Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 275 – 24 listopada 2014 r

 

 

 

Ubezpieczenie Allianz Doradca

 

 

Prawo Finansowe i Skarbowość

 

Ubezpieczeniowa rewolucja obniżająca koszty doradztwa podatkowego

Od 2005 roku sprzedawana jest polisa Allianz Podatnik, będąca jedynym w kraju ubezpieczeniem kosztów obsługi sporów przed organami podatkowymi i skarbowymi oraz postępowań sądowo-administracyjnych w tych sprawach. Ma ona już ugruntowaną pozycję rynkową, a dzięki niej ubezpieczeni radykalnie zmniejszają koszty obsługi swoich spraw.

Od marca 2014 roku sprzedawana jest nowa polisa – Allianz Doradca, która ubezpiecza koszty doradztwa prawno-podatkowego niezwiązanego z obsługą sporów. Pokrywa ona koszty udzielenia odpowiedzi na pytania prawno-podatkowe zadawane przez ubezpieczonego, posiadającego w okresie rocznym pulę 24 pytań do wykorzystania. Odpowiedzi stanowią rozstrzygnięcie problemu prawnego związanego ze wszystkimi podatkami krajowymi, w tym również z podatkami lokalnymi. Doradztwo podatkowe objęte ubezpieczeniem ma postać pisemnych rozwiązań dotyczących problemów prawnych. Dzięki zastosowaniu ubezpieczeniowej formy finansowania wydatków koszty tego doradztwa ponoszone przez podmioty ubezpieczone zmniejszają się przeciętnie o 60 %.

Obie polisy: Allianz Podatnik i Allianz Doradca, w sposób rewolucyjny zmieniają wielkość oraz strukturę wydatków na doradztwo podatkowe, łącząc bezpieczeństwo prawne z minimalizacją ponoszonych wydatków.

Podmiotem obsługującym ubezpieczenia jest Instytut Studiów Podatkowych jako spółka doradztwa podatkowego.
Dystrybucją polis zajmuje się Risk Partner. Więcej informacji:

Strona internetowa: www.risk-partner.pl

 

 • Magdalena Kiepurska, Regionalny Dyrektor Sprzedaży
  tel. 501 925 046;
  m.kiepurska@risk-partner.pl
 • Tomasz Gaj, Prezes Zarządu
  tel. 601 625 646;
  t.gaj@risk-partner.pl

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 • Nowe zasady składania wybranych formularzy deklaracji podatkowych – czytaj więcej tekst nr 13;
 • Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin zgodna z Konstytucją – czytaj więcej tekst nr 21;
 • Nowa ustawa o Administracji Podatkowej – czytaj więcej tekst nr 23;
 • W dniu 5 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy – Izba Cywilna wydał uchwałę (III CZP 73/14) w sprawie skuteczności wniesienia skargi na czynności komornika, wniesionej do sądu niewłaściwego miejscowo – czytaj więcej tekst nr 26;
 • W dniu 25 września Trybunał Konstytucyjny  rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie tzw. „milczącej interpretacji” – czytaj więcej tekst nr 27

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: brak konfliktu interesów między liberalną władzą a biznesem podatkowym.

 

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Czy syndyk musi korygować podatek naliczony za upadłego, który nie zapłacił za wykonaną usługę lub nabyty towar? – Wojciech Safian
2. Kasy fiskalne – problemy wynikające z nowego rozporządzenia – Piotr Zyśk
3. Dojazd z pracy do miejsca zamieszkania pracownika wyklucza prawo do pełnego odliczenia – Małgorzata Słomka
4. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 24 października 2014 r., IPTPP4/443-586/14-4/OS – Marek Zagórski
5. Brak opodatkowania czynności sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze licytacji publicznej w sprawie egzekucyjnej – Piotr Wesołowski
6. Prowadzący komis nie musi prowadzić ewidencji pojazdów – Małgorzata Słomka
7. Czy należy dalej rozszerzać listę towarów objętych tzw. odwrotnym obciążeniem (załącznik nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług)? – Witold Modzelewski
8. Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia usług pośrednictwa w udzielaniu pożyczek – Jacek Budziszewski
9. Czy w przypadku przekwalifikowania  samochodu z ciężarowego na osobowy trzeba zastosować korektę podatku od towarów i usług? – Małgorzata Lehmann – Ziaja
10. W którym dniu powstaje u sprzedawcy obowiązek podatkowy: czy w dniu wydania towaru z magazynu spedytorowi czy w dniu dostarczenia przez spedytora towaru do nabywcy? – Piotr Wesołowski

PODATKI DOCHODOWE

11. Opodatkowania dochodu ze sprzedaży kolekcji antyków – Piotr Wesołowski
12. Długi spadkowe pozostają bez wpływu na ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości – Malwina Sik
13. Nowe zasady składania wybranych formularzy deklaracji podatkowych (dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych) – Agata Strocka
14. Sprzedaż nowego budynku bez podatku dochodowego od osób fizycznych – Piotr Zyśk
15. Czy odszkodowanie wypłacone na mocy zawartej ugody sądowej za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę stanowi przychód pracownika? – Andrzej Łukiańczuk
16. Kary umowne będące następstwem niewykonania umów nie stanowią kosztu uzyskania przychodu – Anna Żarkowska
17. Sposób kwalifikacji sieci komputerowej jako środka trwałego – Andrzej Łukiańczuk
18. Otrzymane odsetki – skutki w PIT – Anna Żarkowska

INNE PODATKI

19. Garaż stanowiący odrębną nieruchomość jest odrębnym przedmiotem opodatkowania – Bartłomiej Kurant
20. Nielegalny pobór energii elektrycznej – Andrzej Dembiński  
21. Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin zgodna z Konstytucją – Bartłomiej Kurant
22. Przedmiot opodatkowania, podatnik oraz obowiązek podatkowy – ustawa z dnia 2 marca 2012 r. – Marcin Rozbicki
23. Nowa ustawa o Administracji Podatkowej – Agata Strocka
24. Opodatkowanie lokali mieszkalnych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza – Jacek Budziszewski
25. Darowizna przedsiębiorstwa a obowiązek w podatku od czynności cywilnoprawnych – Aleksandra Bekierz-Babińska

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

26. Skuteczność skargi na czynność komornika wniesionej do sądu niewłaściwego miejscowo – Andrzej Dembiński  
27. Niewydanie interpretacji nie oznacza braku jej doręczenia – Malwina Sik
28. Zasady dokonywania wpłat na PFRON przez zakłady doskonalenia nauczycieli – Marek Zagórski
29. Czy ustanowienie pełnomocnika w postępowaniu podatkowym oznacza, że jest on uprawniony do reprezentowania strony (podatnika) w sprawie o stwierdzenie nadpłaty? – Wojciech Safian
30. Brak instytucji przedawnienia prawa do wszczęcia postępowania podatkowego po czynnościach kontrolnych Służby Celnej? – Małgorzata Lehmann – Ziaja

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

31. Szkice polsko-rosyjskie: niepodległość pod okupacją.

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
 1. Wadliwe odliczenie podatku naliczonego i nienależny zwrot różnicy podatku od towarów i usług – skutki prawnokarne ( 286 k.k.) i karnoskarbowe ( art. 56 i 77 k.k.s)

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 24 listopada 2014 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: brak konfliktu interesów między liberalną władzą a biznesem podatkowym.

Mój tekst na temat konieczności zapewnienia maksymalnej transparentności związków organów władzy i biznesu podatkowego wzbudził zainteresowanie osób związanych z tą branżą. Jest to temat drażliwy, bo nikt nie chce być podejrzewany – nawet pośrednio – o lobbing na rzecz tego biznesu. Prawdę powiedziawszy bardziej interesuje mnie lobbing dotyczący treści stanowionych przez władze przepisów podatkowych, bo trudno zabronić władzy, aby zupełnie nie korzystała z usług firm doradczych. Ale władzy trzeba patrzeć na ręce. Podkreślę to jeszcze raz: władzy, bo sami zainteresowani będą chcieli (i trudno im się dziwić) zarabiać na rządowych zleceniach.

Powstaje tu jednak coś, co nazywa się konfliktem interesów: czy można rzetelnie wykonać zlecenie np. dotyczące projektu ustawy dotyczącej działania lub struktury organów podatkowych zajmując się jednocześnie tzw. optymalizacją podatkową obciążeń fiskalnych, które są pod kontrolą tych organów? Czym ta struktura będzie słabsza, tym łatwiej będzie znaleźć przestrzeń dla tego rodzaju działań. Gdyby w reformie np. prokuratury uczestniczyły bezpośrednio firmy z tej półki, zapewne mielibyśmy wątpliwości, czy działania nie pozostają w konflikcie z interesem publicznym, niezależnie zresztą od intencji i rzetelności tych ludzi, którzy wykonywać będą opracowania na temat wykonywania w imieniu biznesu doradczego owe usługi na rzecz władzy publicznej. Podobnie w przypadku prawa dotyczącego policji. A przecież aparat skarbowy wykonuje również funkcje organów ścigania w dziedzinie przestępstw i wykroczeń karnoskarbowych. Sądzę, że sprawa jest bardzo poważna i wymaga również poważnej debaty, bo każdy, kto wykonuje usługi na rzecz władzy, a zwłaszcza mające wpływ na funkcjonowanie organów publicznych, powinien być wolny od zobowiązań, które mogą stać w kolizji z interesem publicznym.

Być może jednak nie po raz pierwszy przekroczyłem granice dopuszczalnej naiwności. Powyższe rozumowanie zakłada, że istnieje konflikt interesów pomiędzy biznesem podatkowym działającym w interesie podmiotów optymalizacyjnych, czyli zmniejszających swoje obciążenia podatkowe, a władzą publiczną, która chce zwiększyć dochody budżetowe. Tak jest w rozumowaniu modelowym, czyli w bajkach opowiadanych grzecznym dzieciom. Gdy strategicznym celem władzy jest „obniżanie podatków”, to korzystanie przez nią bez jakichkolwiek ograniczeń z usług biznesu podatkowego przy pisaniu ustaw podatkowych nie rodzi jakichkolwiek konfliktów interesów: cel obu stron jest przecież ten sam – obniżyć podatki, o to się u nas na pewno udaje.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 

Skontaktuj się z naszą redakcją