Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 278 – 15 grudnia 2014 r

 

 

 

Ubezpieczenie Allianz Doradca

 

 

Konferencja UW

 

 

 

Prawo Finansowe i Skarbowość

 

Ubezpieczeniowa rewolucja obniżająca koszty doradztwa podatkowego

Od 2005 roku sprzedawana jest polisa Allianz Podatnik, będąca jedynym w kraju ubezpieczeniem kosztów obsługi sporów przed organami podatkowymi i skarbowymi oraz postępowań sądowo-administracyjnych w tych sprawach. Ma ona już ugruntowaną pozycję rynkową, a dzięki niej ubezpieczeni radykalnie zmniejszają koszty obsługi swoich spraw.

Od marca 2014 roku sprzedawana jest nowa polisa – Allianz Doradca, która ubezpiecza koszty doradztwa prawno-podatkowego niezwiązanego z obsługą sporów. Pokrywa ona koszty udzielenia odpowiedzi na pytania prawno-podatkowe zadawane przez ubezpieczonego, posiadającego w okresie rocznym pulę 24 pytań do wykorzystania. Odpowiedzi stanowią rozstrzygnięcie problemu prawnego związanego ze wszystkimi podatkami krajowymi, w tym również z podatkami lokalnymi. Doradztwo podatkowe objęte ubezpieczeniem ma postać pisemnych rozwiązań dotyczących problemów prawnych. Dzięki zastosowaniu ubezpieczeniowej formy finansowania wydatków koszty tego doradztwa ponoszone przez podmioty ubezpieczone zmniejszają się przeciętnie o 60 %.

Obie polisy: Allianz Podatnik i Allianz Doradca, w sposób rewolucyjny zmieniają wielkość oraz strukturę wydatków na doradztwo podatkowe, łącząc bezpieczeństwo prawne z minimalizacją ponoszonych wydatków.

Podmiotem obsługującym ubezpieczenia jest Instytut Studiów Podatkowych jako spółka doradztwa podatkowego.
Dystrybucją polis zajmuje się Risk Partner. Więcej informacji:

Strona internetowa: www.risk-partner.pl

 

 • Magdalena Kiepurska, Regionalny Dyrektor Sprzedaży
  tel. 501 925 046;
  m.kiepurska@risk-partner.pl
 • Tomasz Gaj, Prezes Zarządu
  tel. 601 625 646;
  t.gaj@risk-partner.pl

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 • Każda osoba prowadząca liczne transakcje na portalu internetowym Allegro może być uznana przez fiskusa za podatnika VAT. Tak wynika z wyroku NSA z 23 października 2014 r., sygn. akt I FSK 1577/13 – czytaj więcej tekst nr 4;
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 19 września 2014 r. sygn. akt I SA/Wr 752/14 stwierdził, że ocena stanowiska wnioskodawcy z istoty swej musi, obok krytyki lub aprobaty stanowiska wnioskodawcy, zawierać „wyjaśnienie”, dlaczego takie a nie inne stanowisko zostało zajęte – czytaj więcej tekst nr 28;

 

 Spis treści:

Komentarz nieuczesany: czy harmonizacja podatku od towarów i usług chroni interes fiskalny naszego kraju?

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Kwota podatku do przeniesienia w myśl art. 87 ustawy o podatku od towarów i usług – Marcin Rozbicki
2. Prawo do dokonania korekty deklaracji VAT-7 a nieujęta faktura w ewidencji – Piotr Wesołowski
3. Korekta podatku naliczonego w przypadku stwierdzenia niedoborów – Wojciech Safian
4. Czy sprzedając i kupując  na Allegro można zostać podatnikiem VAT? – Małgorzata Słomka
5. Dodany w tym roku przecinek w przepisie ustawy o podatku od towarów i usług będzie kosztować budżet co najmniej 4 mld zł. – Witold Modzelewski
6. Nieodpłatne przekazania – dotyczy VAT – Jacek Budziszewski
7. Czy gmina jako podatnik podatku od towarów i usług ma możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu? – Piotr Wesołowski
8. Zawyżona stawka podatku od towarów i usług a prawo do odliczenia podatku naliczonego – Aleksandra Bekierz – Babińska

PODATKI DOCHODOWE

9. Spółka osobowa a regulacje w zakresie cen transferowych – Malwina Sik
10. Podatek dochodowy z tytułu rekompensaty za utracone wynagrodzenie – Piotr Zyśk
11. Jak rozliczyć nabycie licencji o niskiej cenie nabycia? – Andrzej Łukiańczuk
12. Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – Malwina Sik
13. Wynajem mieszkania dla pracownika – dotyczy PIT i ZUS – Jacek Budziszewski
14. Sfinansowanie noclegu dla pracownika a przychód ze stosunku pracy – Andrzej Dembiński  
15. Przychody osiągane przez zakładowe obiekty socjalne – Jacek Budziszewski
16. Czy nieodpłatne świadczenie na rzecz członków organu zarządzającego można zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodu? – Anna Żarkowska
17. Jakie są skutki podatkowe sprzedaży wierzytelności własnej? – Andrzej Łukiańczuk
18. Koszt działalności a wydatki poniesione na zakup alkoholu – Piotr Wesołowski
19. Czy sposób wypłaty środków europejskich ma wpływ na ich zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych? – Wojciech Safian

INNE PODATKI

20. Podatek od spadków i darowizn przy zakupie drogich prezentów – Piotr Zyśk
21. Ustalenie  wartość budowli w deklaracji na podatek od  nieruchomości – Andrzej Dembiński  
22. Las – jaki podatek? – Anna Żarkowska

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

23. Umowa o dzieło na wykłady – stanowisko ZUS – Małgorzata Słomka
24. Podleganie ubezpieczeniom społecznym członka rodziny przedsiębiorcy – Anna Żarkowska

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

25. Strona w postępowaniu podatkowym. Legitymacja członka rady nadzorczej – Marek Zagórski
26. Odpowiedzialność administracji publicznej za szkody wyrządzone przez wydanie decyzji  – Piotr Zyśk
27. Czy przed wniesieniem skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na bezczynność organu podatkowego należy uprzednio wezwać ten organ do usunięcia naruszenia prawa? – Wojciech Safian
28. Wyjaśnienie wnioskodawcy  jej stanowiska konieczne przy interpretacji – Malwina Sik

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

29. Szkice polsko-rosyjskie: jesteśmy (ponoć) po stronie DOBRA

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
 1. Wadliwe odliczenie podatku naliczonego i nienależny zwrot różnicy podatku od towarów i usług – skutki prawnokarne ( 286 k.k.) i karnoskarbowe ( art. 56 i 77 k.k.s)

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 Pejzaż na 15 grudnia 2014 r.

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany: czy harmonizacja podatku od towarów i usług chroni interes fiskalny naszego kraju?

Niedawno dowiedziałem się na jednej z konferencji organizowanych przez Izbę Doradców Podatkowych, że istotną (główną?) przyczyną sukcesu wdrożenia w naszym kraju podatku od towarów i usług w 1993 roku było wzorowanie się przez ówczesne władze naszego kraju na… prawie wspólnotowym. Powiedział to ktoś, kto zajmuje się od lat prawem podatkowym, a pogląd został wypowiedziany na poważnie i bardzo kategorycznie. Może inni wiedzą lepiej, ale gdy sięgnę pamięcią do lat 1992-1993, gdy kierowałem pracami legislacyjnymi a następnie wdrażaniem tego podatku w naszym kraju, mogę wszystkich zapewnić, że nikt nie wzorował się na żadnym obcym systemie, a już w najmniejszym stopniu na przepisach Szóstej Dyrektywy Dlaczego? Bo tworzono polską wersję tego podatku, która miała zapewnić najmniej bolesne odejście od postsocjalistycznego systemu podatku obrotowego, w którym nota bene udało się już wcześniej wprowadzić pewne „przyczółki” dla wdrożenia nowego systemu. Nikt nam wtedy nie wiązał rąk koniecznością implementowania czegokolwiek, a wiedza zespołu, którym miałem okazję kierować, była całkowicie wystarczająca, aby w postbalcerowiczowskim chaosie podatkowym znaleźć jakąś drogę naprawy finansów publicznych. Bo co odziedziczyliśmy w 1992 r. po „szokowej transformacji”? System podatkowy był w stanie kompletnego rozkładu, dochody budżetowe spływały tylko z część sektora państwowego. Reszta nie płaciła nic lub prawie nic. Kontrabanda wszystkich możliwych (i niemożliwych) towarów niszczyła  na co dzień legalnych podatników. Słowem – katastrofa finansów publicznych na własne życzenie, najgłębsza od wielkiej  inflacji początku lat dwudziestych zeszłego wieku. Głównym, nie zawsze wprost uwypuklanym zadaniem nowego opodatkowania obrotu było zbudowanie „granicznej” części VAT-u i akcyzy oraz zmuszenie do płacenia tych podatków przynajmniej część nowopowstałego sektora prywatnego. Jak to zrobiono – o tym trzeba kiedyś opowiedzieć. Szkoda, że nie ma już wśród nas dwóch wybitnych wysokich urzędników resortu finansów, którym nasz kraj tak wiele zawdzięcza: byli to śp. dyrektorzy: Adam Wesołowski i Stanisław Rurka. Pierwszy z nich został pośmiertnie odznaczony prywatnym medalem Virtus Est Perfecta Ratio za zasługi w przeprowadzeniu właśnie tej operacji. Oficjele z reguły nie cenią rzeczywistych zasług w pracy dla dobra publicznego. Orderami państwowymi szczodrze obdarza się przede wszystkim według partyjnego  klucza. Wysokie odznaczenia niedawno otrzymali nawet politycy z lat 1989-1993, którzy nie tylko nie pomogli w ówczesnej naprawie systemu podatkowego, lecz starali się sabotować (co prawda nieskutecznie) wysiłki na rzecz jego naprawy. Wcześniej lewicowy prezydent odznaczał autora polityki podatkowej z lat 1989-1991 – później byłego szefa Unii Wolności – najwyższym odznaczeniem państwowym, orderem Orła Białego. Nie po raz pierwszy sprawdza się teza, że finanse publiczne są faktycznie czymś zupełnie nieważnym i poświęca się je ołtarzowi interesów politycznych.

Warto przypomnieć jaki był skutek pierwszej rzeczywistej harmonizacji tego podatku w 2004 roku, gdy uchwalono obecnie obowiązującą ustawę z dnia 11 marca 2004 r.: wówczas dochody budżetowe spadały nominalnie od czerwca 2004 r. i powróciły do poziomu sprzed integracji dopiero za rok, czyli utracono ponad 10% potencjalnych dochodów. Wtedy – to prawda – wzorowano się właśnie na prawie wspólnotowym, jak widać z opłakanym skutkiem dla budżetu, bo tej drugiej „reformy” podatku od towarów i usług nikt nie może uznać (i nie uznał) za udaną operacją. Potem było jeszcze gorzej, bo rzeczywiste rządy nad tym podatkiem przejął międzynarodowy biznes podatkowy, który pisze uchwalane przez parlament przepisy. Skutkiem tego dochody budżetowe spadają nominalnie od 2011 roku a realnie od 2008. Ale te informacje nie nadają się do oficjalnej, proeuropejskiej narracji, bo u nas najczęściej cytowanymi orędownikami zwalczania oszustw podatkowych są… eksperci międzynarodowego biznesu podatkowego.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 

Szkolenie VAT 2015

 

 

Skontaktuj się z naszą redakcją