witold Modzelewski

Szkolenie Dokumentowanie VAT

 

Skontaktuj się z naszą redakcją