Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 266 – 22 września 2014 r

 

 

 

 

Ubezpieczenie Allianz Doradca

 

Ubezpieczeniowa rewolucja obniżająca koszty doradztwa podatkowego

Od 2005 roku sprzedawana jest polisa Allianz Podatnik, będąca jedynym w kraju ubezpieczeniem kosztów obsługi sporów przed organami podatkowymi i skarbowymi oraz postępowań sądowo-administracyjnych w tych sprawach. Ma ona już ugruntowaną pozycję rynkową, a dzięki niej ubezpieczeni radykalnie zmniejszają koszty obsługi swoich spraw.

Od marca 2014 roku sprzedawana jest nowa polisa – Allianz Doradca, która ubezpiecza koszty doradztwa prawno-podatkowego niezwiązanego z obsługą sporów. Pokrywa ona koszty udzielenia odpowiedzi na pytania prawno-podatkowe zadawane przez ubezpieczonego, posiadającego w okresie rocznym pulę 24 pytań do wykorzystania. Odpowiedzi stanowią rozstrzygnięcie problemu prawnego związanego ze wszystkimi podatkami krajowymi, w tym również z podatkami lokalnymi. Doradztwo podatkowe objęte ubezpieczeniem ma postać pisemnych rozwiązań dotyczących problemów prawnych. Dzięki zastosowaniu ubezpieczeniowej formy finansowania wydatków koszty tego doradztwa ponoszone przez podmioty ubezpieczone zmniejszają się przeciętnie o 60 %.

Obie polisy: Allianz Podatnik i Allianz Doradca, w sposób rewolucyjny zmieniają wielkość oraz strukturę wydatków na doradztwo podatkowe, łącząc bezpieczeństwo prawne z minimalizacją ponoszonych wydatków.

Podmiotem obsługującym ubezpieczenia jest Instytut Studiów Podatkowych jako spółka doradztwa podatkowego.
Dystrybucją polis zajmuje się Risk Partner. Więcej informacji:

Strona internetowa: www.risk-partner.pl

 

 • Magdalena Kiepurska, Regionalny Dyrektor Sprzedaży
  tel. 501 925 046;
  m.kiepurska@risk-partner.pl
 • Tomasz Gaj, Prezes Zarządu
  tel. 601 625 646;
  t.gaj@risk-partner.pl

 

 

Prawo Finansowe i Skarbowość

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 • W dniu 25 sierpnia 2014 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, która wprowadza zmiany dotyczące miejsca świadczenia m.in. usług telekomunikacyjnych, nadawczych radiowych i telewizyjnych – czytaj więcej tekst nr 2
 • Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 sierpnia 2014 r. proponuje się złagodzenie warunków, które są niezbędne do wydania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego – czytaj więcej tekst nr 14
 • Lokaty będące formalnie ubezpieczeniami (polisolokaty) będą zwolnione z tzw. podatku Belki tylko do końca 2014 r. – czytaj więcej tekst nr 16
 • W dniu 5 września 2014 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną w interpretacji (sygn. DD2/033/55/KBF/14/RD-75000), w której rozstrzygnął kwestię dotyczącą ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwana dalej: ustawą) w zakresie w zakresie kwalifikacji do źródła przychodów wynagrodzenia z tytułu udostępniania, poza działalnością gospodarczą, powierzchni na stronie internetowej zarządzanej przez osobę fizyczną – czytaj więcej tekst nr 21

 

 • Zgodnie z najnowszą tzw. „dużą nowelizacją” Ordynacji podatkowej, wynikającej z projektu z dnia 5 września 2014 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, która ma wejść w życie prawdopodobnie 1 czerwca 2015 r. znajdą się kompleksowe regulacje dotyczące zastawu skarbowego – czytaj więcej tekst nr 29

 

 

Spis treści:

 

Nowe specjalistyczne studia prawnicze: Prawo Finansowe i Skarbowość.

Komentarz nieuczesany: scenariusze dla rynku doradczego w nowym sezonie politycznym.

 

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Kiedy prywatne nauczanie jest zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług? – Wojciech Safian
2. Nowelizacja z dnia 25 lipca 2014 r. – prowadzenie ewidencji w przypadku stosowania procedur szczególnych – Agata Strocka
3. Możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług – Anna Żarkowska
4. Usługi budowlane – moment powstania obowiązku podatkowego – Mateusz Wojciechowski
5. Obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej i termin jej uwzględnienia w deklaracji podatkowej – Piotr Wesołowski
6. Brak opodatkowania przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – Marek Zagórski
7. VAT 2015: zawyżona prognoza dochodów – Witold Modzelewski
8. Prawo do odliczenia podatku w pełnej wysokości a zakup paliwa – Piotr Wesołowski
9. Dostawa stali wraz z usługami dodatkowymi a podatek od towarów i usług – Jacek Budziszewski

 

AKCYZA

10. Zwolnienie z akcyzy alkoholu etylowego całkowicie skażonego – Piotr Wesołowski
11. Przedmiot opodatkowania podatkiem akcyzowym na gruncie art. 8 ustawy o podatku akcyzowym – Marcin Rozbicki
12. Objęcie opłatą paliwową sprzedaży olejów napędowych nie przeznaczonych do napędu silników spalinowych – Marek Zagórski
13. Korzystne zmiany dotyczące zwolnienia z prowadzenia składu podatkowego – Piotr Zyśk

 

PODATKI DOCHODOWE

14. Różnice kursowe od własnych środków na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – Agata Strocka
15. Zmiany w opodatkowaniu polisolokat  – Małgorzata Słomka
16. Czy wydatki spółki na funkcjonowanie rady programowej są kosztem uzyskania przychodu? – Andrzej Łukiańczuk
17. Podmiot wypłacający dywidendę w formie wierzytelności pożyczkowej nie jest opodatkowany – Małgorzata Słomka
18. PCC a koszty uzyskania przychodu – Anna Żarkowska
19. Kiedy sprzedaż nieruchomości powoduje powstanie przychodu z działalności gospodarczej? – Andrzej Łukiańczuk

20. Czy opłacone przez pracodawcę składki z tytułu zawartych lub odnowionych na rzecz pracowników umów ubezpieczenia mogą być dla pracodawcy kosztem uzyskania przychodu? – Wojciech Safian
21. Osoba fizyczna udostępniająca na stronie internetowej miejsce w celu zamieszczenia treści o charakterze m.in. reklamowym za wynagrodzeniem uzyskuje przychód z tytułu umowy o podobnym charakterze do umowy najmu lub dzierżawy – Marek Zagórski

INNE PODATKI

22. Czy przekształcenie spółki komandytowo akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością podlega pcc? – Andrzej Łukiańczuk
23. Antresole a podatek od nieruchomości – Anna Żarkowska
24. Podatnicy od obiektów niezwiązanych z gruntem  – Andrzej Dembiński  
25. Podstawa opodatkowania przy sprzedaży udziału w nieruchomości – Mateusz Wojciechowski
26. Hipoteka łączna umowna a podatek od czynności cywilnoprawnych – Jacek Budziszewski

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

27. Możliwość dokonywania opłat za pomocą karty płatniczej w urzędach skarbowych – Piotr Zyśk
28. Czy jest możliwość zastosowania stanu wyższej konieczności  w oparciu o przepisy Kodeksu karnego skarbowego? – Andrzej Dembiński  
29. Nowe przepisy dot. zastawu skarbowego – projekt zmian – Piotr Zyśk
30. Dopuszczalność skargi kasacyjnej na gruncie ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – art. 173 § 1 – Marcin Rozbicki

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

31. Szkice polsko-rosyjskie – fenomen prezydenta Władimira Putina.

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
 1. Opinia prawna dotycząca skutków w podatku od towarów i usług oraz w podatkach dochodowych w zakresie wydatków związanych z samochodami osobowymi oraz innymi pojazdami samochodowymi

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 22 września 2014 r.

 

Skontaktuj się z naszą redakcją