Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 279 – 22 grudnia 2014 r

 

 

 

Ubezpieczenie Allianz Doradca

 

 

Konferencja UW

 

 

Prawo Finansowe i Skarbowość

 

 

Ubezpieczeniowa rewolucja obniżająca koszty doradztwa podatkowego

Od 2005 roku sprzedawana jest polisa Allianz Podatnik, będąca jedynym w kraju ubezpieczeniem kosztów obsługi sporów przed organami podatkowymi i skarbowymi oraz postępowań sądowo-administracyjnych w tych sprawach. Ma ona już ugruntowaną pozycję rynkową, a dzięki niej ubezpieczeni radykalnie zmniejszają koszty obsługi swoich spraw.

Od marca 2014 roku sprzedawana jest nowa polisa – Allianz Doradca, która ubezpiecza koszty doradztwa prawno-podatkowego niezwiązanego z obsługą sporów. Pokrywa ona koszty udzielenia odpowiedzi na pytania prawno-podatkowe zadawane przez ubezpieczonego, posiadającego w okresie rocznym pulę 24 pytań do wykorzystania. Odpowiedzi stanowią rozstrzygnięcie problemu prawnego związanego ze wszystkimi podatkami krajowymi, w tym również z podatkami lokalnymi. Doradztwo podatkowe objęte ubezpieczeniem ma postać pisemnych rozwiązań dotyczących problemów prawnych. Dzięki zastosowaniu ubezpieczeniowej formy finansowania wydatków koszty tego doradztwa ponoszone przez podmioty ubezpieczone zmniejszają się przeciętnie o 60 %.

Obie polisy: Allianz Podatnik i Allianz Doradca, w sposób rewolucyjny zmieniają wielkość oraz strukturę wydatków na doradztwo podatkowe, łącząc bezpieczeństwo prawne z minimalizacją ponoszonych wydatków.

Podmiotem obsługującym ubezpieczenia jest Instytut Studiów Podatkowych jako spółka doradztwa podatkowego.
Dystrybucją polis zajmuje się Risk Partner. Więcej informacji:

Strona internetowa: www.risk-partner.pl

 

 • Magdalena Kiepurska, Regionalny Dyrektor Sprzedaży
  tel. 501 925 046;
  m.kiepurska@risk-partner.pl
 • Tomasz Gaj, Prezes Zarządu
  tel. 601 625 646;
  t.gaj@risk-partner.pl

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 • Nowelizacja przepisów o niedostatecznej kapitalizacji – czytaj więcej tekst nr 10;
 • Udostępnianie samochodów służbowych do celów prywatnych pracownika od dnia 1 stycznia 2015 r. – czytaj więcej tekst nr 11;
 • Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 października 2014 r. sygn. akt II FSK 2661/12 stwierdził, że dochód zakładu polskiej firmy położonej w Niemczech jest objęty zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych tylko w tej części, która została przyjęta do opodatkowania przez niemiecki organ podatkowy – czytaj więcej tekst nr 12;
 • Nowelizacja przepisów dotyczących przychodów z nieujawnionych źródeł – czytaj więcej tekst nr 17;Zmiany w prezydenckim projekcie Ordynacji podatkowej – czytaj więcej tekst nr 28;
 • Nowe rozporządzenia dotyczące rozliczania podatku dla podatników działających na terenie specjalnych stref ekonomicznych – czytaj więcej tekst nr 29;

 

Życzenia dla Czytelników

Wszystkim Czytelnikom Serwisu Doradztwa Podatkowego składamy najserdeczniejsze życzenia świąteczne, zdrowych, szczęśliwych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.

Niech będą one okazją do zadumy, ale i radości z rodzinnego spotkania.

Niech przyniosą wytchnienie od codziennych zmagań i trosk.

Redakcja Serwisu

 

 

Spis treści:

Świąteczne życzenia: impresja na serio

 

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Opodatkowanie klubów fitness obniżoną stawką podatku od towarów i usług – Piotr Zyśk
2. Prawo do pełnego odliczenia a błędy w ewidencji przebiegu pojazdu – Piotr Wesołowski
3. Zbycie gruntów niezbudowanych – Jacek Budziszewski
4. Udzielenie pożyczki a VAT – Anna Żarkowska
5. Działka gruntu jako przedmiot dostawy – Jacek Budziszewski
6. Jeszcze raz o braku opodatkowania dostawy używanego majątku ruchomego – Witold Modzelewski
7. Stawka podatku dla usług prowadzenia hotelu dla zwierząt – Piotr Wesołowski
8. Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku wpłat dokonywanych na rachunek powierniczy w związku z zawartą umową deweloperską – Wojciech Safian

AKCYZA

9. WSA: nie zawsze naruszenie warunków formalnych zwolnienia powoduje powstanie obowiązku podatkowego – Marek Zagórski

PODATKI DOCHODOWE

10. Nowelizacja przepisów o niedostatecznej kapitalizacji – Andrzej Dembiński  
11. Udostępnianie samochodów służbowych do celów prywatnych pracownika od dnia 1 stycznia 2015 r. – Małgorzata Słomka
12. Dochód zakładu polskiej firmy położonej w Niemczech a  zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych – Malwina Sik
13. Ujęcie wydatku w kpir – Małgorzata Słomka
14. Przeniesienie prawa własności nieruchomości – Anna Żarkowska
15. Różnice kursowe jako koszty uzyskania przychodów – Agata Strocka
16. W którym momencie wydziałowe koszty pośrednie są kosztem uzyskania przychodu? – Andrzej Łukiańczuk
17. Nowelizacja przepisów dotyczących przychodów z nieujawnionych źródeł – Piotr Zyśk
18. Moment powstania przychodu przy refakturowaniu kosztów – Bartłomiej Kurant
19. Skutki błędnie ustalonej wartości początkowej środka trwałego – Andrzej Łukiańczuk
20. Kwota pieniężna wypłacona przez pracodawcę na rzecz pracownika w związku wypadkiem przy pracy jako koszt uzyskania przychodu – Wojciech Safian
21. Pojęcie celów statutowych a prawo do zwolnienia dochodów od podatku dochodowego – Andrzej Łukiańczuk
22. Czy do wynagrodzenia zatrudnionych w firmie programistów możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów? – Piotr Wesołowski
23. Zwolnienie od podatku dofinansowania przez pracodawcę zakupu kart abonamentowych pracownikom z ZFŚS – Wojciech Safian

INNE PODATKI

24. Nabycie akcji w spółce dokonane przez podatnika przy udziale domu maklerskiego a zwolnienie  z podatku od czynności cywilnoprawnych – Malwina Sik
25. Jak ustala się wartość wkładu niepieniężnego do spółki jawnej? – Marek Zagórski
26. Podatek od nieruchomości w kontekście tymczasowych obiektów budowlanych – Bartłomiej Kurant
27. Tymczasowy obiekt budowlany może być przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości – Aleksandra Bekierz-Babińska

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

28. Zmiany w prezydenckim projekcie Ordynacji podatkowej – Piotr Zyśk
29. Nowe rozporządzenia dotyczące rozliczania podatku dla podatników działających na terenie specjalnych stref ekonomicznych – Bartłomiej Kurant

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

30. Szkice polsko-rosyjskie: historyczne upokorzenia

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
 1. Wadliwe odliczenie podatku naliczonego i nienależny zwrot różnicy podatku od towarów i usług – skutki prawnokarne ( 286 k.k.) i karnoskarbowe ( art. 56 i 77 k.k.s)

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 22 grudnia 2014 r.

 

Skontaktuj się z naszą redakcją