Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 265 – 15 września 2014 r

2. Czy sprzedaż kart podarunkowych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Towarami natomiast – w myśl art. 2 pkt 6 powołanej ustawy – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 28 lipca 2014 r. (IBPP1/443-412/14/LSz), karta podarunkowa nie jest towarem w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Stanowi ona dokument uprawniający do odbioru towarów. Zastępuje środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się towary, natomiast wydanie tego znaku legitymacyjnego następuje w zamian za dokonanie wpłaty środków pieniężnych przez klienta. Wobec powyższego Organ uznał, że czynność odpłatnego przekazania karty podarunkowej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem nie mieści się w katalogu czynność podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Jednocześnie w powołanej interpretacji indywidualnej wskazano, że dopiero realizacja bonu towarowego (karty podarunkowej), czyli fizyczne nabycie towaru przez klienta regulującego zapłatę poprzez użycie bonu towarowego (karty podarunkowej), jest czynnością  podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wydanie towarów za bony towarowe (karty podarunkowe) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych, według stawek właściwych dla danego towaru.

Wojciech Safian
Młodszy konsultant podatkowy
wojciech.safian@isp-modzelewski.pl
tel. 0618483348

 

Skontaktuj się z naszą redakcją