Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 274 – 17 listopada 2014 r

 

 

Ubezpieczenie Allianz Doradca

 

 

Prawo Finansowe i Skarbowość

Ubezpieczeniowa rewolucja obniżająca koszty doradztwa podatkowego

Od 2005 roku sprzedawana jest polisa Allianz Podatnik, będąca jedynym w kraju ubezpieczeniem kosztów obsługi sporów przed organami podatkowymi i skarbowymi oraz postępowań sądowo-administracyjnych w tych sprawach. Ma ona już ugruntowaną pozycję rynkową, a dzięki niej ubezpieczeni radykalnie zmniejszają koszty obsługi swoich spraw.

Od marca 2014 roku sprzedawana jest nowa polisa – Allianz Doradca, która ubezpiecza koszty doradztwa prawno-podatkowego niezwiązanego z obsługą sporów. Pokrywa ona koszty udzielenia odpowiedzi na pytania prawno-podatkowe zadawane przez ubezpieczonego, posiadającego w okresie rocznym pulę 24 pytań do wykorzystania. Odpowiedzi stanowią rozstrzygnięcie problemu prawnego związanego ze wszystkimi podatkami krajowymi, w tym również z podatkami lokalnymi. Doradztwo podatkowe objęte ubezpieczeniem ma postać pisemnych rozwiązań dotyczących problemów prawnych. Dzięki zastosowaniu ubezpieczeniowej formy finansowania wydatków koszty tego doradztwa ponoszone przez podmioty ubezpieczone zmniejszają się przeciętnie o 60 %.

Obie polisy: Allianz Podatnik i Allianz Doradca, w sposób rewolucyjny zmieniają wielkość oraz strukturę wydatków na doradztwo podatkowe, łącząc bezpieczeństwo prawne z minimalizacją ponoszonych wydatków.

Podmiotem obsługującym ubezpieczenia jest Instytut Studiów Podatkowych jako spółka doradztwa podatkowego.
Dystrybucją polis zajmuje się Risk Partner. Więcej informacji:

Strona internetowa: www.risk-partner.pl

 

 • Magdalena Kiepurska, Regionalny Dyrektor Sprzedaży
  tel. 501 925 046;
  m.kiepurska@risk-partner.pl
 • Tomasz Gaj, Prezes Zarządu
  tel. 601 625 646;
  t.gaj@risk-partner.pl

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: czy powtórzy się casus Arthura Andersena?

 

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towaru w przypadku, gdy przekazującemu przysługiwało prawo do odliczenia wyłącznie z tytułu nabycia części składowych towaru – Wojciech Safian
2. Pomniejszony zakres zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących od 2015 r. – Bartłomiej Kurant
3. Odpowiedzialność komornika jako płatnika podatku od towarów i usług z tytułu niewpłacenia podatku w terminie – Malwina Sik
4. Wykonywanie obowiązków członka zarządu a podatek od towarów i usług – Anna Żarkowska
5. Stawka podatku dla usług montażu okien, rolet okiennych, bram garażowych, dachów, stropów, paneli podłogowych – Piotr Wesołowski
6. Sprzedaż nieruchomości gruntowych-działalność gospodarcza czy zarząd majątkiem osobistym? – Małgorzata Lehmann-Ziaja
7. Jak rozliczyć fakturę za prenumeratę specjalistycznego czasopisma z kraju UE? – Aleksandra Bekierz-Babińska

 

AKCYZA

8. Obrót olejami odpadowymi – pozyskanie i przekazanie do odzysku nie podlega opodatkowaniu akcyzą – Marek Zagórski
9. Nowelizacja ustawy akcyzowej podpisana przez Prezydenta – Piotr Zyśk
10. Lakierowanie proszkowe nie jest procesem metalurgicznym – Marek Zagórski

PODATKI DOCHODOWE

11. Nowe wzory formularzy IFT od dnia 1 stycznia 2015 r. – Agata Strocka
12. Moment powstania przychodu przy przeniesieniu własności nieruchomości w ramach ugody – Jacek Budziszewski
13. Odszkodowanie należne na podstawie ugody z byłym pracownikowi a koszt uzyskania przychodu w wysokości proporcjonalnej do jego udziału w zysku spółki? – Piotr Wesołowski
14. Opozycja przedstawiła propozycje zmiany stawek w PIT – Piotr Zyśk
15. Inwestycje w obcym środku trwałym – Małgorzata Słomka
16. Czym powinny się charakteryzować składniki majątkowe mające stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa? – Andrzej Łukiańczuk
17. Rubikon podatkowy: władza publiczna nie może dalej tolerować międzynarodowych oszustw, czyli „agresywnego planowania podatkowego” w podatkach dochodowych – Witold Modzelewski
18. Trybunał Konstytucyjny o nieodpłatnych świadczeniach – Małgorzata Słomka
19. Dochody zagraniczne członka rady nadzorczej  – Jacek Budziszewski
20. Podatnik spełniający warunki do zwolnienia podatkowego nie może się go zrzec – Bartłomiej Kurant
21. Jak potrącać „pośrednie” koszty uzyskania przychodów wg sądów administracyjnych – Andrzej Łukiańczuk

INNE PODATKI

22. Budynki dzierżawcy na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste – Anna Żarkowska

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

23. Nowe wzory formularzy zgłoszeń NIP-2, NIP-7 oraz ZAP-3 – Wojciech Safian
24. Zmiany dotyczące wprowadzenia nowych stawek odsetek za zwłokę – Bartłomiej Kurant
25. Zakres sukcesji podatkowej w kontekście wypełnienia przez spółkę przejmującą przesłanki zwolnienia z podatku dochodowego od dywidend – Andrzej Dembiński  
26. Zakres obowiązków ewidencyjnych nakładanych na podatników podatku od towarów i usług – Malwina Sik
27. Nowe przepisy dotyczące wszczynania egzekucji bez uprzedniego doręczenia upomnienia – Agata Strocka
28. Na czym polega istotna rola polityki rachunkowości jednostki – Andrzej Łukiańczuk
29. Instytucja wyłączenia sędziego w postępowaniu sądowo-administracyjnym w oparciu o judykaturę – Andrzej Dembiński  
30. Złożenie pełnomocnictwa a obowiązek uiszczenia opłaty – Malwina Sik

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

31. Szkice polsko-rosyjskie: bilans polityki wschodniej

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
 1. Wadliwe odliczenie podatku naliczonego i nienależny zwrot różnicy podatku od towarów i usług – skutki prawnokarne ( 286 k.k.) i karnoskarbowe ( art. 56 i 77 k.k.s)

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 17 listopada 2014 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: czy powtórzy się casus Arthura Andersena?

 

Opublikowane wyniki dziennikarskiego śledztwa, obrazujące skalę tolerowanego przez władzę uchylania się od płacenia podatków w państwach Unii, publicznie potwierdza tylko to, co od lat wiedzą wszyscy, którzy zajmują się doradztwem podatkowym. Coraz mniej naszych usługobiorców (tzw. pasjonaci lub naiwniacy) interesuje się jeszcze jakimś legalizmem  podatkowym: masz, drogi doradco, zapewnić niepłacenie lub radykalne obniżenie podatków („istotne oszczędności podatkowe”), a zgodność z prawem tych działań to twój, usługodawco, problem. Taki standard doradztwa oferują przynajmniej niektórzy liderzy biznesu podatkowego, więc inni – chcąc nie chcąc – powinni dostosować się do ich usług. Tu „pod młotek” optymalizacji już dość dawno poszedł przede wszystkim podatek dochodowy, likwidowany jako ciężar fiskalny poprzez tzw. struktury optymalizacyjne, czyli zestaw przysłowiowych papierów, za którymi idą jakieś tam zagmatwane „transakcje” z udziałem „państwa przyjaznego podatkowo”. Wiadomo, że to w wielu przypadkach fikcja, ale trudno się do niej – przynajmniej w opinii części biznesu podatkowego – przyczepić. U nas najbardziej efektywną inwestycją są przecież wydatki w owe struktury optymalizacyjne, czyli zarabianie na państwie polskim, a faktycznie – życie na koszt innych – tych uczciwych podatników, którzy dziś płacą i będą w przyszłości płacić podatki w celu zmniejszenia długu publicznego, powstałego m.in. w wyniku upowszechnienia „planowania podatkowego”. Po co budować fabryki, zatrudniać ludzi, jeżeli wystarczy kupić „usługę optymalizacyjną” w „renomowanej firmie doradczej”? Moralne dno, ale o pozorach legalizmu i powszechnie tolerowane przez władze.

Od lat zresztą funkcjonuje tu znany podział oferty optymalizacyjnej:

 • ta „lepsza”, pochodząca od firm powiązanych z władzą (idzie tu przecież o zawarcie tajnych porozumień z obcym państwem na temat niepłacenia podatków w swoim kraju!), która ma uchodzić za legalną,
 • ta „gorsza” – ryzykowna, pochodząca od firm niepowiązanych z władzą, która jest już tylko zwykłym szwindlem.

 

Najwyższa Izba Kontroli zbada jak resort finansów wykonuje swoje obowiązki w obszarze zwalczania optymalizacji podatkowej przy pomocy rajów podatkowych. Organ ten chyba również sprawdzi powiązania ludzi z organów administracji rządowej z całością biznesu podatkowego. Tu są jednak potrzebne działania znacznie dalej idące: prokuratura powinna zbadać, czy kontakty urzędników z tym biznesem nie noszą znamion czynów zabronionych, bo wiadomo, że resort finansów na co dzień współpracuje z całą czołówką „międzynarodówki podatkowej”, a do rządowej Komisji, która ma pisać nową Ordynację podatkową, wybierają się już przedstawiciele tych firm. W związku z tym, że straty w podatku dochodowym w wyniku tych działań optymalizacyjnych wynoszą około 2,5% PKB rocznie, powinna powstać sejmowa komisja śledcza, której powołanie mogą poprzeć również posłowie rządzących partii, zwłaszcza że nowy rząd daje dowody, że nie chce kontynuacji złych praktyk, pochodzących z nieodległej przeszłości. Trzeba pociąć ostatecznie wszystkie jego powiązania z ludźmi władzy. Szybko i do końca. A o dalszy los koncernów doradczych, które załatwiły m.in. firmom zawarcie tajnych umów z Luksemburgiem aby w Polsce nie płaciły one podatków, raczej nie będziemy się martwić. Być może powtórzy się tu casus Arthura Andersena.

 

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 

Skontaktuj się z naszą redakcją