Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 255 – 7 lipca 2014 r

 

 

 

 

Ubezpieczenie Allianz Doradca

 

Prawo Finansowe i Skarbowość

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

  • Sejm uchwalił opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) – czytaj więcej tekst nr 8,
  • W dniu 23 czerwca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania w komisjach sejmowych poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych – czytaj więcej tekst nr 20,
  • Ministerstwo gospodarki przedstawiło projekt o dożywotnim świadczeniu pieniężnym, który jeśli zostanie wprowadzony, spowoduje głębokie zmiany w funkcjonującej na podstawie kodeksu cywilnego umowie dożywocia – czytaj więcej tekst nr 24,

 

Z orzecznictwa NSA i WSA:

  • Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 maja 2014 r., sygn. akt II FSK 1278/12 wypowiedział się w kwestii wydatków na zakup działek ze złożami kruszywa naturalnego – czytaj więcej tekst nr 10,
  • Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 czerwca 2014 r. ( II FSK 1783/12) uznał, że właściciel mieszkania nie musi płacić podatku od odszkodowania od gminy, która nie ma lokalu socjalnego dla lokatora z orzeczoną eksmisją – czytaj więcej tekst nr 16,

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: co dalej? Stan elit politycznych po aferze podsłuchowej.

 

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Świadczenie usługi kształcenia zawodowego a zwolnienie z podatku od towarów i usług – Malwina Sik
2. Emisja obligacji a podatek od towarów i usług – Jacek Budziszewski
3. Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej – Piotr Wesołowski
4. Przekazanie dywidendy w formie udziałów w spółce na gruncie podatku od towarów i usług – Andrzej Łukiańczuk
5. Jaki adres należy wskazać w fakturze? – Piotr Wesołowski
6. Resort finansów planuje likwidację odwrotnego obciążenia w obrocie towarami wymienionymi w załączniku nr 11 do ustawy – nareszcie!  – Prof. dr hab. Witold Modzelewski
7. Czy podatek zawarty w fakturach dokumentujących poniesione wydatki na realizację projektu może być odzyskany przez wspólnotę mieszkaniową? – Piotr Wesołowski 

 

PODATKI DOCHODOWE

8. Sejm uchwalił opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) – Marek Zagórski
9. Likwidacja środka trwałego jako koszt uzyskania przychodu – Wojciech Safian
10. Zakup działek ze złożami kruszywa a koszt uzyskania przychodu – Malwina Sik
11. Umowa dożywocia wymaga jako forma odpłatnego zbycia opodatkowania podatkiem dochodowym – Piotr Zyśk
12. Kwalifikacja podatkowa odsetek od zasądzonej renty – Andrzej Łukiańczuk
13. Wydatki na cele osobiste nie pomniejszą przychodu – Piotr Zyśk
14. Skutki przekazania dotacji wolnej od podatku na wspólny rachunek bankowy – Andrzej Łukiańczuk
15. Czy odszkodowanie wypłacone firmie leasingowej może być kosztem uzyskania przychodów? – Wojciech Safian
16. Opóźniona eksmisja zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych – Piotr Zyśk
17. Korekta wartości początkowej środka trwałego o różnice kursowe – Wojciech Safian
18. Konwersja obligacji na akcje skutki w podatku dochodowym – Jacek Budziszewski

 

INNE PODATKI

19. Uchwalanie stawek w podatku od nieruchomości – Andrzej Dembiński  
20. Loterie fantowe bez zezwolenia? – Krystian Lewecki
21. Nieruchomości zajęte na prowadzenie nieodpłatnej działalności statutowej a podatek od nieruchomości – Jacek Budziszewski

 

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

22. Premia w zamian za przyjęcie bezrobotnego na staż – Malwina Sik
23. Oskładkowanie odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie albo rozwiązanie umowy o pracę – Małgorzata Słomka

 

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

24. Będą zmiany w instytucji dożywocia – Krystian Lewecki
25. Czynny żal a wyłączenie odpowiedzialności za nieterminowe złożenie deklaracji – Małgorzata Słomka
26. Definicja stałego miejsca prowadzenia działalności – Aleksandra Bekierz-Babińska
27. Czas pracy niepełnosprawnych – Krystian Lewecki
28. Kiedy organ może wydać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach? – Aleksandra Bekierz-Babińska

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH

29. Szkice polsko-rosyjskie – nowa wyprawa na Kijów.

 

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
  1. Opinia prawna dotycząca skutków w podatku od towarów i usług oraz w podatkach dochodowych w zakresie wydatków związanych z samochodami osobowymi oraz innymi pojazdami samochodowymi

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 7 lipca 2014 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: dalej? Stan elit politycznych po aferze podsłuchowej.

 

Ów stan przypomina boksera po nokautującym uderzeniu w splot słoneczny: strach przed mediami, łamiący się głos, spuszczone, przepraszające spojrzenia. Niektórzy udają pewność siebie, przekonują, że „trzeba pracować nad wyjściem z obecnego kryzysu”, ale chyba – podobnie jak gderająca większość – nie wierzą, że jest to możliwe. Jak to często bywało w przeszłości ten, komu tak wiele udało się, najczęściej niszczy swoją pozycję  własną głupotą. Wśród głównych aktorów podsłuchowej sceny wyróżnia się zwłaszcza prezes banku centralnego, wyglądający jak przepuszczony przez wyżymaczkę, który duka jakieś tam „przeprosiny”, mówiąc, wyjątkowo oryginalnie, że „nie twierdzi, że nic się nie stało”. Zgoda, Panie Prezesie, zgoda. Przedstawienie przy kielichu, którego był Pan bezwiednym twórcą, nazywa się KOMPROMITACJA. Pocieszeniem jest to, że nie dotyczy to tylko Pana, ale również wielu „wybitnych polityków i biznesmenów” z liberalnych elit naszego kraju. Tę dziwną zbiorowość – w świetle podsłuchowych rozmów – charakteryzuje: prostactwo myśli, wulgarność języka i cwaniactwo w stosunku do spraw, które staroświecko określa się jako „obowiązki publiczne”.  Najlepiej to obrazuje słowo „srelność”, które używane jest w stosunku do jednego z ważnych dla każdego obywatela pojęć. Gdy poprzebierani w drogie garnitury dygnitarze, żrąc za państwowe pieniądze, wypowiadają się z lekceważeniem o sprawach państwowych, nikt już im nie może pomóc. Ten Rubikon przekracza się – jak zawsze – tylko raz, a za nim już tylko polityczna nicość. Dla wielu obywateli naszego kraju szok wywołany przez odsłuchane rozmowy prymitywnych cwaniaków, którzy udają nasze elity, jest najważniejszym odczuciem roku podętych obchodów „25-lecia odzyskania wolności”. To już tak pozostanie i nic się już raczej nie zmieni. Światek oficjalnych liberałów faktycznie popełnił polityczne samobójstwo w najprostszy sposób: był sobą, mówił co myśli i posługiwał się zrozumiałymi dla siebie pojęciami. Wyniki wyborów, które są przed nami, nie są trudne do przewidzenia. Tak jak było z AWS i UW (czy ktoś pamięta, co znaczą te skróty?), również obecna partia rządząca prawdopodobnie przejdzie do historii.

 

Witold Modzelewski

Szkolenie VAT - lipiec 2014

 

Skontaktuj się z naszą redakcją