Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 272 – 3 listopada 2014 r

 

 

 

Ubezpieczenie Allianz Doradca

 

 

Dyplom

 

 

 Prawo Finansowe i Skarbowość

 

 

Ubezpieczeniowa rewolucja obniżająca koszty doradztwa podatkowego

Od 2005 roku sprzedawana jest polisa Allianz Podatnik, będąca jedynym w kraju ubezpieczeniem kosztów obsługi sporów przed organami podatkowymi i skarbowymi oraz postępowań sądowo-administracyjnych w tych sprawach. Ma ona już ugruntowaną pozycję rynkową, a dzięki niej ubezpieczeni radykalnie zmniejszają koszty obsługi swoich spraw.

Od marca 2014 roku sprzedawana jest nowa polisa – Allianz Doradca, która ubezpiecza koszty doradztwa prawno-podatkowego niezwiązanego z obsługą sporów. Pokrywa ona koszty udzielenia odpowiedzi na pytania prawno-podatkowe zadawane przez ubezpieczonego, posiadającego w okresie rocznym pulę 24 pytań do wykorzystania. Odpowiedzi stanowią rozstrzygnięcie problemu prawnego związanego ze wszystkimi podatkami krajowymi, w tym również z podatkami lokalnymi. Doradztwo podatkowe objęte ubezpieczeniem ma postać pisemnych rozwiązań dotyczących problemów prawnych. Dzięki zastosowaniu ubezpieczeniowej formy finansowania wydatków koszty tego doradztwa ponoszone przez podmioty ubezpieczone zmniejszają się przeciętnie o 60 %.

Obie polisy: Allianz Podatnik i Allianz Doradca, w sposób rewolucyjny zmieniają wielkość oraz strukturę wydatków na doradztwo podatkowe, łącząc bezpieczeństwo prawne z minimalizacją ponoszonych wydatków.

Podmiotem obsługującym ubezpieczenia jest Instytut Studiów Podatkowych jako spółka doradztwa podatkowego.
Dystrybucją polis zajmuje się Risk Partner. Więcej informacji:

Strona internetowa: www.risk-partner.pl

 

 • Magdalena Kiepurska, Regionalny Dyrektor Sprzedaży
  tel. 501 925 046;
  m.kiepurska@risk-partner.pl
 • Tomasz Gaj, Prezes Zarządu
  tel. 601 625 646;
  t.gaj@risk-partner.pl

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 W dniu 23 października 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej:

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: czy lubimy tych, którzy są „wypędzeni” (ze wszystkich) salonów?

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Wydłużony termin na rozliczenie podatku od towarów i usług w imporcie dla AEO – Piotr Zyśk
2. Nowelizacja z dnia 25 lipca 2014 r. – dokonywanie płatności przez podatników korzystających z systemu MOSS – Agata Strocka
3. Nieodpłatne przekazanie firmy – Piotr Wesołowski
4. Czy oświadczenie przewoźnika, że wykonuje głównie przewozy międzynarodowe jest wystarczające dla zastosowania 0% stawki w podatku od towarów i usług? – Wojciech Safian
5. Warunki szybszego zwrotu VAT – Andrzej Dembiński  
6. Kiedy nie trzeba umieszczać w fakturze określenia data  dokonania lub zakończenia dostawy towarów? – Anna Żarkowska
7. Międzynarodowe reguły handlu w obowiązek podatkowy w VAT – Jacek Budziszewski
8. Przepisy pisane dla oszustów, czyli o tzw. kaucji gwarancyjnej sprzedawców paliw silnikowych – Witold Modzelewski
9. Likwidacja działalności gospodarczej a ulga na złe długi – Piotr Wesołowski
10. Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług w związku z wykonywanymi pracami budowlanymi – Marcin Rozbicki

 

AKCYZA

11. Uproszczenie regulacji dotyczących oświadczeń oraz stawek akcyzy – Piotr Zyśk
12. Wyroby gazowe oraz węglowe – przedmiot opodatkowania w myśl art. 9c ustawy o podatku akcyzowym – Marcin Rozbicki

PODATKI DOCHODOWE

13. Czy powstaje przychód z tytułu objęcia certyfikatów inwestycyjnych? Anna Żarkowska
14. Czy otrzymanie warrantów subskrypcyjnych skutkuje powstaniem przychodu podatkowego? – Andrzej Łukiańczuk
15. Zmiany w zakresie korzystania przez pracownika z samochodu służbowego – Piotr Zyśk
16. Różnice kursowe jako koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej oraz w działach specjalnych produkcji rolnej – Agata Strocka
17. Odsetki od kredytu są kosztem nabycia przy sprzedaży nieruchomości – Małgorzata Słomka
18. Koszt uzyskania przychodu a odpis aktualizujący – Piotr Wesołowski
19. Opodatkowanie dochodu z tytułu umowy o pracę podatnika objętego ograniczonym obowiązkiem podatkowym – Wojciech Safian
20. W jakim źródle przychodów powstanie przychód ze sprzedaży akcji objętych w ramach programu opcji menedżerskich? – Andrzej Łukiańczuk
21. Wydatki na wynajem mieszkania skutki w PIT – Anna Żarkowska
22. Czy podstawą zaliczenia odpisu na fundusz do kosztów uzyskania przychodów jest dokonanie odpisu, czy też przekazanie środków? – Wojciech Safian
23. Czy cena nabycia zakupionych narzędzi może zawierać koszty usługi serwisowej? – Andrzej Łukiańczuk 

INNE PODATKI

24. Tymczasowy obiekt budowlany a trwały związek z gruntem  – Jacek Budziszewski
25. Małżonkowie jako strony postępowania w przedmiocie podatku od nieruchomości – Andrzej Dembiński
26. PCC przy zmianie umowy spółki  – Jacek Budziszewski

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

27. Zmiany dotyczące opodatkowania umów zleceń oraz wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych – Bartłomiej Kurant

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

28. Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej – Małgorzata Słomka

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

29. Szkice polsko-rosyjskie: proniemieccy „realiści”

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
 1. Wadliwe odliczenie podatku naliczonego i nienależny zwrot różnicy podatku od towarów i usług – skutki prawnokarne ( 286 k.k.) i karnoskarbowe ( art. 56 i 77 k.k.s)

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 3 listopada 2014 r.

 

 

Skontaktuj się z naszą redakcją