Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 254 – 30 czerwca 2014 r

 

 

 

 

Ubezpieczenie Allianz Doradca

 

Prawo Finansowe i Skarbowość

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

  • Czy zmieni się zakres opodatkowania zysków niepodzielonych od dnia 1 stycznia 2015 r.? – czytaj więcej tekst nr 16,
  • W dniu 12 czerwca 2014 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych – czytaj więcej tekst nr 29,
  • Nowy portal Ministerstwa Finansów zostanie uruchomiony prawdopodobnie w sierpniu 2014 r. Od sierpnia poprzez portal będzie można rozliczać podatek od czynności cywilnoprawnych, kartę podatkową oraz podatek od spadków i darowizn. W 2015 roku portal umożliwi obsługę PIT, w 2016 r. CIT, zaś w 2017 będzie można rozliczać przez niego również podatek od towarów i usług – czytaj więcej tekst nr 28,

 

Z orzecznictwa NSA i WSA:

  • NSA w wyroku z dnia 19 marca 2014 r. (I FSK 831/13) stwierdził, że zatrzymanie przez wspólników rozwiązanej spółki cywilnej lub handlowej  niemającej osobowości prawnej towarów znajdujących się na jej stanie na dzień likwidacji, polega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli w stosunku do tych towarów przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego – czytaj więcej tekst nr 1,
  • Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 kwietnia 2014 r. (sygn. akt I FSK 229/13) rozstrzygał w sprawie klasyfikacji transakcji jako transakcji łańcuchowej – czytaj więcej tekst nr 6,
  • Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 marca 2014 r. (sygn. II FSK 684/12) wyjaśnił kwestię dotyczącą ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwaną dalej: ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych) w zakresie obowiązku odprowadzania przez płatnika za ubezpieczonych członków zarządu zaliczki na PIT – czytaj więcej tekst nr 10,
  • Jak wynika z orzeczenia WSA w Gdańsku z dnia 20 maja 2014 r. (I SA/Gd 255/14), określając podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych w przypadku zmiany umowy spółki jawnej należy wziąć pod uwagę wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej, tj. przyrost wartości wszystkich istniejących w spółce kapitałów – czytaj więcej tekst nr 21,
  • Wartość przedmiotu sporu, od której zależy możliwość złożenia skargi kasacyjnej 
do Sądu Najwyższego, liczy się oddzielnie dla każdego pracownika. Taką tezę zawiera uchwała SN z dnia 12 czerwca 2014 r. sygnatura akt: II UZP 1/14 – czytaj więcej tekst nr 25,

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: „tłuste misie” ministra Sienkiewicza.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Czy przekazanie wspólnikowi całości majątku zlikwidowanej spółki stanowi czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług? – Mateusz Wojciechowski
2. Czy  wartość przekazanych nieodpłatnie towarów powinna być zafakturowana i opodatkowana podatkiem od towarów i usług? – Piotr Wesołowski
3. Czy sporządzany protokół zdawczo-odbiorczych powinien mieć datę identyczną jak na fakturze? – Barbara Głowacka
4. Transakcja zakupu używanego samochodu osobowego  a podatek od towarów i usług – Piotr Wesołowski
5. Wspólny system podatku od wartości dodanej oraz zasada neutralności – Malwina Sik
6. Transakcja łańcuchowa w świetle wyroku NSA z dnia 24 kwietnia 2014 r. – Barbara Głowacka
7. Co to znaczy „wykorzystanie samochodu wyłącznie na cele działalności gospodarczej podatnika”? – Prof. dr hab. Witold Modzelewski
8. Czy wniesienie do spółki osobowej aportu w postaci nieruchomości jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług? – Mateusz Wojciechowski
9. Termin wystawienia faktury oraz momentu powstania obowiązku podatkowego w związku z realizacją robót budowlanych – Piotr Wesołowski

 

PODATKI DOCHODOWE

10. NSA: Firma, która opłaca za członków zarządu składki na dobrowolne ubezpieczenie OC, musi uwzględnić ten wydatek przy rozliczaniu bieżących przychodów członków zarządu, gdyż opłacona składka stanowi dla nich przychód z nieodpłatnych świadczeń – Marek Zagórski
11. Wydatki na adaptację a kup – Barbara Głowacka
12. Rozliczenie zaległych składek na ubezpieczenie społeczne – zapłata przez płatnika składek obciążających podatnika – Małgorzata Lehmann-Ziaja
13. Podwyższone koszty uzyskania przychodu a wynagrodzenie ze stosunku pracy – Malwina Sik
14. Osoba, która musi przyjmować leki, może odliczyć od dochodu koszty ich zakupu – Piotr Zyśk
15. Czy wyplata diet pracownikowi w związku z badaniami okresowymi stanowi jego przychód? – Andrzej Łukiańczuk
16. Czy zmieni się zakres opodatkowania zysków niepodzielonych od dnia 1 stycznia 2015 r.? – Andrzej Łukiańczuk
17. Czy wstępna opłata leasingowa może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo – Wojciech Safian
18. Wypłata zachowku nie wpływa na wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych przy sprzedaży odziedziczonego domu – Piotr Zyśk
19. Zwolnienie dochodów podmiotów realizujących programy finansowane z bezzwrotnej pomocy – Wojciech Safian
20. Nabycie obligacji – skutki w podatku dochodowym od osób prawnych dla nabywcy – Jacek Budziszewski

INNE PODATKI

21. Czy  przeznaczenie wypracowanego zysku w spółce osobowej będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? – Mateusz Wojciechowski
22. Opodatkowanie parkomatów podatkiem od nieruchomości – Andrzej Dembiński
23. Zarządca ustanowiony na udziale we współwłasności jako podatnik od nieruchomości – Anna Żarkowska
24. Obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku hipoteki – Jacek Budziszewski

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE    

25. Spory z ZUS – ustalanie wartości przedmiotu sporu przy skardze kasacyjnej do SN – Małgorzata Słomka
26. Świadczenie pieniężne z tytułu odstąpienia od wypłaty nagród jubileuszowych – Jacek Budziszewski
27. Dodatek za rozłąkę w postawie wymiaru składek – Anna Żarkowska

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

28. Nowy portal Ministerstwa Finansów dostępny już w wakacje – Piotr Zyśk
29. Prezydent podpisał ustawę o standaryzacji pism w procedurach administracyjnych – Małgorzata Słomka
30. Jak długo może trwać postępowanie kontrolne? – Aleksandra Bekierz-Babińska
31. Centralny Rejestr Dłużników od 2016 r. – Malwina Sik

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH

32. Różnica tylko w wielkości długu

 

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
  1. Opinia prawna dotycząca skutków w podatku od towarów i usług oraz w podatkach dochodowych w zakresie wydatków związanych z samochodami osobowymi oraz innymi pojazdami samochodowymi

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 30 czerwca 2014 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: „tłuste misie” ministra Sienkiewicza.

Do historii polskiej polityki podatkowej przejdzie jedno zdanie ministra spraw wewnętrznych ujawnione przez tygodnik „Wprost”. Oczywiście bełkot podchmielonego dygnitarza jest trudny do powtórzenia, ale powiedział on, że ma „zapięte CBŚ, UKS, wywiad skarbowy (…)”, co „za jakiś czas (…) będzie przyzwoitym narzędziem także do naszych gier z takimi tłustymi misiami, którzy uważali, że są kompletnie bezkarni”. Prawda, że piękne? CBŚ i UKS służyć mają do „naszych gier” z kimś, kogo nazywa się „tłustymi misiami”. Któż to taki? Zapewne chodzi o przedsiębiorców, których tak gorliwie chronią liberalne rządy. Wiadomo, że to prawicowi poprzednicy z okresu IV RP nie mieli litości dla naszych ważnych biznesmenów. A tu niespodzianka: liberalny minister spraw wewnętrznych używa policji oraz służb skarbowych aby pognębić każdego, kto się władzy nie podoba i – co najważniejsze – czuje się bezkarny. Zapewne racja. To, co się dzieje w „działalności optymalizacyjnej”, autorstwa renomowanych i oczywiście międzynarodowych firm doradczych woła o pomstę do nieba, ale dotychczas podmioty te chwalą się świetnymi relacjami z urzędnikami i władzą. Jeśli takimi „tłustymi misiami” ma zając się minister Sienkiewicz, to bardzo dobrze: czekamy na to od sześciu lat. Tylko czy tu trzeba prowadzić jakieś „gry”? Przecież obowiązkiem służb podległych temu ministrowi jest zwalczanie zorganizowanej przestępczości, a organy podległe ministrowi finansów powinny zając się przestępczością podatkową niezależnie od tego, za jakim pseudolegalnym parawanem jest ona ukrywana. Żeby tak się stało, to najpierw władza musi przyjąć założenie, że jej głównym zadaniem nie jest „zrobienie wszystkiego, aby opozycja nie doszła do władzy”.

 
Witold Modzelewski

Szkolenie VAT - lipiec 2014

 

Skontaktuj się z naszą redakcją