Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 265 – 15 września 2014 r

 

INSTRUKCJE PODATKOWE

 

Opinia prawna dotycząca skutków w podatku od towarów i usług oraz w podatkach dochodowych w zakresie wydatków związanych z samochodami osobowymi oraz innymi pojazdami samochodowymi

Z dniem 1 kwietnia 2014 r. wszedł w życie art. 86a ustawy z dnia  11 marca 2004 r., który dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych wyłącznie do celów działalności gospodarczej jak i również do tzw. celów mieszanych – czyli zarówno do celów działalności gospodarczej jak i do użytku prywatnego. W dniu 1 kwietnia 2014 r. na stronach internetowych www.finanse.mf.gov.pl/vat/broszury-informacyjne ukazała się oficjalna broszura informacyjna Ministerstwa Finansów zatytułowana „Nowe zasady odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi”.
Zarówno na tle wskazanego przepisu, jak i komunikatu MF powstało wiele wątpliwości dotyczących prawa do odliczenia i prawidłowego określania przychodu w podatkach dochodowych oraz zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

W związku z powyższym Instytut Studiów Podatkowych opracował „Opinię prawną dotyczącą skutków w podatku od towarów i usług oraz w podatkach dochodowych w zakresie wydatków związanych z samochodami osobowymi oraz innymi pojazdami samochodowymi”, która udziela odpowiedzi na zasadnicze pytania dotyczące art. 86a ustawy o podatku od towarów i usług oraz oficjalnej broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów.

Poniżej prezentujemy wykaz przykładowych pytań, na które odpowiedzi zostały udzielone w przygotowanej opinii prawnej.

 1. Czy jeżeli pracownik rozpoczyna i kończy delegację w miejscu zamieszkania (a tym samym przemieszcza się tym samochodem np. w dzień poprzedzający podróż służbową z pracy do domu) można uznać, że samochód nadal jest wykorzystywany wyłącznie do celów działalności gospodarczej?
 2. Czy zgodnie z twierdzeniem zawartym w komunikacie MF, jeżeli podatnik prowadzi działalność w miejscu zamieszkania i posiada jeden pojazd to nie jest możliwe obiektywne zagwarantowanie wykluczenia użytku prywatnego tego pojazdu?
 3. Czy w przypadku wadliwości prowadzonej ewidencji (np. niepełne zapisy, luki w poszczególnych pozycjach) nie będzie spełniona jedna z przesłanek warunkujących uznanie pojazdu za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej i w konsekwencji podatnik straci prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego?
 4. Jeżeli Przedsiębiorca udostępnia pracownikowi samochód do celów prywatnych odpłatnie, to czy w tym zakresie można uznać, że jest spełniony warunek wyłącznie do potrzeb działalności gospodarczej?
 5. Czy w przypadku przekroczenia – przed dniem 1 kwietnia 2014 r. – limitu odliczenia w wysokości 6 000 zł dla pojazdu objętego ograniczonym prawem do odliczenia, od dnia 1 kwietnia 2014 r. można dokonywać odliczeń z tytułu wydatków związanych z tym pojazdem?
 6. O jakim zaświadczeniu mowa w art. 86a ust. 10 pkt 1 Ustawy, na podstawie którego potwierdza się badanie techniczne stwierdzające spełnienie wymagań dla pojazdów, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą?
 7. Czy zaświadczenia potwierdzające badanie techniczne pojazdu samochodowego wielozadaniowego oraz pojazdu samochodowego van, wydane w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. zachowują swoją ważność?
 8. Czy w przypadku samochodów, w stosunku do których pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego jest uwarunkowane m.in. założeniem i prowadzeniem ewidencji przebiegu pojazdu, samo niezałożenie ewidencji przebiegu pojazdu automatycznie oznacza, że 50% kwoty podatku naliczonego nie jest kosztem uzyskania przychodów?
 9. W jaki sposób Przedsiębiorca powinien kwalifikować wydatki związane z użytkowaniem samochodów w przypadku, gdy pojazdy te są nieodpłatnie wykorzystywane przez Jego pracowników lub inne osoby niebędące Jego pracownikami do celów prywatnych?
 10.  W jaki sposób Przedsiębiorca powinien kwalifikować wydatki związane z użytkowaniem samochodów w przypadku, gdy pojazdy te są odpłatnie wykorzystywane przez Jego pracowników lub inne osoby niebędące Jego pracownikami do celów prywatnych?

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż aby ułatwić podatnikom bezpieczne wdrożenie nowych zasad odliczenia podatku naliczonego z tytułu użytkowania samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, Instytut Studiów Podatkowych opracował Wzorcowe Regulaminy Podatkowe:

 1. Wzorcowy Regulamin dotyczący używania samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych wykorzystywanych do działalności gospodarczej po dniu 31 marca 2014 r.
 2. Wzorcowy Regulamin dotyczący używania samochodów osobowych i innych pojazdów nieobjętych obowiązkiem prowadzenia ewidencji i składania deklaracji VAT-26, które wykorzystywane są do celów działalności gospodarczej lub do celów prywatnych.

Dokumenty te można nabyć  poprzez wypełnienie i odesłanie załączonego formularza zamówienia.

W przypadku potrzeby udzielenia wszelkich informacji w powyższym zakresie pozostaję do Państwa dyspozycji pod nr tel. (22) 517 30 86, e-mail: andrzej.sarna@isp-modzelewski.pl.

 

Andrzej Sarna
Dyrektor ds. marketingu

 

Pobierz Formularz zamówienia

                  

Skontaktuj się z naszą redakcją