Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 277 – 8 grudnia 2014 r

 

AKCYZA

9. Nowy wzór wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej

Resort finansów opublikował projekt z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, który dotyczy nowego rozporządzenia w sprawie wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej (WIA). Nowe regulacje wejdą w życie z początkiem 2015 r.

Jak wynika ze zmian, które wnosi tzw. IV ustawa deregulacyjna, wiążąca informacja akcyzowa ma za zadanie pozwolić podmiotom prowadzącym działalność w obszarze wyrobów akcyzowych na uzyskanie wiążącej dla organów podatkowych informacji dotyczącej rodzaju wyrobu akcyzowego oraz klasyfikacji taryfowej.

Zgodnie z projektem we wniosku o WIA znajdować mają się m.in. imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy oraz szczegółowy opis wyrobu akcyzowego lub samochodu osobowego pozwalający na taką identyfikację, aby dokonać ich klasyfikacji zgodnej z Nomenklaturą Scaloną (CN). Alternatywą dla takiego opisu będzie określenie rodzaju wyrobu akcyzowego.

Ujednolicenie wniosku stworzyło narzędzie umożliwiające uzyskanie od każdego wnioskodawcy wszystkich informacji niezbędnych do wydania wiążącej informacji akcyzowej. Sprawy w zakresie wiążącej informacji akcyzowej prowadzić będzie dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu. Organem odwoławczym ma być w tym przypadku dyrektor Izby Celnej w Warszawie.

Piotr Zyśk
Młodszy konsultant podatkowy
piotr.zysk@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60

 

Skontaktuj się z naszą redakcją