Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 321 – 12 października 2015

 

 

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP.

Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany – Rady (na pewno) nie warte 50 mld zł.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Czy następca prawny powinien sporządzić spis z natury za zmarłego podatnika? – Wojciech Safian
2. Świadczenie usług obejmuje umowy dotyczące wykonania na rzecz przedsiębiorstwa – Malwina Sik
3. Czy podstawa opodatkowania z tytułu importu towarów obejmuje opłaty załadunkowe, przeładunkowe lub wyładunkowe? – Wojciech Safian
4. Zmiana sposobu wykorzystania samochodu służbowego – Michał Rosa
5. Nawróceni na uczciwość podatkową, czyli dlaczego VAT ma dziś tak wiele obrońców – Witold Modzelewski
6. Czy usługa obozu językowego podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług? – Marcin Rozbicki  

AKCYZA

7. Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym – Oliwia Mórawska
8. Czy spalanie wyrobów objętych pozycjami CN 2702 oraz od 2704 do 2715 podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym? – Marcin Rozbicki

PODATKI DOCHODOWE

9. Jakie koszty uzyskania przychodu należy wykazać w informacji PIT-11 z tytułu umowy zlecenia zawartej przez nierezydenta? – Andrzej Łukiańczuk
10. Remont środków trwałych – Małgorzata Słomka
11. Charakter podatkowy rekompensaty za kradzież towaru wypłaconej firmie przez ubezpieczyciela – Andrzej Dembiński  
12. Opodatkowanie wynagrodzenia dyrektora pełniącego funkcję na Malcie – Jacek Budziszewski
13. Czy w kilometrówce mieszczą się koszty opłat za parking? – Andrzej Łukiańczuk  
14. Czy można rozliczyć w danym miesiącu dochód jednej firmy ze stratą w drugiej firmie i od różnicy wyliczyć należną zaliczkę na podatek dochodowy? – Piotr Wesołowski  
15. Wartość początkowa nabytego znaku towarowego – Malwina Sik  

INNE PODATKI

16. Składanie deklaracji i płatność podatku od nieruchomości w przypadku osób fizycznych – Andrzej Dembiński   

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

17. Nowa ustawa o wymianie informacji podatkowych – Piotr Zyśk
18. Wprowadzenie jednolitego pliku kontrolnego od dnia 1 lipca 2016 – Bartłomiej Kurant
19. Sprawozdawczość małych podmiotów – nowe regulacje w 2016 r. – Piotr Zyśk
20. Zasada „in dubio pro tributario” zacznie obowiązywać od 2016 r. – Bartłomiej Kurant
21. Zawód doradcy podatkowego jest zawodem zaufania publicznego – Małgorzata Słomka

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

22. Szkice polsko-rosyjskie: kto jest dla Polski istotnym zagrożeniem?

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

 

  1. Uniwersalna Instrukcja rozliczeń podatku od towarów i usług przez  jednostki samorządu terytorialnego  w związku z uchwałą NSA z dnia 24 czerwca 2013 r.
  2. Nowe zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycia towarów używanych, w tym środków trwałych i innych towarów będących majątkiem podatnika
  3. Wzorcowy Regulamin w zakresie udostępniania pracownikom do celów prywatnych samochodów służbowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia

 

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

 

VI. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 12 października 2015 r.

 

 

Skontaktuj się z naszą redakcją