Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 317 – 14 września 2015

 

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP.

Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

Prawo Finansowe i Skarbowość

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

  • Jak uszczelnić zasady i tryb zwrotów VAT-u? –  czytaj więcej tekst nr 4
  • Ministerstwo Finansów prowadzi obecnie pracę nad zmianą pojęcia „budowla” – jest już kilka propozycji –  czytaj więcej tekst nr 15
  • W dniu 11 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, która zmienia m.in. ustawę o podatkach i opłatach lokalnych –  czytaj więcej tekst nr 16
  • Zmiany w zakresie poboru należności z tytułu podatku od gier już w tym roku –  czytaj więcej tekst nr 18

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: władza musi przeciąć wszelkie związki z biznesem optymalizacyjnym

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży prawa własności gruntu w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego – Wojciech Safian
2. Wyłączenie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Jacek Budziszewski
3. Czy dzierżawa nieruchomości gruntowych przekazanych przez podatnika podatku od towarów i usług do majątku prywatnego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? – Andrzej Łukiańczuk
4. Jak uszczelnić zasady i tryb zwrotów VAT-u? – prof. Witold Modzelewski
5. Zwolnienie od podatku od towarów i usług sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej dla nauczycieli – Wojciech Safian  

 

PODATKI DOCHODOWE

6. Czy wartość firmy powstała na skutek przejęcia podlega amortyzacji? – Małgorzata Słomka
7. Różnice kursowe w podatkach dochodowych – zamknięty katalog zdarzeń – Agata Strocka
8. Czy zaliczka na poczet opłaty przyłączeniowej stanowi koszt uzyskania przychodu? – Andrzej Łukiańczuk
9. Ulga technologiczna w podatku dochodowym od osób prawnych – Bartłomiej Kurant
10. Nieodpłatne świadczenia związane z promocją i reklamą – Małgorzata Słomka
11. Czy przekazanie mieszkania na podstawie umowy dożywocia rodzi obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych? – Piotr Wesołowski  
12. Czy darowizna na cele kultu religijnego podlega odliczeniu od dochodu? – Bartłomiej Kurant  
13. Skutki podatkowe umorzenia udziałów bez wynagrodzenia – Piotr Wesołowski  
14. Odsetki od kredytu jako koszty uzyskania przychodów w okresie zawieszenia działalności gospodarczej – Wojciech Safian  

INNE PODATKI

15. Czy będzie wprowadzona nowa definicja budowli? – Piotr Zyśk
16. Opłata reklamowa – Agata Strocka
17. Przedmiot podatku od nieruchomości od obiektów niezwiązanych z gruntem – Andrzej Dembiński  
18. Dyrektor IC w Krakowie odpowiedzialny za pobór podatku od gier. Zmiany 2015. – Piotr Zyśk
19. Opodatkowanie poddaszy podatkiem od nieruchomości – Jacek Budziszewski

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

20. Szkice polsko-rosyjskie: jak rozmawiać dziś z Rosją?

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

 

  1. Instrukcja sporządzania deklaracji VAT-7 oraz informacji podsumowujących na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
  2. Nowe zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycia towarów używanych, w tym środków trwałych i innych towarów będących majątkiem podatnika
  3. Wzorcowy Regulamin w zakresie udostępniania pracownikom do celów prywatnych samochodów służbowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia

 

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

 

VI. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 14 września 2015 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: władza musi przeciąć wszelkie związki z biznesem optymalizacyjnym.

Zacznę od znanej na co dzień na polskim rynku doradczym zaskakującej prawidłowości: jakaś ważna instytucja lub firma publiczna ogłasza przetarg na usługi doradcze lub eksperckie, staje do niego ileśtam podmiotów, a koniec końców i tak z reguły wygrywa jeden z kilku zagranicznych (oni nazywają siebie „międzynarodowymi”) firm doradczych. Dlaczego podmioty publiczne mają większe zaufanie do zagranicznego biznesu i chcą mu powierzać swoje tajemnice? Nie wiem i dziwię się, bo przecież transparentność podmiotów krajowych jest dużo większa, lepiej znają miejscową specyfikę, a przede wszystkim tu powinny być wydawane pieniądze publiczne. Jak widać współczesna, „liberalna” wersja państwowości jest zupełnie inna.

Jest jednak cząstka większego obrazu, który charakteryzuje funkcjonowanie naszego państwa. Wbrew oficjalnej narracji dobrze wiadomo, że finanse publiczne, a przede wszystkim dochody budżetu państwa, po ośmiu latach ostatnich rządów są w wyjątkowo złym stanie, a ten rok będzie najgorszy od czasu głębokiego załamania z lat 1989-1991 (ktoś pamięta, kto wtedy był ministrem finansów?). Spadają realne, a nawet nominalne wpływy z podatków, zwłaszcza z najważniejszego z nich, czyli podatku od towarów i usług. Nie tak trudno również sprawdzić obecnie pomijany fakt, że wiele przepisów, które są przyczyną tego spadku, jest również autorstwa preferowanego przez władzę zagranicznego biznesu doradczego, a politycy, zwłaszcza ci rządzący, mówią tym samym głosem co ów biznes. Przykładowo: dotyczy to – nieprawdziwie przedstawianych jako działanie w interesie publicznym – przepisów będących klasycznym lobbingiem konkretnych firm, które dzięki temu nie muszą już płacić podatków, a zwłaszcza  VAT-u. Z tej inspiracji pochodzi np. pomysł utworzenia listy tzw. kaucjonowanych dostaw paliw silnikowych, czyli prawne uprzywilejowanie niektórych dystrybutorów tych paliw, gdzie pojawiły się firmy, które tylko pozornie sprzedają te towary, bo faktycznie robi to ktoś inny i oczywiście nie płacą żadnych podatków (nawet akcyzy). Budżet traci, a nabywcy mają gigantyczne kłopoty z organami skarbowymi, mimo że kupowali od „dostawców”, których oficjalną listę prowadzi nie kto inny, lecz Minister Finansów. Toż to przecież piramidalny nonsens, przeklinany przez uczciwych konkurentów, a nie jest tajemnicą (chwali się również tym władza), że przepisy te powstały w jednej z „renomowanych”, zagranicznych firm doradczych oraz przedstawiono je nawet w Kancelarii (poprzedniego) Prezydenta.

Proces demontażu podatków zaczął się już dość dawno, bo jeszcze w 2008 roku. Z podobnej inspiracji zlikwidowano wtedy tzw. dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za oszustwa w deklaracjach podatkowych, przez co „działania optymalizacyjne” stały się faktycznie bezkarne i finansowo w pełni opłacalne.

Jedno jest pewne: jeśli chcemy naprawić stan finansów publicznych musimy przerwać wszelkie związki ustawodawcy, władzy wykonawczej oraz instytucji publicznych z zagranicznym biznesem doradczym (nie tylko zresztą zagranicznym), zajmującym się optymalizacją podatkową. Sądzę, że tu tkwią przyczyny naszej słabości, a przede wszystkim ogromna skala strat finansów publicznych. Musi obowiązywać bezwzględnie zasada, że ten, kto doradza podatnikom jak nie płacić podatków („optymalizują obciążenia podatkowe”), nie może mieć żadnych związków z władzą.

Więcej: nie mogą istnieć na rynku doradczym firmy, które załatwiają unikanie opodatkowania i mają nawet ciche relacje z organami władzy wykonawczej, a zwłaszcza z ministerstwem finansów, a sam fakt powoływania się na te związki powinien być czymś niedopuszczalnym. Opozycja zapowiada odnowę i naprawę naszego państwa. Sądzę, że jest to jeden z najważniejszych elementów tego procesu, który można wprowadzić prostym zapisem ustawowym. Czy może to zrobić jeszcze obecna władza? Może, a jeśli chce wygrać wybory (każdy ma jeszcze szanse), to powinna to zrobić jak najszybciej. Oczywiście narazi się zagranicznemu biznesowi doradczemu, a przede wszystkim potężnym beneficjentom status quo, którzy traktują nasz kraj jako swój folwark. Czy mogą tupnąć nogą? Oczywiście, czego najlepszym przykładem jest reakcja instytucji finansowych na projekt ustawy o tzw. frankowiczach. Ciekawe co zrobiłby np. parlament niemiecki, gdyby jakiś zagraniczny bank (np. Polski) wysyłał do niego listy w tym tonie, w którym pisze on do władz polskich strasząc je odszkodowaniami? Na takie zachowanie u nas jest dziwne przyzwolenie, a władza z otwartymi rękami przyjmuje na co dzień tych, którzy zajmują się (jak sami mówią) „optymalizacją podatkową”. Utworzono niedawno jakieś ciało konsultacyjne przy ministrze finansów z udziałem również biznesu optymalizacyjnego i jakoś nikogo ten fakt nie dziwi.

Likwidując te związki rządzący zyskają wiele: przede wszystkim poparcie milczącej większości, czyli zwykłych podatników, którzy mają dość niepodatkowych konkurentów. Dotyczy to wszystkich, lecz podatnicy akcyzy będą tu szczególnie ważni, bo oni z zasady nie są w stanie konkurować z tymi, którzy legalnie czy nielegalnie (ich to zupełnie nie obchodzi) nie płacą podatków.

Musi więc powstać sojusz władzy z biznesem płacącym podatki przeciw tym, którzy ich nie płacą. To jedyna droga naprawy państwa i uzyskania wzrostu dochodów budżetowych. Na koniec smakowita informacja: niedawno dowiedzieliśmy się, ile ministerstwo finansów i inne ministerstwa wypłaciły za jakieś usługi liderom zagranicznego biznesu, który zajmuje się optymalizacją podatkową. Było to ponad 6 mln zł, w tym ekspertyza „w sprawie systemu informatycznego zarządzania informacjami o podatkach i podatnikach” kosztowała prawie 3 mln zł. Nikt nie zaprzeczył tym informacjom. Czy coś takiego może zmieścić się w głowie zwykłych podatników?

Profesor Witold Modzelewski
Instytut Studiów Podatkowych

 

Zmiany w zasadach ewidencjonowania i dokumentowania VAT

 

Skontaktuj się z naszą redakcją