Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 269 – 13 października 2014 r

 

 

 

Ubezpieczenie Allianz Doradca

 

 

Ubezpieczeniowa rewolucja obniżająca koszty doradztwa podatkowego

Od 2005 roku sprzedawana jest polisa Allianz Podatnik, będąca jedynym w kraju ubezpieczeniem kosztów obsługi sporów przed organami podatkowymi i skarbowymi oraz postępowań sądowo-administracyjnych w tych sprawach. Ma ona już ugruntowaną pozycję rynkową, a dzięki niej ubezpieczeni radykalnie zmniejszają koszty obsługi swoich spraw.

Od marca 2014 roku sprzedawana jest nowa polisa – Allianz Doradca, która ubezpiecza koszty doradztwa prawno-podatkowego niezwiązanego z obsługą sporów. Pokrywa ona koszty udzielenia odpowiedzi na pytania prawno-podatkowe zadawane przez ubezpieczonego, posiadającego w okresie rocznym pulę 24 pytań do wykorzystania. Odpowiedzi stanowią rozstrzygnięcie problemu prawnego związanego ze wszystkimi podatkami krajowymi, w tym również z podatkami lokalnymi. Doradztwo podatkowe objęte ubezpieczeniem ma postać pisemnych rozwiązań dotyczących problemów prawnych. Dzięki zastosowaniu ubezpieczeniowej formy finansowania wydatków koszty tego doradztwa ponoszone przez podmioty ubezpieczone zmniejszają się przeciętnie o 60 %.

Obie polisy: Allianz Podatnik i Allianz Doradca, w sposób rewolucyjny zmieniają wielkość oraz strukturę wydatków na doradztwo podatkowe, łącząc bezpieczeństwo prawne z minimalizacją ponoszonych wydatków.

Podmiotem obsługującym ubezpieczenia jest Instytut Studiów Podatkowych jako spółka doradztwa podatkowego.
Dystrybucją polis zajmuje się Risk Partner. Więcej informacji:

Strona internetowa: www.risk-partner.pl

 

 • Magdalena Kiepurska, Regionalny Dyrektor Sprzedaży
  tel. 501 925 046;
  m.kiepurska@risk-partner.pl
 • Tomasz Gaj, Prezes Zarządu
  tel. 601 625 646;
  t.gaj@risk-partner.pl

 

 

Prawo Finansowe i Skarbowość

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 • Nowe procedury szczególne rozliczania VAT dla usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (system MOSS) – czytaj więcej tekst nr 3,
 • MF szykuje ułatwienia przy rejestracji samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo  – czytaj więcej tekst nr 9,
 • Opóźnienie w publikacji nowelizacji ustawy, które spowodowało brak opodatkowania dochodów z zagranicznych spółek kontroowanych w 2015 r. – czytaj więcej tekst nr 11,
 • Interpretacja ogólna MF: od osób przebywających w szpitalach uzdrowiskowych nie pobiera się opłaty uzdrowiskowej – czytaj więcej tekst nr 22,

 

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany – kto ma wpływy w „czwartej władzy”?

 

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Świadczenie kompleksowe – Małgorzata Słomka
2. Odpłatne zniszczenie towarów na zlecenie zamawiającego- skutki w podatku od towarów i usług – Jacek Budziszewski
3. Nowe procedury szczególne rozliczania VAT dla usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (system MOSS) – Bartłomiej Kurant
4. Sprzedaż wysyłkowa – posiadanie dokumentów potwierdzających dostarczenie towaru do nabywcy w innym państwie UE? – Wojciech Safian
5. Naliczanie  odsetek za zwłokę za okres od dnia wszczęcia postępowania kontrolnego do dnia doręczenia decyzji – Małgorzata Lehmann-Ziaja
6. Prawo do obniżenia podatku należnego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją konkursu – Anna Żarkowska
7. „Stalowy wehikuł optymalizacyjny”, czyli o przepisach mających na celu „uszczelnienie” VAT-u – Witold Modzelewski
8. Opodatkowanie dostawy samochodu z majątku prywatnego – Piotr Wesołowski

AKCYZA

9. MF szykuje ułatwienia przy rejestracji samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo – Marek Zagórski

PODATKI DOCHODOWE

10. Korekta przychodu w przypadku udzielenia upustu w roku podatkowym, w którym faktycznie została dokonana sprzedaż usług – Mateusz Wojciechowski
11. Opóźnienie w publikacji nowelizacji ustawy, które spowodowało brak opodatkowania dochodów z zagranicznych spółek kontroowanych w 2015 r. – Piotr Wesołowski
12. Wypłata dywidendy przez przekazanie nieruchomości a przychód w PIT – Anna Żarkowska
13. Korzyści podatkowe utworzenia podatkowej grupy kapitałowej – Andrzej Łukiańczuk
14. Czy wydatki z tytułu organizacji konferencji produktowych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? – Andrzej Dembiński  
15. Moment dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymaniem faktur korygujących – Piotr Wesołowski
16. Wartość początkowa nieruchomości w oparciu o wycenę biegłego – Malwina Sik
17. Odsetki od odszkodowania podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym – Piotr Zyśk
18. Rozliczenie konsorcjum na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych – pogląd organów podatkowych – Andrzej Łukiańczuk
19. Spłata kredytu, który został zaciągnięty przez inną niż podatnik osobę nie stanowi wydatku na własne cele mieszkaniowe – Małgorzata Lehmann-Ziaja
20. Zastosowanie art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – Jacek Budziszewski
21. Czy straty z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w kwocie netto, czy brutto? – Wojciech Safian

INNE PODATKI

22. MF: od osób przebywających w szpitalach uzdrowiskowych nie pobiera się opłaty uzdrowiskowej – Marek Zagórski
23. Powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości a zakończenie prac budowlanych – Malwina Sik
24. Podatek od nieruchomości obowiązek zakwalifikowania obiektu do konkretnej kategorii budowli – Andrzej Dembiński 

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

25. Składki zdrowotne dla rolników bez zmian co najmniej do 2017 r. – Piotr Zyśk

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

26. Niższe odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych – Małgorzata Słomka
27. Nowe rodzaje pełnomocnictw w sprawach podatkowych – Bartłomiej Kurant
28. Właściwość organów podatkowych na podstawie art. 13 oraz 13a Ordynacji Podatkowej – Marcin Rozbicki
29. Niewypłacony zachowek nie może być zaliczony do długów i ciężarów – Mateusz Wojciechowski
30. Katalog kar, środków karnych oraz środków zabezpieczających przewidzianych w kodeksie karnym skarbowym – Marcin Rozbicki

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

31. Szkice polsko-rosyjskie: błąd, którego nie zauważono

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
 1. Wadliwe odliczenie podatku naliczonego i nienależny zwrot różnicy podatku od towarów i usług – skutki prawnokarne ( 286 k.k.) i karnoskarbowe ( art. 56 i 77 k.k.s)

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 13 października 2014 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany – kto ma wpływy w „czwartej władzy”?

Wszyscy zgodnie powtarzają, że głównym źródłem patologii w podatku od towarów i usług, a zwłaszcza gigantycznych wyłudzeń zwrotów, jest stawka 0% w obrocie wewnątrzwspólnotowy, czyli „perła w koronie” wspólnotowego systemu VAT. Między krajami członkowskimi wciąż jeżdżą ciężarówki z paliwem, olejem spożywczym, stalą, złomem i Bóg wie czym jeszcze, co jest „dowodem”, że transakcje miały „rzeczywisty charakter”, których nikt nawet nie rozładowuje („optymalizacja kosztów”). Za tymi ciężarówkami krążą papiery, które potwierdzają „dokonanie transakcji wewnątrzwspólnotowych” a państwa „dostawców” grzecznie zwracają zwroty podatku idące w kwotach liczonych już w miliardach EURO: szacuje się, że w 2013 r. w kwocie 80 mld zł zwrotów (!) było 20% wyłudzeń i innych „optymalizacji podatkowych”. W ciągu najbliższych lat stawka 0% ma być tu zlikwidowana (i słusznie), bo przestępcy, a zwłaszcza ci w białych kołnierzykach, dysponują zbyt wielkimi pieniędzmi z wyłudzeń tego podatku.

Drugą przyczyną masowych wyłudzeń zwrotów tego podatku jest tzw. odwrotne obciążenie, które – poza nazwą – niczym się nie różni od stawki 0%: dostawca (usługodawca) nie wykazuje podatku należnego otrzymując zwrot podatku naliczonego, a nabywca (usługobiorca) też nic nie płaci, bo jego podatek należny – podobnie jak w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – równa się podatkowi naliczonemu. Od 2011 roku owo „odwrotne obciążenie” zostało – obok obrotów wewnątrzwspólnotowych – przeniesione również na rynek krajowy i co rok zwiększa się lista towarów, które są nim objęte (załącznik nr 11 do ustawy o VAT). Chętnych – aby znaleźć się tam – jest bardzo dużo, bo jest to ekonomiczna likwidacja tego podatku i otwarcie pola do wyłudzenia zwrotów bez konieczności ujawniania transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Wszyscy wiedzą, że dzięki tym przepisom otworzono kolejną furtkę dla wyłudzeń zwrotów, mydląc wszystkim oczy, że idzie tu o… zwalczanie uchylania się od tego podatku: co racja to racja – tam gdzie nie ma podatku, nikt nie będzie się musiał od niego uchylać.

Od kilku lat chcieliśmy dotrzeć do opinii publicznej aby uświadomić fakt, że pod dyktando lobbystów tworzy się przepisy dla wyłudzeń zwrotów. Publikacja artykułów na ten temat napotyka jednak trudności w „mainstreamowych” pismach: redakcje w pełni podzielają (prywatnie) zawarte tam diagnozy, ale nie chcą poruszać tego problemu. Dlaczego? Można się domyślać, że ci, którzy załatwiali uchwalanie tych przepisów dziś są aż tak ważni, bo kwoty uzyskane ze zwrotów nie mieszczą się w wyobraźni zwykłych ludzi. A przecież żyjemy w gospodarce rynkowej: nie drażni się tych, którzy mają dużą kasę.

    Znamy w historii przykłady, w tym te słuszne, bo amerykańskie, gdy sterując tym co się ma ukazać, a zwłaszcza nie ukazać w prasie, można wpływać na ustawodawstwo. Tak działała amerykańska w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych zeszłego wieku.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 

Szkolenie VAT 2015

 

Skontaktuj się z naszą redakcją