Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 277 – 8 grudnia 2014 r

 

 

 

Ubezpieczenie Allianz Doradca

 

 

Konferencja UW

 

 

 

Prawo Finansowe i Skarbowość

 

Ubezpieczeniowa rewolucja obniżająca koszty doradztwa podatkowego

Od 2005 roku sprzedawana jest polisa Allianz Podatnik, będąca jedynym w kraju ubezpieczeniem kosztów obsługi sporów przed organami podatkowymi i skarbowymi oraz postępowań sądowo-administracyjnych w tych sprawach. Ma ona już ugruntowaną pozycję rynkową, a dzięki niej ubezpieczeni radykalnie zmniejszają koszty obsługi swoich spraw.

Od marca 2014 roku sprzedawana jest nowa polisa – Allianz Doradca, która ubezpiecza koszty doradztwa prawno-podatkowego niezwiązanego z obsługą sporów. Pokrywa ona koszty udzielenia odpowiedzi na pytania prawno-podatkowe zadawane przez ubezpieczonego, posiadającego w okresie rocznym pulę 24 pytań do wykorzystania. Odpowiedzi stanowią rozstrzygnięcie problemu prawnego związanego ze wszystkimi podatkami krajowymi, w tym również z podatkami lokalnymi. Doradztwo podatkowe objęte ubezpieczeniem ma postać pisemnych rozwiązań dotyczących problemów prawnych. Dzięki zastosowaniu ubezpieczeniowej formy finansowania wydatków koszty tego doradztwa ponoszone przez podmioty ubezpieczone zmniejszają się przeciętnie o 60 %.

Obie polisy: Allianz Podatnik i Allianz Doradca, w sposób rewolucyjny zmieniają wielkość oraz strukturę wydatków na doradztwo podatkowe, łącząc bezpieczeństwo prawne z minimalizacją ponoszonych wydatków.

Podmiotem obsługującym ubezpieczenia jest Instytut Studiów Podatkowych jako spółka doradztwa podatkowego.
Dystrybucją polis zajmuje się Risk Partner. Więcej informacji:

Strona internetowa: www.risk-partner.pl

 

 • Magdalena Kiepurska, Regionalny Dyrektor Sprzedaży
  tel. 501 925 046;
  m.kiepurska@risk-partner.pl
 • Tomasz Gaj, Prezes Zarządu
  tel. 601 625 646;
  t.gaj@risk-partner.pl

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 

 

 Spis treści:

 

 

Komentarz nieuczesany: słowo o sposobie tworzenia przepisów prawa podatkowego.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Miejsce świadczenia w przypadku usług udzielania pożyczek podmiotom zagranicznym – Wojciech Safian
2. Korekty z tytułu wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów – Jacek Budziszewski
3. Czy w wypadku sprzedaży przemiału PCV stosowane jest odwrotne obciążenie? – Bartłomiej Kurant
4. Czy przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? – Marek Zagórski
5. Prawo do odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących – Piotr Wesołowski
6. Lokalny artysta jako indywidualny twórca na gruncie przepisów ustawy – Marcin Rozbici
7. Nie warto rozszerzać załącznika nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług – Witold Modzelewski
8. Naprawa samochodu w kontekście podatku od towarów i usług – Bartłomiej Kurant

AKCYZA

9.  Nowy wzór wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej – Piotr Zyśk
10. Finalny nabywca węglowy nie musi prowadzić ewidencji wyrobów węglowych – Marek Zagórski
11. Zmiany jakie wprowadza ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym z dnia 28 listopada 2014 r. – Andrzej Dembiński  

PODATKI DOCHODOWE

12. Moment korygowania przychodów należnych w przypadku wystąpienia zdarzeń niezależnych od wystawcy faktury – Andrzej Łukiańczuk
13. Kwalifikacja przychodów z najmu do odpowiedniego źródła – Piotr Wesołowski
14. Przepisy o kredycie podatkowym zw. z komercjalizacją własności intelektualnej już obowiązują – Małgorzata Słomka
15. Zrzeczenie się wynagrodzenia przez członka rady nadzorczej – Jacek Budziszewski
16. Ulga na małoletnie dzieci – sposób podziału kwoty do odliczenia pomiędzy małżonków – Wojciech Safian
17. Odszkodowanie dla byłego pracownika jako koszt podatkowy – Małgorzata Słomka
18. NZOZ jako przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego nie może korzystać ze zwolnienia z art. 17 ust. 4 – Aleksandra Bekierz-Babińska
19. Zakup dekoracji świątecznych jako koszt uzyskania przychodu – Agata Strocka
20. Moment ujęcia faktury korygującej w koszty podatkowe – Anna Żarkowska
21. Definicja (pojęcie) budynku mieszkalnego na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych – Marcin Szymocha
22. Czy koszty związane z organizacją przetargu zwiększają wartość początkową środka trwałego? – Andrzej Łukiańczuk
23. Odszkodowanie za szkodę wyrządzoną na mieniu osoby trzeciej jako koszt uzyskania przychodu – Bartłomiej Kurant
24. Amortyzacja budynków i lokali mieszkalnych metodą uproszczoną – wybrane zagadnienia – Marcin Szymocha
25. Organizowanie dowozu pracowników do i z pracy – zmiany od dnia 1 stycznia 2015 r. – Wojciech Safian
26. Umorzenie spornego czynszu bez podatku dochodowego od osób fizycznych – Piotr Zyśk
27. Wynagrodzenie w formie ryczałtu dla członka zarządu spółdzielni a źródło przychodu – Anna Żarkowska

INNE PODATKI

28. Opodatkowanie nieruchomości na cele działalności gospodarczej – Marcin Rozbicki

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

29. Nowe uprawnienia dla Komisji Nadzoru Finansowego – Agata Strocka
30. Prawo zastawu skarbowego łącznego na zbiorze udziałów – Andrzej Dembiński  

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

31. Szkice polsko-rosyjskie: nadzieja w Opatrzności Bożej

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
 1. Wadliwe odliczenie podatku naliczonego i nienależny zwrot różnicy podatku od towarów i usług – skutki prawnokarne ( 286 k.k.) i karnoskarbowe ( art. 56 i 77 k.k.s)

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 Pejzaż na 8 grudnia 2014 r.

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany: słowo o sposobie tworzenia przepisów prawa podatkowego.

Nie jest żadną tajemnicą, że przepisy tworzone przez Unię Europejską pisane są często w interesie konkretnych koncernów, co publicznie – choć „z troską” – przyznali nasi eurodeputowani na przykładzie prawa farmaceutycznego. Wszyscy wiedzą, że podobnie dzieje się w przypadku tworzenia polskich przepisów, lecz jest to temat tabu, którym nie interesują się oficjalne oraz „liberalne” media. Dotyczy to większości istotnych regulacji podatkowych, bo tu „inwestor” uzyskuje od razu wymierne efekty ekonomiczne w postaci likwidacji lub obniżenia opodatkowania albo uzyskania zwrotów podatku. Znane są nawet niektóre kwoty, które zainwestowano w ów podatkowy biznes legislacyjny, choć wszyscy zainteresowani z zasady milczą na ten temat. W zeszłym roku głośno było o  honorarium wynoszącym 4 mln zł za „doradztwo” w sprawie zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, która doprowadziła do tego, że całe branże nie tylko przestały płacić ten podatek, lecz zaczęły otrzymywać wyłącznie zwroty. Na tle uzyskanych korzyści to niezbyt dużo. Mechanizm wpływu na kształt ustawodawstwa jest znany i jawnie oferowany przez największe podmioty zajmujące się „biznesem podatkowym”:

 • trzeba zamówić opracowanie projektu ustawy lub jej nowelizacji w firmie doradczej lub prawniczej, która jest „dobrze widziana” na politycznych salonach,
 • zanim ujawni się projekt musi zostać przeprowadzona kampania medialna, a ledwo dyszące media papierowe z pocałowaniem ręki przyjmą tu takie zlecenie, bo przecież poparcie musi kosztować („ksiądz też się modli za pieniądze”),
 • tworzona jest jakaś „izba” lub inna organizacja reprezentująca w oficjalnym procesie legislacyjnym interesy zleceniodawców, która ma formalnie pilotować ten projekt, słać pisma, wydawać oświadczenia, a zwłaszcza uczestniczyć w wielogodzinnych „nasiadówkach” w toku „uzgodnień międzyresortowych”.

W sensie prawnym w działaniach tych nie ma niczego nagannego, bo każdy legalnie może lobbować, w tym również na „rynku legislacyjnym”. Działania te nie stanowiłyby istotnego zagrożenia dla interesu publicznego, gdyby przede wszystkim politycy jak i wysocy urzędnicy twardo bronili interesu fiskalnego lub się nim choć trochę przejmowali. A tu jest przysłowiowy „dramat”: gdyby ktoś w tamtym towarzystwie zaczął współcześnie mówić o potrzebie „ochrony dobra publicznego”, „interesie państwa”, czy też – aż strach pomyśleć – „korzyściach fiskalnych Polski”, zostałby uznany za idiotę lub prowokatora. Niedawno, podczas konferencji w Polskiej Akademii Nauk, gdzie poruszałem w referacie te problemy, gościł znany (obecnie również z rekordowych wydatków na wyjazdy) polityk, który nie tylko nie podjął tematu, lecz nawkładał mi w stylu „Gazety Wyborczej” i szybko uciekł z posiedzenia. Widać temat „biznesu  legislacyjnego” jest problemem niewygodnym, a na udział w dyskusji nad tym tematem, przynajmniej części polityków, nie ma na co liczyć. Zresztą samym „inwestorom” na rynku legislacyjnym rozwiązuje się czasami język i publicznie mówią jak uzyskuje się przychylność w załatwianiu często zupełnie słusznych postulatów: otóż najpierw trzeba zamówić „opinię” na ten temat w „renomowanej firmie doradczej”, a potem mając ją w garści trzeba pochodzić po odpowiednich gabinetach, gdzie robi ona dobre wrażenie. I znów nie ma w tym, przynajmniej zewnętrznie, nic złego, bo są to opinie „poważne”, firma jest „międzynarodowa”, a jej przedstawiciele zasiadają oficjalnie w gremiach konsultacyjnych przy ministrach lub nawet jeszcze wyżej. Zapewne niewygodnym szczegółem, o którym już lepiej nie wspominać, jest fakt, że w tym biznesie doradczym pracuje wiele byłych urzędników, lecz to też pewnie nie jest zakazane.

Konkluzja jest jednak dość smutna: gdy politycy i urzędnicy nie chronią interesu publicznego w procesie legislacyjnym, rządzą ci, którzy pierwsi wepchnęli swój projekt i wykazali się wyższą skutecznością lobbystyczną. Tak jest już od lat w Unii Europejskiej, tak jest i będzie w Polsce dopóki nie zmieni się w sposób istotny obecna klasa polityczna, bo dla dzisiejszego liberała obecny stan rzeczy jest czymś zupełnie normalnym, bo dzięki prywatyzacji tworzenia przepisów podatkowych „więcej pieniędzy zostanie w kieszeni podatników”. Potem niech nikt się nie dziwi, że spada udział podatku w PKB, mimo formalnego podwyższenia stawek. Nie sądzę, aby udało się odnaleźć interes publiczny w procesie tworzenia większości przepisów podatkowych, ale można oczekiwać jawności tego procesu, w tym ujawnienia potencjalnego konfliktu interesów: władza, a zwłaszcza ministerstwa powinny publikować ile wydały pieniędzy na doradztwo (opinie, raporty, ekspertyzy) ze strony firm, które działają również na rzecz podmiotów, których interesy są sprzeczne z interesem publicznym. Oczywiście trzeba zacząć od resortu finansów.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 

 

Skontaktuj się z naszą redakcją