Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 267 – 29 września 2014 r

 

 

 

 

Ubezpieczenie Allianz Doradca

 

Ubezpieczeniowa rewolucja obniżająca koszty doradztwa podatkowego

Od 2005 roku sprzedawana jest polisa Allianz Podatnik, będąca jedynym w kraju ubezpieczeniem kosztów obsługi sporów przed organami podatkowymi i skarbowymi oraz postępowań sądowo-administracyjnych w tych sprawach. Ma ona już ugruntowaną pozycję rynkową, a dzięki niej ubezpieczeni radykalnie zmniejszają koszty obsługi swoich spraw.

Od marca 2014 roku sprzedawana jest nowa polisa – Allianz Doradca, która ubezpiecza koszty doradztwa prawno-podatkowego niezwiązanego z obsługą sporów. Pokrywa ona koszty udzielenia odpowiedzi na pytania prawno-podatkowe zadawane przez ubezpieczonego, posiadającego w okresie rocznym pulę 24 pytań do wykorzystania. Odpowiedzi stanowią rozstrzygnięcie problemu prawnego związanego ze wszystkimi podatkami krajowymi, w tym również z podatkami lokalnymi. Doradztwo podatkowe objęte ubezpieczeniem ma postać pisemnych rozwiązań dotyczących problemów prawnych. Dzięki zastosowaniu ubezpieczeniowej formy finansowania wydatków koszty tego doradztwa ponoszone przez podmioty ubezpieczone zmniejszają się przeciętnie o 60 %.

Obie polisy: Allianz Podatnik i Allianz Doradca, w sposób rewolucyjny zmieniają wielkość oraz strukturę wydatków na doradztwo podatkowe, łącząc bezpieczeństwo prawne z minimalizacją ponoszonych wydatków.

Podmiotem obsługującym ubezpieczenia jest Instytut Studiów Podatkowych jako spółka doradztwa podatkowego.
Dystrybucją polis zajmuje się Risk Partner. Więcej informacji:

Strona internetowa: www.risk-partner.pl

 

 • Magdalena Kiepurska, Regionalny Dyrektor Sprzedaży
  tel. 501 925 046;
  m.kiepurska@risk-partner.pl
 • Tomasz Gaj, Prezes Zarządu
  tel. 601 625 646;
  t.gaj@risk-partner.pl

 

Prawo Finansowe i Skarbowość

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 • Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowego rozporządzenia w sprawie zwolnienia z kas fiskalnych, które miałoby obowiązywać w latach: 2015 – 2016 – czytaj więcej tekst nr 1
 • Nowelizacja VAT z dnia 25 lipca 2014 r. – deklaracje w przypadku stosowania procedury szczególnej – czytaj więcej tekst nr 3
 • Szczegółowy wykaz usług telekomunikacyjnych objętych systemem MOSS – czytaj więcej tekst nr 7
 • Zmiany w przepisach ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (zwana dalej: „ustawą”) zakłada przygotowany przez MF projekt ustawy z dnia 16 września 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej – czytaj więcej tekst nr 11

 

 • Trybunał Konstytucyjny w dniu 25 września 2014 r. uznał (sygn. akt SK 4/12) za zgodne z Konstytucją przepisy pozwalające na pobieranie składek ZUS od wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością od takiej samej podstawy, jak u przedsiębiorców prowadzących firmę – czytaj więcej tekst nr 26
 • Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 września 2014 r. możliwe będzie zawieszenie postępowania podatkowego również w sytuacji, kiedy toczy się procedura wzajemnego porozumiewania się. Zgodnie z przewidywaniami ustawa ma wejść w życie w dniu 1 czerwca 2015 r. – czytaj więcej tekst nr 28
 • Zgodnie z projektem tzw. dużej nowelizacji Ordynacji podatkowej Ministerstwo Finansów zrezygnowało z planów zmiany przepisów dotyczących momentu zaliczania nadpłaty podatku na zaległości – czytaj więcej tekst nr 30

 

 

 

Spis treści:

Nowe specjalistyczne studia prawnicze: Prawo Finansowe i Skarbowość

 

Komentarz nieuczesany: chaos interpretacji urzędowych.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Kasy fiskalne w 2015 r. i 2016 r. – projekt nowego rozporządzenia – Agata Strocka
2. Szacowanie obrotu dla VAT w podatkowej grupie kapitałowej – Andrzej Dembiński  
3. Nowelizacja z dnia 25 lipca 2014 r. – deklaracje w przypadku stosowania procedury szczególnej – Agata Strocka
4. Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez stowarzyszenie – Anna Żarkowska
5. Odpłatny wynajem pojazdów samochodowych pracownikom podatnika a prawo do odliczenia – Mateusz Wojciechowski
6. Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej – Piotr Wesołowski
7. Szczegółowy wykaz usług telekomunikacyjnych objętych systemem MOSS – Mateusz Wojciechowski
8. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży kilku budynków położonych na jednej działce – Wojciech Safian
9. Możliwość stosowania sformułowania „data sprzedaży” – Jacek Budziszewski

AKCYZA

10. Dramatyczny spadek dochodów z akcyzy tytoniowej w sierpniu br. – Witold Modzelewski

11. MF szykuje zmiany w akcyzie od wyrobów tytoniowych – Marek Zagórski

PODATKI DOCHODOWE

12. Czy  podatnik może wybrać stawkę liniową 19%  jeżeli  uzyskuje on jednocześnie dochody ze stosunku pracy w spółce komandytowej, której jest komandytariuszem? –  Piotr Wesołowski
13. Czy spłata kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe przez Wnioskodawczynię stanowi kwotę zwolnienia z opodatkowania dochodu z tytułu zbycia nieruchomości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? – Marcin Rozbicki
14. Warunki stosowania art. 19 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  – Andrzej Dembiński  
15. Najem prywatny i firmowy można łączyć, a majątek wycofany z firmy można wynajmować prywatnie – Małgorzata Słomka
16. Pieniądze uzyskane z opłat eksploatacyjnych nie są przychodem po stronie podatnika wynajmującego lokal mieszkalny – interpretacja indywidualna z dnia 20 sierpnia 2014 r. ITPB1/415-642/14/AK – Marcin Rozbicki
17. Czy zrzeczenie się wynagrodzenia członka rady nadzorczej skutkuje powstaniem przychodu w spółce? – Andrzej Łukiańczuk
18. Metoda rachunkowa ustalania różnic kursowych – Agata Strocka
19. Wyposażenie środka trwałego w nowe elementy składowe skutkuje podniesieniem wartości początkowej środka trwałego – Piotr Zyśk
20. Nadzieja dla wnoszących aport do spółek kapitałowych wytworzony we własnym zakresie – Andrzej Łukiańczuk
21. Opodatkowanie dochodów komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych będących osobami fizycznymi – Małgorzata Lehmann-Ziaja
22. Radca prawny może wrzucić w koszty zakup roweru – Marek Zagórski
23. Kapitalizacja odsetek – skutki w podatku dochodowym – Jacek Budziszewski

INNE PODATKI

24. Czy sam status stron czynności cywilnoprawnej decyduje o nieopodatkowaniu tej czynności podatkiem od czynności cywilnoprawnych? – Wojciech Safian
25. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów należących do NBP – Anna Żarkowska

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

26. Trybunał Konstytucyjny orzekł w zakresie konstytucyjności oskładkowania wspólników spółki z o.o. – Małgorzata Słomka
27. Kiedy premie należy wliczać do podstawy wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego? – Małgorzata Lehmann-Ziaja

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

28. Nowe możliwości zawieszenia postępowania podatkowego – projekt zmian – Piotr Zyśk
29. Czy można przeciwdziałać przeciągającym się postępowaniom kontrolnym? – Piotr Śmigielski
30. Rezygnacja ze zmian dotyczących nadpłaty podatku – Piotr Zyśk

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

31. Szkice polsko-rosyjskie – upadek piekła

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
 1. Wadliwe odliczenie podatku naliczonego i nienależny zwrot różnicy podatku od towarów i usług – skutki prawnokarne ( 286 k.k.) i karnoskarbowe ( art. 56 i 77 k.k.s)

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 29 września 2014 r.

 

 

Skontaktuj się z naszą redakcją