Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 271 – 27 października 2014 r

 

 

 

Ubezpieczenie Allianz Doradca

 

 

Dyplom

 

 

 Prawo Finansowe i Skarbowość

 

 

 

Ubezpieczeniowa rewolucja obniżająca koszty doradztwa podatkowego

Od 2005 roku sprzedawana jest polisa Allianz Podatnik, będąca jedynym w kraju ubezpieczeniem kosztów obsługi sporów przed organami podatkowymi i skarbowymi oraz postępowań sądowo-administracyjnych w tych sprawach. Ma ona już ugruntowaną pozycję rynkową, a dzięki niej ubezpieczeni radykalnie zmniejszają koszty obsługi swoich spraw.

Od marca 2014 roku sprzedawana jest nowa polisa – Allianz Doradca, która ubezpiecza koszty doradztwa prawno-podatkowego niezwiązanego z obsługą sporów. Pokrywa ona koszty udzielenia odpowiedzi na pytania prawno-podatkowe zadawane przez ubezpieczonego, posiadającego w okresie rocznym pulę 24 pytań do wykorzystania. Odpowiedzi stanowią rozstrzygnięcie problemu prawnego związanego ze wszystkimi podatkami krajowymi, w tym również z podatkami lokalnymi. Doradztwo podatkowe objęte ubezpieczeniem ma postać pisemnych rozwiązań dotyczących problemów prawnych. Dzięki zastosowaniu ubezpieczeniowej formy finansowania wydatków koszty tego doradztwa ponoszone przez podmioty ubezpieczone zmniejszają się przeciętnie o 60 %.

Obie polisy: Allianz Podatnik i Allianz Doradca, w sposób rewolucyjny zmieniają wielkość oraz strukturę wydatków na doradztwo podatkowe, łącząc bezpieczeństwo prawne z minimalizacją ponoszonych wydatków.

Podmiotem obsługującym ubezpieczenia jest Instytut Studiów Podatkowych jako spółka doradztwa podatkowego.
Dystrybucją polis zajmuje się Risk Partner. Więcej informacji:

Strona internetowa: www.risk-partner.pl

 

 • Magdalena Kiepurska, Regionalny Dyrektor Sprzedaży
  tel. 501 925 046;
  m.kiepurska@risk-partner.pl
 • Tomasz Gaj, Prezes Zarządu
  tel. 601 625 646;
  t.gaj@risk-partner.pl

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 • W 2015 r. zaczną obowiązywać nowe górne granice stawek kwotowych w podatku od nieruchomości – czytaj więcej tekst 26
 • Nowe klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania może zostać uznana za niezgodną z konstytucją – czytaj więcej tekst 27
 • Uznanie transakcji za eksport towarów w rozumieniu podatku od towarów i usług w przypadku przerwania transportu – wyrok NSA z dnia 13 maja 2014 r. (I FSK 636/13) – czytaj więcej tekst 2

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: bylejakość myśli źródłem bylejakości materialną

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Prawo do odliczenia  podatku w zależności od wydatków związanych z używaniem samochodu – Piotr Wesołowski
2. Uznanie transakcji za eksport towarów w rozumieniu podatku od towarów i usług w przypadku przerwania transportu – Wojciech Safian
3. Miejsce dostawy towaru przez spółkę do nabywcy w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej – Malwina Sik
4. Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług pośrednictwa w udzielaniu pożyczek – Anna Żarkowska
5. Akceptacja not korygujących – Małgorzata Lehmann-Ziaja
6. Czy za lata 2011-2014 istnieje obowiązek proporcjonalnego odliczenia w przypadku zakupów związanych jednocześnie z gospodarczą i niegospodarczą działalnością podatnika? – Witold Modzelewski
7. Prawidłowe dokonywania wpisów do ewidencji przebiegu pojazdu a podatek od towarów i usług – Piotr Wesołowski
8. Skutki złożenia informacji podsumowującej po terminie – Aleksandra Bekierz-Babińska

AKCYZA

9. Rozliczenie zużytych znaków akcyzy – Marek Zagórski
10. Wyroby gazowe – przedmiot opodatkowania na gruncie podatku akcyzowego – Marcin Rozbicki
11. Pojęcie prywatnych rejsów rekreacyjnych na gruncie ustawy o podatku akcyzowym – Małgorzata Lehmann – Ziaja

PODATKI DOCHODOWE

12. Logo jako reklama firmy – Małgorzata Słomka
13. Kiedy płatnicy obowiązani są złożyć informację IFT-1R? – Bartłomiej Kurant
14. Czy kara umowna stanowi koszt uzyskania przychodów? – Anna Żarkowska
15. Odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych – Malwina Sik
16. Zasady opodatkowania prokurentów – Andrzej Łukiańczuk
17. Czy koszt opinii w zakresie możliwości wdrożenia systemu komputerowego jest elementem wartości początkowej wnip? – Małgorzata Słomka
18. Pojęcie „miejsca zamieszkania” na cele ustalenia obowiązku podatkowego – Andrzej Dembiński  
19. Skutki podatkowe dotyczących pokrycia przez pracodawcę kosztów wyżywienia z tytułu odbywanej przez pracownika podróży służbowej – Piotr Wesołowski
20. Czy od dochodu można odliczyć składki z tytułu ubezpieczenia społecznego uiszczone w okresie innym niż rok podatkowy? – Wojciech Safian
21. Czy można zaliczyć do kosztów podatkowych spółki przejmującej odsetki naliczone spółce przejętej? – Andrzej Łukiańczuk
22. Moment potrącenia kosztu na zakup działek w celu wybudowania na nich budynków mieszkalnych i ich sprzedaży – Wojciech Safian
23. Kwalifikacja podatkowa wydatków na parking dla pracownika mobilnego w jego miejscu zamieszkania – Andrzej Łukiańczuk

INNE PODATKI

24. Zasady dotyczące ustalania i pobierania opłaty targowej – Andrzej Dembiński  
25. Odpłatne zniesienie współwłasności nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn – Piotr Zyśk
26. Zmiany w stawkach w „podatku od nieruchomości” – art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – 2015 rok – Marcin Rozbicki

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

27. Nowe klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania może zostać uznana za niezgodną z konstytucją – Piotr Zyśk
28. Czy art. 286 i 299 Kodeksu karnego może mieć zastosowanie do „optymalizacji” podatków dochodowych? – Witold Modzelewski
29. Umowa pośrednictwa w świetle przepisów prawa cywilnego – Anna Żarkowska

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

30. Nie słuchajmy głupot ekonomicznych celebrytów

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
 1. Wadliwe odliczenie podatku naliczonego i nienależny zwrot różnicy podatku od towarów i usług – skutki prawnokarne ( 286 k.k.) i karnoskarbowe ( art. 56 i 77 k.k.s)

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 27 października 2014 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany – bylejakość myśli źródłem bylejakości materialną.

Tandeta: to słowo stał się dziś kluczowym pojęciem, sposobem zrozumienia współczesnego, zglobalizowanego świata. Wszystkich oferowanych „dóbr” ma być za dużo, ich twórcą i wytwórcą musi być ktoś zupełnie anonimowy (najczęściej Chińczyk), przydatność do użycia tych dóbr musi być krótkotrwała i zbędnie skomplikowana, a jakość możliwie najniższa. Za to ma być to efektownie opakowane i agresywnie reklamowane. Otaczamy się, korzystamy, i co najważniejsze, akceptujemy i pośrednio tworzymy tandetę na co dzień. Zaczynając od wędlin, w których nie ma mięsa, drewnianych mebli bez drewna, prasy bez informacji, książek bez treści, nauki bez wiedzy. Z rzeczy materialnie trwałych istotą współczesnej tandety jest architektura mieszkaniowa; prawie każdy z nas dobrze już zna deweloperską partaninę mieszkań zbudowanych z kartongipsu i styropianu, które w zimę wymagają ogromnej ilości energii aby je ogrzać, a w lato wychłodzić. W dziedzinie usług królem tandety są tzw. instytucje finansowe, których oferta nie zaspokaja żadnej potrzeby klientów, sprowadzając najczęściej na nich kłopoty: jak słusznie stwierdził „nasz” szef NBP nikt nie powinien z bankami zadawać się, bo to zajęcie zbyt ryzykowne.

Tandeta materialna jest tworem bylejakości myśli. Korporacyjny sposób rządzenia zabija wszelką oryginalność i innowacyjność: najważniejsze jest, aby „uzgodnić projekt”, który będzie dla wszystkich „bezpieczny”. A ten wymóg spełnia tylko myśl banalna, o znanej, nie budzącej rozterek treści. Stąd też kariery wszelkich „liberałów”, bo ich światopogląd wprost wpisuje się w tandetną rzeczywistość. Przecież w ich doktrynie wszystko samo załatwia się przez „samoregulacje”, bo – ich zdaniem – egoizm i agresja napuszczanych na siebie prymitywnych osobników ponoć w efekcie rodzi rzeczy wyjątkowo twórcze. Towary produkuje się same („rynek”), ustawy same poprawiają swoje nonsensy, a z kopaniny wielu niedouczonych polityków powstaje mądra, dalekowzroczna praktyka polityczna. Nikt nie musi o nic dbać, zwłaszcza o jakość towarów i usług, bo owe same z siebie doskonalą się ze strachu przed wrogą konkurencją. Zbiór bzdur.
Sądzę, że jest akurat odwrotnie: istniejąca dziś konkurencja jest  współzawodnictwem tandeciarzy: wygrywa ten, która zaoferuje tańszy i gorszy produkt pod warunkiem, że nie tylko zostanie „dobrze opakowany” w sensie dosłownym, lecz również przenośnym – medialnym. Przykład pierwszy z brzegu: na dworcach w wielu polskich miastach powiewa transparent reklamujący tzw. międzynarodową firmę, która twierdzi, że zna się na wszystkim i każdemu zrobi dobrze, zwłaszcza w podatkach. Czy musi się ona troszczyć o jakość tego co robi? Skąd miałby znaleźć fachowców w tych dziedzinach, w których uważa się za eksperta, skoro bez przerwy „rotuje” swój personel studentami i absolwentami prowincjonalnych szkół po to, aby tanio wykonywać swoje usługi z możliwie największym zyskiem transferowanym z reszta za granicę.

A tak na marginesie: mam tu nawet sporo własnych doświadczeń: karierę w tych firmach robili akurat ludzie, którzy nie sprostali wymogom napisania pracy magisterskiej z zakresu prawa finansowego na mojej Alma Mater, albo ich prace były co najważniejsze na bardzo przeciętnym,„korporacyjnym” poziomie. Oczywiście w firmie, gdzie większość pracowników pochodzi z łapanki, byli oni ludźmi o wyjątkowo wysokich kwalifikacjach.

Zglobalizowany świat jest i pozostanie tandetą, której na dwudziestopięciolecie naszego „wyzwolenia się z komunizmu” powinniśmy wystawić godny pomnik.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 

Skontaktuj się z naszą redakcją