Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 265 – 15 września 2014 r

12. Wydłużenie terminu na zwrot niewykorzystanych znaków akcyzy na wyroby spirytusowe, winiarskie i tytoniowe – projekt zmian

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 sierpnia 2014 r. proponuje się wydłużenie terminu na zwrot niewykorzystanych znaków akcyzy. Regulacje te dotyczą wyrobów spirytusowych i winiarskich, które zostały otrzymane na podstawie decyzji właściwego naczelnika urzędu celnego, a nie zostały wykorzystane i utraciły swoją ważność. Jeśli takie znaki nie zostały naniesione w terminie 12 miesięcy podlegają zwrotowi do podmiotu, który je wydał. Termin zwrotu zgodnie z nowelizacją zostaje wydłużony z 30 do 60 dni.

W stosunku do wyrobów tytoniowych wydłużenie terminu dotyczy znaków akcyzy, które nie zostały wykorzystane do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego, a które z dniem 1 stycznia tracą ważność. Termin ten zostaje przedłużony do końca lutego.

Obecne terminy zwrotu niewykorzystanych znaków w praktyce okazują się często zbyt krótkie, szczególnie w przypadku ich zwrotu do producentów zagranicznych. Niedotrzymanie terminów powoduje natomiast daleko idące konsekwencje w postaci nieprzysługującego zwrotu wpłaconych kwot stanowiących wartość podatkowych znaków akcyzy, kwot wpłaconych na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy, oraz należności za legalizacyjne znaki akcyzy.

Powyższe zmiany oznaczają pozytywne zmiany dla podmiotów, które zajmują się tego rodzaju działalnością. Przewidywany termin wejścia w życie przedmiotowego projektu to 30 czerwca 2015 r.

Piotr Zyśk
Młodszy konsultant podatkowy
piotr.zysk@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60

 

Skontaktuj się z naszą redakcją