Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 320 – 5 października 2015

 

 

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP.

Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

 

Prawo Finansowe i Skarbowość

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: „Dziura Szczurka”: to tylko 60 mld zł.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Wyrok TSUE z dnia 29 września 2015 r. w przedmiocie podmiotowości podatkowej jednostek samorządu terytorialnego – Marcin Rozbicki
2. Samochody przeznaczone wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu a VAT – Jacek Budziszewski
3. Samodzielne ściąganie długów a zwolnienie z VAT – Małgorzata Słomka
4. Czy usługę montażu roweru można utożsamiać z usługą naprawy? – Bartłomiej Kurant
5. Konieczny jest plan ratunkowy dla VAT-u – Witold Modzelewski
6. Czy usługa pośrednictwa, dla której miejsce świadczenia znajduje się poza terytorium kraju podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? – Marcin Rozbicki  
7. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – Piotr Wesołowski 
8. Czy usługi projektowe wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, podlegają opodatkowaniu 8% stawką podatku od towarów i usług – Wojciech Safian 

AKCYZA

9. Czy w sytuacji gdy paliwo samolotowe jest transportowane na podstawie dwóch zleceń i na podstawie jednego dokumentu dostawy podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego? – Marcin Rozbicki

PODATKI DOCHODOWE

10. Czy można ulepszyć wartość niematerialna i prawną? – Andrzej Łukiańczuk
11. Czy wypłata dywidendy w postaci niepieniężnej ma charakter odpłatnego zbycia? – Małgorzata Słomka
12. Czy wydatki związane z nabyciem pakietów medycznych dla pracowników mogą stanowić koszty uzyskania przychodu pracodawcy? – Wojciech Safian
13. Przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w nieruchomości – Malwina Sik
14. Czy kara umowna za niewykonanie w terminie przedmiotu umowy jest kosztem uzyskania przychodu? – Andrzej Łukiańczuk  
15. Czy przy zbyciu nieruchomości otrzymanej w spadku po współmałżonku wymagane jest zachowanie pięcioletniego terminu do zastosowania zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych? – Bartłomiej Kurant  

INNE PODATKI

16. Wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości  – Jacek Budziszewski
17. Czy spłata kredytu przez rodziców podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn? – Piotr Wesołowski  

UBEZPIECZENIA SOŁECZNE

18. Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach społecznych rolników podpisana przez Prezydenta – Piotr Zyśk

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

19. Zmiany w funkcjonowaniu urzędów skarbowych – Piotr Zyśk

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

20. Szkice polsko-rosyjskie: czy grozi nam wojna z Rosją?

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

 

  1. Uniwersalna Instrukcja rozliczeń podatku od towarów i usług przez  jednostki samorządu terytorialnego  w związku z uchwałą NSA z dnia 24 czerwca 2013 r.
  2. Nowe zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycia towarów używanych, w tym środków trwałych i innych towarów będących majątkiem podatnika
  3. Wzorcowy Regulamin w zakresie udostępniania pracownikom do celów prywatnych samochodów służbowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia

 

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

 

VI. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 5 października 2015 r.

 

 

Komentarz nieuczesany –  „Dziura Szczurka”: to tylko 60 mld zł.

Od dzieciństwa znamy powtarzaną przez rodziców i nauczycieli zasadę: skoro coś zepsułeś, to musisz to naprawić. W domyśle: jak umiałeś popsuć, to musisz umieć zrobić coś odwrotnego. Zapewne większość z nas jest przeświadczona, że mamy do czynienia z „oczywistą oczywistością”, więc psuj jest jednocześnie fachowcem od naprawy, w dodatku jako jedyny jest to tego zobowiązany (reszta nie). Niestety w przypadku podatków jest to klasyczna trzecia prawda tischnerowska (czyli gówno prawda). Biurokraci wspólnotowi, urzędnicy resortu finansów, liberalni eksperci, międzynarodowy biznes doradczy z politykami na końcu są świetni w dziele psucia podatków, a zwłaszcza tych harmonizowanych, ale zupełnie nie potrafią ich naprawić. Cały czas spożywamy owoce ich aktywności, a „dziura Szczurka” w dochodach budżetowych liczona jest nawet przez jakże lubiany przez liberałów międzynarodowy biznes doradczy, na 50 mld zł w samym tylko podatku od towarów i usług. Oczywiście ta kwota jest równie duża i wiarygodna, jak dziewięćdziesięciomiliardowy koszt skrócenia wieku emerytalnego z początkiem przyszłego roku. Zapewne „dziura Szczurka”, czyli utracone bezpowrotnie w tym roku dochody z VAT-u, akcyzy i podatku dochodowego od osób prawnych wynosi około 4% PKB – czyli ponad 60 mld zł, więc w porównaniu z „dziurą Bauca” (90 mld zł) jest to trochę mniej. Idzie więc ku lepszemu. Czy gdy minister Mateusz Szczurek wraz z kilkunastoma zastępcami (podatkami zajmuje się rekordowa w historii ilość wiceministrów: jest ich pięcioro, czyli na każdego przypada 12 mld zł dziury Szczurka) coś zepsuł, to zapewne umie naprawić, tak jak podpowiada doświadczenie życiowe i wiedza nauczycieli i rodziców? Sądzę, że nie, bo żeby umieć cokolwiek naprawić, trzeba nie tylko wiedzieć jak się to robi, ale również chcieć to zrobić. A z jednym z drugim władza ma – jak to się dziś modnie mówi – „spore deficyty”. Przed kilku laty – głosząc, że zwalcza oszustwa podatkowe – wprowadziła rozwiązania, których autorem był lider międzynarodowej optymalizacji podatkowej, zresztą nie kryjący swego autorstwa. Polegały one na tym, że kilku zainteresowanym branżom, które nie chciały płacić tego podatku, po prostu go zlikwidowano, bo gdy brak jest opodatkowania, to również nie ma sensu uchylać się od niego a ów  stan na żarty nazwali „odwrotnym obciążeniem”. Dziś zbieramy żniwo owych pomysłów i dziury w dochodach budżetowych już nie uda się ukryć. Opublikowano nawet najnowszy zestaw pomysłów, które zdaniem „rady” przy ministrze finansów przyczynią się do ograniczenia owej dziury. Skoro minister wierzy w skuteczność tych rad, to dlaczego nie przygotował (wraz z pięcioma wiceministrami) przepisów, które naprawią nasz system podatkowy? Czyżby sprawdzało się ludowe porzekadło o sześciu kucharkach? Mimo że dobrze wiemy, że owe rady są tyle samo warte, co „odwrotne obciążenie”, to dlaczego tego jednak nie robi? Przecież można zwołać jeszcze jedno posiedzenie sejmu i uchwalić zmiany w przepisach i pokazać opozycji swoją fachowość i determinację. Może nawet dzięki temu liberałowie wygraliby jesienne wybory? Przecież bardzo chcą, bo już przekształcili się dawno w Partię Władzy i nie mogą sobie wyobrazić bycia opozycją.

Idę jednak o zakład, że tego nie zrobią, bo dobrze wiedzą, że te propozycje spowodują tylko dalszą destrukcję tego podatku. Przede wszystkim jednak nie chcą tego zrobić, bo tylko w bajeczkach dla dzieci o dobrym kapitalizmie władza działa w interesie publicznym. U nas podatki są kształtowane na użytek lobbystów i międzynarodowego biznesu, który jest tak licznie reprezentowany i dobrze przyjmowany na politycznych salonach.

 
Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 

VAT - Jesień 2016

 

Skontaktuj się z naszą redakcją