Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 277 – 8 grudnia 2014 r

 

 

INSTRUKCJE PODATKOWE

 

Wadliwe odliczenie podatku naliczonego i nienależny zwrot różnicy podatku od towarów i usług – skutki prawnokarne ( 286 k.k.) i karnoskarbowe ( art. 56 i 77 k.k.s)

 

Instytut Studiów Podatkowych opracował najnowszą Instrukcję Podatkową adresowaną do podatników podatku od towarów i usług pod nazwą: ,,Wadliwe odliczenie podatku naliczonego i nienależny zwrot różnicy podatku od towarów i usług – skutki prawnokarne ( 286 k.k.) i karnoskarbowe ( art. 56 i 77 k.k.s)’’.

Powstanie tej Instrukcji wiąże się ze zmianą linii orzecznictwa Sądu Najwyższego  (Izba Karna). Sąd Najwyższy w dniu 10 lipca 2013 r. wydał postanowienie (sygn. akt II KK 20/13) o podstawowym znaczeniu dla wszystkich podatników podatku od towarów i usług, dokonujących odliczeń podatku lub występujących do organów podatkowych o zwrot. W postanowieniu tym Sąd stwierdził, że wadliwe odliczenie lub nienależny zwrot podatku wiążący się z naruszeniem obowiązków podatkowych stanowi przestępstwo na gruncie Kodeksu Karnego Skarbowego, jednakże wprowadzenie w błąd Skarbu Państwa, może stanowić przestępstwo oszustwa w rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego. Do takiego wprowadzenia w błąd w szczególności w ocenie Sądu doprowadza osoba, która współtworzy podmiot gospodarczy jedynie w celu wykorzystania procedury odliczenia lub zwrotu nadpłaconego VAT i podejmuje działania dla osiągnięcia tego celu przez nabywanie lub podrabianie dokumentów związanych z tym podatkiem.

Powyższe postanowienie wraz z najnowszą linią orzecznictwa Sądu Najwyższego mają podstawowe znaczenie dla działań podatników podatku od towarów i usług w zakresie składania czynnego żalu, korekt deklaracji i korzystania z interpretacji indywidualnych prawa podatkowego. Złożenie przez podatników korekty deklaracji na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej, zgodnie z art. 16a k.k.s., wyłącza ich jedynie z odpowiedzialności karno-skarbowej, natomiast nie chroni przed odpowiedzialnością karną za inne popełnione przestępstwa sankcjonowane przez przepisy kodeksu karnego, a zwłaszcza przepisu art. 286 tego kodeksu. W Instrukcji będącej przedmiotem oferty znalazł się także opis pozostałych czynności wyłączających odpowiedzialność podatnika.

Dokumenty te można nabyć  poprzez wypełnienie i odesłanie załączonego formularza zamówienia.

W przypadku potrzeby udzielenia wszelkich informacji w powyższym zakresie pozostaję do Państwa dyspozycji pod nr tel. (22) 517 30 86, e-mail: andrzej.sarna@isp-modzelewski.pl.

 

Andrzej Sarna
Dyrektor ds. marketingu

 

Pobierz Formularz zamówienia

                  

Skontaktuj się z naszą redakcją