Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 270 – 20 października 2014 r

 

 

 

Ubezpieczenie Allianz Doradca

 

 Dyplom

Ubezpieczeniowa rewolucja obniżająca koszty doradztwa podatkowego

Od 2005 roku sprzedawana jest polisa Allianz Podatnik, będąca jedynym w kraju ubezpieczeniem kosztów obsługi sporów przed organami podatkowymi i skarbowymi oraz postępowań sądowo-administracyjnych w tych sprawach. Ma ona już ugruntowaną pozycję rynkową, a dzięki niej ubezpieczeni radykalnie zmniejszają koszty obsługi swoich spraw.

Od marca 2014 roku sprzedawana jest nowa polisa – Allianz Doradca, która ubezpiecza koszty doradztwa prawno-podatkowego niezwiązanego z obsługą sporów. Pokrywa ona koszty udzielenia odpowiedzi na pytania prawno-podatkowe zadawane przez ubezpieczonego, posiadającego w okresie rocznym pulę 24 pytań do wykorzystania. Odpowiedzi stanowią rozstrzygnięcie problemu prawnego związanego ze wszystkimi podatkami krajowymi, w tym również z podatkami lokalnymi. Doradztwo podatkowe objęte ubezpieczeniem ma postać pisemnych rozwiązań dotyczących problemów prawnych. Dzięki zastosowaniu ubezpieczeniowej formy finansowania wydatków koszty tego doradztwa ponoszone przez podmioty ubezpieczone zmniejszają się przeciętnie o 60 %.

Obie polisy: Allianz Podatnik i Allianz Doradca, w sposób rewolucyjny zmieniają wielkość oraz strukturę wydatków na doradztwo podatkowe, łącząc bezpieczeństwo prawne z minimalizacją ponoszonych wydatków.

Podmiotem obsługującym ubezpieczenia jest Instytut Studiów Podatkowych jako spółka doradztwa podatkowego.
Dystrybucją polis zajmuje się Risk Partner. Więcej informacji:

Strona internetowa: www.risk-partner.pl

 

 • Magdalena Kiepurska, Regionalny Dyrektor Sprzedaży
  tel. 501 925 046;
  m.kiepurska@risk-partner.pl
 • Tomasz Gaj, Prezes Zarządu
  tel. 601 625 646;
  t.gaj@risk-partner.pl

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: czy „agresywne planowanie podatkowe” jest działalnością legalną?

 

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej – Bartłomiej Kurant
2. Czy można odliczyć podatek od zakupu usług cateringowych? – Piotr Wesołowski
3. Prawo do odliczenia z faktur zawierających błędną nazwę podatnika – Małgorzata Lehmann-Ziaja
4. Związek art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług z przestępstwem oszustwa wynikającym z art. 286 Kodeksu karnego – Prof. dr. hab. Witold Modzelewski
5. Czy sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji będzie obciążona podatkiem od towarów i usług? – Piotr Wesołowski

AKCYZA

6. Czy braki formalne w ewidencji prowadzonej na potrzeby zwolnienia z podatku akcyzowego pozbawiają prawa do skorzystania z tego zwolnienia? – Wojciech Safian
7. Opodatkowanie ubytków gazu – Marek Zagórski
8. Interpretacja pojęcia „nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel” na gruncie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. – Aleksandra Bekierz-Babińska

 

PODATKI DOCHODOWE

9. Zwolnienie klubów sportowych z CIT jest zwolnieniem warunkowym – Małgorzata Słomka
10. Koszty przejazdu prezesa spółki – Anna Żarkowska
11. Wynagrodzenie z tytułu udostępniania, poza działalnością gospodarczą  powierzchni na stronie internetowej – Malwina Sik
12. Certyfikat rezydencji – wybrane zagadnienia – Andrzej Łukiańczuk
13. Wydatki związane z realizacją oraz obsługą programu zachęcającego członków i pełnomocników zarządu do uzyskiwania lepszych wyników firmy – Malwina Sik
14. Czy podatek naliczony z innych krajów UE może być kosztem uzyskania przychodów? – Aleksandra Bekierz-Babińska
15. Świadczenie usług doradczych może być opodatkowane podatkiem liniowym – Andrzej Łukiańczuk
16. Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie korekty przychodów – Jacek Budziszewski
17. Forma certyfikatu rezydencji – Wojciech Safian

INNE PODATKI

18. Przesłanki uznania najemcy pomieszczeń szkolnych za podatnika podatku od nieruchomości – Andrzej Dembiński  
19. Przebudowa budynku a obowiązek podatku w podatku od nieruchomości – Anna Żarkowska
20. Czy umowa pożyczki podlega wyłączeniu z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? – Jacek Budziszewski
21. Będą nowe obowiązki ewidencyjne związane z wydobyciem kopalin – Marek Zagórski
22. Przedmiot opodatkowania, podatnik oraz obowiązek podatkowy na podstawie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin – Marcin Rozbicki
23. Spadkobierca powinien zgłosić zasiedzenie nawet w przypadku, gdy  nie zostało ono jeszcze stwierdzone orzeczeniem sądu – Piotr Zyśk
24. Opodatkowanie umowy sprzedaży obligacji dokonanej za pośrednictwem domu maklerskiego – Bartłomiej Kurant
25. Przedmiot oraz podmiotowość w podatku od nieruchomości – Marcin Rozbicki

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

26. Umowy zlecenia zostaną oskładkowane w 2016 r. – Piotr Zyśk

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

27. Ułatwienia dla rozpoczynających działalność gospodarczą – Małgorzata Słomka
28. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad spółką o udziałach beznominałowych i zniesieniem minimum kapitałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością – Karol Grzybowski
29. Orzeczenie lekarskie jako środek dowodowy w postępowaniu w sprawie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdem – Andrzej Dembiński  
30. Jakie uprawnienia posiada inspektor kontroli skarbowej? – Małgorzata Lehmann-Ziaja

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny) 

31. Szkice polsko-rosyjskie: niepodległościowe łapówki

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
 1. Wadliwe odliczenie podatku naliczonego i nienależny zwrot różnicy podatku od towarów i usług – skutki prawnokarne ( 286 k.k.) i karnoskarbowe ( art. 56 i 77 k.k.s)

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 20 października 2014 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany – czy „agresywne planowanie podatkowe” jest działalnością legalną?

Do wielu polskich firm natarczywie wpraszają się ludzie z „międzynarodowego biznesu consultingowego”. Chcą robić „prezentacje” oferujące ich usługi, które nazywają „agresywnym planowaniem podatkowym” lub „optymalizacją podatkową”. Pomysły ich są niezbyt oryginalne: trzeba utworzyć nową firmę, do której wniesie się majątek lub jego część, potem ów twór zawrze z kontrahentem umowę o świadczenie jakichś bliżej nieokreślonych „usług”, co ma fikcyjnie wyeliminować opodatkowanie dochodu. Proponuje się również utworzenie innych podmiotów, które będąc zagranicznymi nabywcami (usługobiorcami) zapewniają adresatowi tej oferty (jakoby) brak podatku od towarów i usług (stawka 0% lub tzw. odwrotne obciążenie). Aby przedstawić te zamierzenia ubrani w za ciasne marynarki młodzieńcy oraz chude panienki pokazują wykresy i schematy, które mają udowodnić, że dzięki ich usłudze w Polsce to ani dochodowego ani VAT-u nie trzeba płacić. Pada dużo anglojęzycznych określeń, króluje dobrze udawana pewność siebie i determinacja „sprzedażowca”, który MUSI osiągnąć sukces.

Słuchaczom nasuwa się tylko jedno pytanie: to takie proste? Czy nikt nie zarzuci, że mimo pozorów legalizmu wszyscy wiedzą o co tu idzie i nie zarzuci fikcyjności tych operacji? Po co wozić towary za granicę aby je później przywozić z powrotem? Wiadomo: nie płacić VAT-u tylko uzyskać zwrot. Po co wnosić do jakiejś nikomu niepotrzebnej spółki majątek, który następnie wynajmie go nam? Aby dzięki owej „transakcji” stworzyć fikcyjne koszty. Po takiej „prezentacji” każdy zada (i zadaje) trzeźwe pytanie, czy tu nie będą mieć zastosowania art. 271, 286 i 299 Kodeksu karnego (potwierdzenie nieprawdy na dokumencie, oszustwo pospolite i pranie brudnych pieniędzy)? Albo „tylko” art. 56 i 76 Kodeksu karnego skarbowego (oszustwa podatkowe)? Czy nie zapuka do drzwi UKS a jeszcze w gorszym przypadku prokurator? Na te pytania padają różne odpowiedzi. Optymiści mówią, że nawet po przyszłorocznych wyborach nic się nie zmieni, czyli rządzić będą ci ludzie, których lubi i ceni „międzynarodowy biznes podatkowy”. Przecież oficjalnie chwali się, że pisze dla nich ustawy oraz raporty, a także jest „zapleczem intelektualnym” (piękne słowa) dla wszystkich liberalnych ekip. Ale nawet ludzie o liberalnych poglądach powoli (bardzo powoli) uczą się starej prawdy, że gdy podatnicy zrozumieją, że mogą nie płacić podatku, to władza nad nimi stanie się iluzją, a każdy będzie mógł poczuć się „tłustym, bezkarnym misiem” (narracja sienkiewiczowska). Poza tym zwykli wyborcy („małe misie”) są do bólu zirytowani bezkarnością tych, których stać na niepłacenie podatków. Oni już nie wierzą w sprzyjanie przedsiębiorcom przez liberalne rządy. Można ich zjednać odcinając się od „oszustów”, czyli „przestępców w białych kołnierzykach”, których głowy powinny polecieć. I chyba polecą.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 

Skontaktuj się z naszą redakcją