Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 268 – 6 października 2014 r

 

 

 

 

Ubezpieczenie Allianz Doradca

 

Ubezpieczeniowa rewolucja obniżająca koszty doradztwa podatkowego

Od 2005 roku sprzedawana jest polisa Allianz Podatnik, będąca jedynym w kraju ubezpieczeniem kosztów obsługi sporów przed organami podatkowymi i skarbowymi oraz postępowań sądowo-administracyjnych w tych sprawach. Ma ona już ugruntowaną pozycję rynkową, a dzięki niej ubezpieczeni radykalnie zmniejszają koszty obsługi swoich spraw.

Od marca 2014 roku sprzedawana jest nowa polisa – Allianz Doradca, która ubezpiecza koszty doradztwa prawno-podatkowego niezwiązanego z obsługą sporów. Pokrywa ona koszty udzielenia odpowiedzi na pytania prawno-podatkowe zadawane przez ubezpieczonego, posiadającego w okresie rocznym pulę 24 pytań do wykorzystania. Odpowiedzi stanowią rozstrzygnięcie problemu prawnego związanego ze wszystkimi podatkami krajowymi, w tym również z podatkami lokalnymi. Doradztwo podatkowe objęte ubezpieczeniem ma postać pisemnych rozwiązań dotyczących problemów prawnych. Dzięki zastosowaniu ubezpieczeniowej formy finansowania wydatków koszty tego doradztwa ponoszone przez podmioty ubezpieczone zmniejszają się przeciętnie o 60 %.

Obie polisy: Allianz Podatnik i Allianz Doradca, w sposób rewolucyjny zmieniają wielkość oraz strukturę wydatków na doradztwo podatkowe, łącząc bezpieczeństwo prawne z minimalizacją ponoszonych wydatków.

Podmiotem obsługującym ubezpieczenia jest Instytut Studiów Podatkowych jako spółka doradztwa podatkowego.
Dystrybucją polis zajmuje się Risk Partner. Więcej informacji:

Strona internetowa: www.risk-partner.pl

 

 • Magdalena Kiepurska, Regionalny Dyrektor Sprzedaży
  tel. 501 925 046;
  m.kiepurska@risk-partner.pl
 • Tomasz Gaj, Prezes Zarządu
  tel. 601 625 646;
  t.gaj@risk-partner.pl

 

 

Prawo Finansowe i Skarbowość

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 • Wytyczne Ministra Finansów dotyczące opodatkowania usług turystyki – czytaj więcej tekst nr 2
 • Będzie nowe rozporządzenie w sprawie kontroli wyrobów akcyzowych – czytaj więcej tekst nr 5
 • Nowe wzory formularzy PIT już w 2015 r. – czytaj więcej tekst nr 11
 • Nowe ułatwienie dla podatnika – możliwość odpowiedzi do organu za pomocą Internetu – czytaj więcej tekst nr 25

 

 • Szersze uprawnienia  Ministra Finansów dotyczące wyznaczenia organu właściwego w sprawie dotyczącej podmiotów, które pozostają we właściwości miejscowej różnych organów – czytaj więcej tekst nr 28

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: kolejne przepisy napisane dla oszustów

 

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Dostawy dokonane w danym miesiącu a ich fakturowanie – Piotr Wesołowski
2. Wytyczne Ministra Finansów dotyczące opodatkowania usług turystyki – Małgorzata Lehmann-Ziaja
3. VAT 2015: zawyżona prognoza dochodów – Witold Modzelewski
4. Prawo do wcześniejszego zwrotu różnicy podatku – Piotr Wesołowski

AKCYZA

5. Będzie nowe rozporządzenie w sprawie kontroli wyrobów akcyzowych – Marek Zagórski
6. Obowiązek znakowania i barwienia paliw wynikający z art. 90 ustawy o podatku akcyzowym – Marcin Rozbicki

PODATKI DOCHODOWE

7. Sprzedaż towarów  w promocyjnej cenie 1 zł brutto w ramach akcji promocyjnej a powstanie przychodu po stronie osób nabywających te towary – Mateusz Wojciechowski
8. Wynajem pokoi gościnnych a prawo do opodatkowania w formie karty podatkowej  – Malwina Sik
9. Ustalenie wartości początkowej środka trwałego – samochodu – Anna Żarkowska
10. Czy istnieje prawo do zwolnienia od podatku dywidendy pochodzącej z zysków niepodzielonych SKA – Andrzej Łukiańczuk
11. Nowe wzory formularzy PIT już w 2015 r. – Piotr Zyśk
12. Sprzedaż prywatnych rzeczy – Anna Żarkowska
13. Sprzedaż prawa do znaku towarowego jako sposób na odświeżenie straty podatkowej – Andrzej Łukiańczuk
14. Umowa o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową podmiotów powiązanych-wyrok WSA w Łodzi – Małgorzata Lehmann-Ziaja
15. Zarząd nad fundacją w świetle umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – Jacek Budziszewski
16. Nieodpłatne świadczenia związane z promocją i reklamą – Anna Żarkowska
17. Czy leasingobiorca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odszkodowanie wypłacone firmie leasingowej za wyeksploatowanie urządzeń ponad normę? Wojciech Safian
18. Czy NZOZ może korzystać ze zwolnienia z art. 17 ust. 4? – Aleksandra Bekierz – Babińska

INNE PODATKI

19. Nowoczesne systemy pozyskiwania energii słonecznej a podatek od nieruchomości – Jacek Budziszewski
20. Wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki z o.o. a zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych – Malwina Sik
21. Zwolnienia w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych – Andrzej Dembiński  
22. Czy fakt bycia współwłaścicielem innego lokalu mieszkalnego stanowi przeszkodę uniemożliwiającą skorzystanie z ulgi podatkowej w podatku od spadków i darowizn? – Wojciech Safian
23. Czy OPP może  korzystać ze zwolnienia z opodatkowania budowli  podatkiem od nieruchomości? – Barbara Głowacka

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

24. Czy wykład może być przedmiotem umowy o dzieło? – Aleksandra Bekierz – Babińska

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

25. Nowe ułatwienie dla podatnika – możliwość odpowiedzi do organu za pomocą Internetu – Piotr Zyśk
26. Powstanie zobowiązania podatkowego na podstawie art. 21 §1Ordynacji Podatkowej – Marcin Rozbicki
27. Zakres stosowania  zasady praworządności na podstawie Kodeksu postępowaniu administracyjnego – Andrzej Dembiński  
28. Szersze uprawnienia  Ministra Finansów dotyczące wyznaczenia organu właściwego w sprawie dotyczącej podmiotów, które pozostają we właściwości miejscowej różnych organów – Piotr Zyśk
29. Zasady zmiany roku obrotowego w spółce komandytowo akcyjnej – Andrzej Łukiańczuk
30. Pusta siedziba firmy nie stanowi powodu do odmowy nadania numeru NIP – Mateusz Wojciechowski

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

31. Szkice polsko-rosyjskie – terror politycznej poprawności

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
 1. Wadliwe odliczenie podatku naliczonego i nienależny zwrot różnicy podatku od towarów i usług – skutki prawnokarne ( 286 k.k.) i karnoskarbowe ( art. 56 i 77 k.k.s)

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 29 września 2014 r.

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany: – kolejne przepisy napisane dla oszustów

Niedawno, w czasie publicznej debaty dwaj polscy eurodeputowani (lewicowcy i prawicowcy) autorytatywnie stwierdzili, że prawodawstwo UE dotyczące rynku farmaceutycznego jest napisane w interesie kilku wielkich koncernów. Mówili to w kontekście polskich firm produkujących leki, które przegrywają w tej konkurencji, bo są małe a przede wszystkim nieważne i dla nich nie pisze się dyrektyw oraz rozporządzeń Rady. Nie było dla wypowiadających te myśli jakimkolwiek odkryciem – ot na tym dziś polega walka konkurencyjna: zamiast walczyć na rynku producentów, zawłaszcza się proces tworzenia prawa i tak silni – rękami prawodawcy – likwidują słabszych. Czyli to jest wizerunek „społecznej gospodarki rynkowej” oraz regulowanego rynku UE, gdzie zwycięża ten, kto ma lepsze układy w polityce, dobrych lobbystów, ekspertów i przede wszystkim pieniądze na udział w tworzeniu prawa. Czy diagnoza ta adresowana jest tylko do rynku farmaceutycznego? Oczywiście nie, bo tak samo rękami unijnych biurokratów i parlamentarzystów wykończono również m.in. całe gałęzie polskiego przemysłu (cukrownictwo!), na co w naszych mediach słychać wynurzenia ekonomistów, którzy jednocześnie chwalą „zalety rynku europejskiego” oraz nawołują do „bezwzględnego przestrzegania prawa”. Należy do nich m.in. były szef Unii Wolności odgrzebany po klęsce lobbingu na rzecz OFE. Co jest treścią tych jakże kategorycznych postulatów? Mamy uznać wyroki tego „rynku”, na którym rządzą ci, dla których pisze się prawo UE, a to prawo mamy bez szemrania przestrzegać. Sądzę, że ów polityk wie co mówi, my również dobrze wiemy, czyje interesy chroni. Oczywiście polscy przedsiębiorcy i konsumenci wyjdą na tym jak byli pracownicy PGR-ów po zaaplikowaniu im terapii szokowej sprzed dwudziestu lat.

Analogiczne zjawiska dzieją się również w prawie podatkowym, które jest pisane dla konkretnych firm. Przed rokiem po wszystkich salonach władzy (w tym także w Kancelarii Prezydenta) podejmowano lobbystów, którzy napisali projekty przepisów dotyczące VAT-u w obrocie paliwowym, które miały „ukrócić” (śliczne słówko) występujące tam nadużycia. Ich istota polega na tym, że gdy kupisz paliwo od firmy, która wpłaci do urzędu skarbowego kaucję w wysokości 200 tys. zł, to nie odpowiadasz za jej długi podatkowe. Już wtedy pukano się w głowę twierdząc, że taka kwota to przysłowiowy pryszcz dla oszustów, bo na przekrętach w tym podatku tyle zarabia się dziennie. Ale przepisy oczywiście uchwalono, oszuści wykorzystali je, aby zarobić a nawet resort finansów po roku zmądrzał i przyznał, że jest to czysta patologia. Przygotowuje więc projekt ustawy podwyższający tę kaucję do 1 mln zł: to ma stanowić „skuteczną barierę dla oszustów”. W projekcie jednak przyjęto, że obowiązek podwyższenia kaucji dla tych, którzy już ją wpłacili, będzie obowiązywać dopiero od dnia 1 kwietnia 2015 r., czyli jeszcze pół roku będzie można robić przekręty i wyłudzić tyle, aby wpłacenie kaucji w tej wysokości było w pełni dostępne dla każdego „tłustego misia”.

Może to niektórych oburza, że żyjemy w tak zdeprawowanym świecie. W sumie jednak takie gadanie jest bez sensu: przecież jest to dowodem, że bardzo upodobniliśmy się do państw „Starej Europy”.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych    

 

Szkolenie VAT - październik 2014

 

Skontaktuj się z naszą redakcją