Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 259 – 4 sierpnia 2014 r

 

 

 

Ubezpieczenie Allianz Doradca

 

 

 

Ubezpieczeniowa rewolucja obniżająca koszty doradztwa podatkowego

Od 2005 roku sprzedawana jest polisa Allianz Podatnik, będąca jedynym w kraju ubezpieczeniem kosztów obsługi sporów przed organami podatkowymi i skarbowymi oraz postępowań sądowo-administracyjnych w tych sprawach. Ma ona już ugruntowaną pozycję rynkową, a dzięki niej ubezpieczeni radykalnie zmniejszają koszty obsługi swoich spraw.

Od marca 2014 roku sprzedawana jest nowa polisa – Allianz Doradca, która ubezpiecza koszty doradztwa prawno-podatkowego niezwiązanego z obsługą sporów. Pokrywa ona koszty udzielenia odpowiedzi na pytania prawno-podatkowe zadawane przez ubezpieczonego, posiadającego w okresie rocznym pulę 24 pytań do wykorzystania. Odpowiedzi stanowią rozstrzygnięcie problemu prawnego związanego ze wszystkimi podatkami krajowymi, w tym również z podatkami lokalnymi. Doradztwo podatkowe objęte ubezpieczeniem ma postać pisemnych rozwiązań dotyczących problemów prawnych. Dzięki zastosowaniu ubezpieczeniowej formy finansowania wydatków koszty tego doradztwa ponoszone przez podmioty ubezpieczone zmniejszają się przeciętnie o 60 %.

Obie polisy: Allianz Podatnik i Allianz Doradca, w sposób rewolucyjny zmieniają wielkość oraz strukturę wydatków na doradztwo podatkowe, łącząc bezpieczeństwo prawne z minimalizacją ponoszonych wydatków.

Podmiotem obsługującym ubezpieczenia jest Instytut Studiów Podatkowych jako spółka doradztwa podatkowego.
Dystrybucją polis zajmuje się Risk Partner. Więcej informacji:

Strona internetowa: www.risk-partner.pl

 

 • Magdalena Kiepurska, Regionalny Dyrektor Sprzedaży
  tel. 501 925 046;
  m.kiepurska@risk-partner.pl
 • Tomasz Gaj, Prezes Zarządu
  tel. 601 625 646;
  t.gaj@risk-partner.pl

 

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 • Jak wynika z informacji Ministerstwa finansów, w roku 2015 nie jest planowana zmiana stawek akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe – czytaj więcej tekst nr 9;
 • Zgłoszony przez klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw zakłada m.in. wprowadzenie tzw. wakacji ubezpieczeniowych oraz zmiany dotyczące tzw. kredytu podatkowego – czytaj więcej tekst nr 12;
 • W dniu 24 lipca 2014 r. Senat uchwalił ustawy ratyfikacyjne bilateralnych umów o wymianie informacji w sprawach podatkowych z Kajmanami, Bermudami i i Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi. Oznacza to, że niebawem wejdą w życie regulacje pozwalające na uzyskanie od administracji podatkowych tych terytoriów informacji dotyczących operacji gospodarczych dokonywanych tam przez polskich podatników – czytaj więcej tekst nr 25;
 • Na ostatnim przed wakacjami posiedzeniu Sejm uchwalił ustawę z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym – czytaj więcej tekst nr 28;
 • Rząd chce „oskładkować” wynagrodzenia członków rad nadzorczych – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało w tym celu projekt zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw – czytaj więcej tekst nr 29;

 

Z orzecznictwa NSA i WSA:

 • Przepisy o nieodpłatnych świadczeniach zgodne z Konstytucją – wyrok interpretacyjny Trybunału Konstytucyjnego z dnia  8 lipca 2014 r. – czytaj więcej tekst nr 16;
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 24 czerwca 2014 r. (sygn. I SA/Gd 298/14) stwierdził, że spółdzielnie mieszkaniowe muszą płacić podatek od nieruchomości także w przypadku chodników, parkingów i dróg  – czytaj więcej tekst nr 27.

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany – likwidacja urzędów skarbowych

 

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów dokonywanej na warunkach  Incoterms FCA? – Barbara Głowacka
2. Odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy przedwstępnej – Malwina Sik
3. Termin dokonania przeglądu technicznego kasy rejestrującej – Piotr Wesołowski
4. Zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy oraz montażu bram ogrodzeniowych powstających m.in. z towarów objętych odwrotnym obciążeniem – Wojciech Safian
5. Refakturowanie importowanych usług – przeliczanie kwot wyrażonych w walutach obcych Adrian Kozakiewicz
6. Konieczność dokonania korekty w sytuacji przekazania samochodu na cele osobiste – Marek Zagórski
7. Rozbiórka budynku a prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z faktury – Piotr Wesołowski
 

AKCYZA

8. Spadek dochodów z akcyzy: co dalej? – Witold Modzelewski
9. Akcyza na alkohol i wyroby tytoniowe bez zmian w 2015 r. – Piotr Zyśk
10. Czy każde użycie wyrobów węglowych z naruszeniem warunków zwolnienia podlega opodatkowaniu? – Marek Zagórski
11. Prowadzenie ewidencji wyrobów gazowych przez Dom Maklerski, wykorzystujący wyroby gazowe na własny użytek – Marcin Rozbicki

PODATKI DOCHODOWE

12. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk sejmowy 2541) – wakacje ubezpieczeniowe oraz kredyt podatkowy – Agata Strocka
13. Opodatkowanie dywidendy uzyskanej od polskiej spółki – Barbara Głowacka
14. Moment powstania przychodu przy tzw. „usługach ciągłych” – Anna Żarkowska
15. Zwrot kosztów powstałych w wyniku dostarczenia wadliwego towaru jako koszty uzyskania przychodów – Wojciech Safian
16. Przepisy o nieodpłatnych świadczeniach zgodne z Konstytucją – wyrok interpretacyjny Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. – Piotr Śmigielski
17. Reklamacje – koszty napraw gwarancyjnych oraz wymiany towarów na wolne od wad – Jacek Budziszewski
18. Skutki zbycia roszczeń dekretowych – Andrzej Łukiańczuk
19. Wynagrodzenie pracowników sfinansowane z dotacji – Anna Żarkowska
20. Różnice kursowe z tytułu kosztów zagranicznych podróży służbowych – Jacek Budziszewski
21. Odsetki otrzymane obok głównej kwoty odszkodowania są opodatkowane podatkiem dochodowym – Krystian Lewecki
22. Wydatki na naukę języka jako koszt podatkowy – Mateusz Wojciechowski
23. Przeliczanie kwot wyrażonych w walutach obcych na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych – Agata Strocka
24. Korekta przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów – Barbara Głowacka
25. Umowy o wymianie informacji podatkowych z Kajmanami, Bermudami i  Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi ratyfikowane – Krystian Lewecki

INNE PODATKI

26. Deklaracje w podatku od nieruchomości – problemy praktyczne – Andrzej Dembiński  
27. Spółdzielnie mieszkaniowe muszą płacić podatek od nieruchomości także w przypadku chodników, parkingów i dróg – Piotr Zyśk
28. Sejm przyjął ustawę o specjalnym podatku węglowodorowym – Marek Zagórski

 

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

29. Członkowie rady nadzorczej zostaną objęci obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne – Krystian Lewecki

 

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

30. Umyślność popełnienia przestępstwa skarbowego – Andrzej Łukiańczuk

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH

31. Szkice polsko-rosyjskie: czy w naszym współczesnym rządzeniu, a zwłaszcza w polityce międzynarodowej, interesy ekonomiczne Polski mają jakiekolwiek znaczenie?

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
 1. Opinia prawna dotycząca skutków w podatku od towarów i usług oraz w podatkach dochodowych w zakresie wydatków związanych z samochodami osobowymi oraz innymi pojazdami samochodowymi

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 4 sierpnia 2014 r.

 

 

 
Komentarz nieuczesany – likwidacja urzędów skarbowych

W publicystyce, która w naszym kraju chce uchodzić za prawicowo-liberalną, występuje unikatowe połączenie trzech poglądów:

 • negatywnego, wręcz wrogiego stosunku do podatków: czym niższe, tym lepsze, bo „więcej pieniędzy zostanie w kieszeni podatnika”,
 • doktrynalnej wrogości do państwa, a zwłaszcza aparatu skarbowego, który (jakoby) jest wredny i głupi, zawzięcie „niszczy uczciwych podatników”, a biedni i bezradni liberalni politycy – mimo że sprawują władzę – nie mogą nic na to poradzić (niemoc polityczna jest tu troskliwie pielęgnowaną cnotą),
 • afirmacja i pochwała dla wszelkich „działań optymalizacyjnych” oraz „nowoczesnych metod zarządzania podatkami”, w tym zwłaszcza promowanych przez międzynarodowy biznes doradczy.

 

Jak to się ma do tradycyjnych wartości prawicowych lub konserwatywnych, gdzie obowiązek zapłaty podatków, uczciwość i rzetelność w rozliczeniach pieniężnych, w tym z państwem, należy chyba do kanonu? Trudno dociec, ale mamy taką liberalną prawicę jaką sami wybraliśmy. W końcu żyjemy również w świecie przebierańców: chuligani udają elity, krętacze – biznesmenów, a wygadani pyskacze – intelektualistów. Dlaczego w polityce  miałoby być inaczej?

W bajkach jest tak, że człowiek o konserwatywnych poglądach jest uczciwy dlatego, że chce być uczciwy, nie korzysta z usług krętaczy, którzy szwindel podatkowy nazywają „optymalizacją”, a przede wszystkim chce rozliczyć się z podatków, bo wie, że swoim dochodem należy dzielić się z tymi, którzy są w potrzebie. Bajeczki te są dla bohaterów nagrań z obecnych elit oczywiście niczym innym niż „ch…, d… i kamieni kupa” (to nowy kanon myślowy).

Najgorzej, że ów pseudoprawicowy ideowy melanż wkroczył do świata legislacji, a zwłaszcza do prawodawstwa podatkowego. Od ponad sześciu lat resort finansów  opracowuje różnego rodzaju „nowelizacje optymalizacyjne”, które mu podsuwa biznes podatkowy – do tego już zdążyliśmy się przyzwyczaić. Gorzej, że nasza liberalna prawica wzięła pod nóż aparat skarbowy i zamierza zrobić coś, co doprowadzi do destrukcji jego działania na wiele lat. Powstał bowiem projekt faktycznej likwidacji niezależności najważniejszych dla każdego państwa organów, czyli urzędów skarbowych. Mają być one niewiadomo dlaczego scalone z organami drugiej instancji, czyli izbami skarbowymi. Stan budżetu państwa zależy w 90% od działań i sprawności organów pierwszej instancji – urzędów skarbowych, a tylko w minimalnym zakresie od organów odwoławczych (izb) – jest to podstawowa wiedza o ustroju organów podatkowych. Od dawna wśród znawców tematu dominuje pogląd, że utrzymywanie aż 16 izb skarbowych i 18 izb celnych czyli organów drugiej instancji w postępowaniach podatkowych – jest zbędne: mógłby to być nawet jeden organ z kilkoma oddziałami zamiejscowymi. Większość urzędników zatrudnionych w tych organach nie ma nic do roboty, nudzi się przy oglądaniu filmów w internecie i marnuje zdrowie od nadmiaru kawy i niedostatku ruchu. Tymczasem będąca u władzy prawica liberalna chce jeszcze wzmocnić te struktury, włączając do nich urzędy skarbowe, które staną się częścią izb skarbowych. W tym samym podmiocie będzie się toczyć postępowanie pierwszo i drugoinstancyjne, co da na wiele lat prawnikom pole do kwestionowania ważności tych postępowań (z niewiadomym wynikiem).

Oficjalnym powodem tych działań jest … redukcja zatrudnienia w urzędach skarbowych, co wywołało już cichy bunt potencjalnych bezrobotnych, bo urząd skarbowy jest często – obok ośrodków zdrowia i urzędu miejskiego – jedynym pracodawcą w danym mieście.
Trzeba przypomnieć, że nikt od 1989 r. nie zdecydował się na taki krok, wiedząc czym się to skończy. Ponoć autorem tych pomysłów jest ta sama firma doradcza, która napisała obowiązujący w naszym kraju największy gniot legislacyjny, czyli akcyzę węglową. Jeśli tak, to już wiemy o co tu idzie.

Dlatego mam apel do rządu: jeśli chcemy mieć dochody budżetowe, to trzeba ten projekt natychmiast wyrzucić do kosza, a ludziom, którzy podrzucili władzy te brednie, należy kazać zwrócić pieniądze.
                   

Witold Modzelewski

 

Letnia Szkoła Podatkowa

 

Skontaktuj się z naszą redakcją