Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 265 – 15 września 2014 r

3. Zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynajmowania przez spółkę lokali mieszkalnych na rzecz innego podmiotu gospodarczego wyłącznie na cele mieszkaniowe

Spółka świadczy usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym, z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkaniowych na cele inne niż mieszkaniowe. Spółka wynajmuje lokale mieszkaniowe od osób fizycznych bądź prawnych i w dalszej kolejności wynajmuje je osobo fizycznym na potrzeby mieszkaniowe oraz planuje wynająć te lokale przykładowo innemu przedsiębiorstwu, które prowadzi profesjonalną działalność w zakresie wynajmu nieruchomości – na cele dalszego podnajmu tych lokali w celach mieszkaniowych. Zgodnie z art.  43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od tego podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe. Czy w przypadku wynajmu tych lokali mieszkaniowych na rzecz innego przedsiębiorstwa, które  prowadzi profesjonalną działalność w zakresie wynajmu nieruchomości – na cele dalszego podnajmu tych lokali w celach mieszkaniowych, Spółka korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art.  43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług?

Zwolnienie uregulowane w art. 43 ust. 1 pkt 36 tej ustawy nie określa, czy wynajem w celu mieszkaniowym ma być realizowany bezpośrednio przez wynajmującego, czy też przez przedsiębiorstwa, które podnajmują lokal mieszkalny z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Jeżeli na podstawie umowy, strona świadczy usługę wynajmu lokalu mieszkaniowego na rzecz podmiotu gospodarczego, który w ramach prowadzonej działalności będzie wynajmować ten lokal  innym podmiotom także dla celów mieszkalnych – to zostają spełnione przesłanki dotyczące charakteru wynajmowanego lokalu ( lokal mieszkalny) i przeznaczenia lokalu (wynajem wyłącznie na cele mieszkaniowe). Jak wynika z pisma Ministerstwa Finansów z dnia 3 lipca 2014 r. (PT8/033/124/440/12/WCX/14/RD-61110) podatnik podatku od towarów i usług będzie mógł zatem skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług usługi wynajmu jeśli umowa najmu w swojej treści zawiera między innymi postanowienia, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynika, że dotyczy ona lokalu mieszkalnego i lokal ten może być wykorzystany przez najemcę tylko w celach mieszkaniowych. Powyższe dotyczy zarówno umów najmu zawieranych pomiędzy wynajmującym a najemcą, jak również umów zawieranych z podmiotem trzecim, tj. w relacji wynajmujący – najemca – podnajemca.

Mateusz Wojciechowski
Radca prawny
mateusz.wojciechowski@isp-modzelewski.pl

 

Skontaktuj się z naszą redakcją