Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 323 – 26 października 2015

 

 

 

 

Oferta promocyjna komentarz VAT

 

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP.

Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 • Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego I FPS 1/15 z 12 października 2015 r. – wywłaszczenie w zamian za odszkodowanie –  czytaj więcej tekst nr 1
 • Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 października 2015 r., sygn. I FPS 1/14 – zwrot VAT dla podmiotów zagranicznych –  czytaj więcej tekst nr 3
 • VAT w 2015 r.: czy zwroty osiągną 90 mld zł? –  czytaj więcej tekst nr 4
 • Uznanie doradcy podatkowego za winnego w świetle regulacji art. 83§1 k.k.s. – utrudnianie przeprowadzenia postępowania – czytaj więcej tekst nr 16
 • Nowe rozporządzenie dotyczące podmiotów niepodlegających opodatkowaniu – czytaj więcej tekst nr 17
 • Ministerstwo finansów proponuje dopuścić konfrontacje w postępowaniach podatkowych – czytaj więcej tekst nr 19

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: lobbing w podatkach kosztował nas co najmniej 30 mld zł.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego I FPS 1/15 z 12 października 2015 r. – wywłaszczenie w zamian za odszkodowanie – Michał Rosa
2. Czy następca prawny powinien złożyć deklarację VAT za zmarłego podatnika? – Wojciech Safian
3. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 października 2015 r., sygn. I FPS 1/14 – zwrot VAT dla podmiotów zagranicznych – Michał Rosa
4. VAT w 2015 r.: czy zwroty osiągną 90 mld zł? – Witold Modzelewski
5. Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu roweru – Piotr Wesołowski  
6. Warunki uznania transakcji za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów – Marcin Rozbicki  

PODATKI DOCHODOWE

7. Czy strata w licencjach filmowych stanowi koszt uzyskania przychodu? – Andrzej Łukiańczuk
8. Zwolnienie diet i zwrotów kosztów otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich  – Małgorzata Słomka
9. Zakup domeny internetowej (serwisu internetowego) a koszty uzyskania przychodów – Bartłomiej Kurant
10. Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych tytułem nabycia od małżonki podatnik praw autorskich do wykorzystania zdjęć  – Piotr Wesołowski
11. Naprawy po okresie gwarancji – Małgorzata Słomka
12. Czy obecnie należy sporządzać dokumentację podatkową do umów cash poolingu – zdaniem organów podatkowych? – Andrzej Łukiańczuk  

INNE PODATKI

13. Czy Dyrektywa Rady dnia 17 lipca 1969 r. nr 69/335/EWG w sprawie podatków pośrednich od gromadzenia kapitału znajdzie zastosowanie do czynności prawnej zmiany umowy spółki jawnej? – Andrzej Dembiński  
14. Dyrektywy MiFID – obowiązek klasyfikacji klientów przez banki – Łukasz Sawczuk  
15. Grunty sklasyfikowane jako rolne lub leśne a podatek od nieruchomości – Jacek Budziszewski  

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

16. Uznanie za winnego w świetle regulacji art. 83§1 k.k.s. – utrudnianie przeprowadzenia postępowania – Marcin Rozbicki
17. Nowe rozporządzenie dotyczące podmiotów niepodlegających opodatkowaniu – Piotr Zyśk
18. Stosowanie zasady lex retro non agit w prawie podatkowym – Andrzej Dembiński  
19. Ministerstwo finansów proponuje dopuścić konfrontacje w postępowaniach podatkowych – Piotr Zyśk
20. Czy organy podatkowe i skarbowe muszą powiadamiać kontrolowanego podatnika o prawie do zapoznania się z dokumentami kontroli – Bartłomiej Kurant  
21. Utrata płynności finansowej a wskazanie przez członka zarządu mienia Spółki – Łukasz Sawczuk  

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

22. Szkice polsko-rosyjskie: czy czeka nas nowy Kongres Wiedeński?

II. AUDYT PODATKOWY

 

 1. Uniwersalna Instrukcja rozliczeń podatku od towarów i usług przez  jednostki samorządu terytorialnego  w związku z uchwałą NSA z dnia 24 czerwca 2013 r.
 2. Nowe zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycia towarów używanych, w tym środków trwałych i innych towarów będących majątkiem podatnika
 3. Wzorcowy Regulamin w zakresie udostępniania pracownikom do celów prywatnych samochodów służbowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia

 

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

 

VI. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 26 października 2015 r.

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany: lobbing w podatkach kosztował nas co najmniej 30 mld zł.

Dopiero niedawno w publicznej debacie pojawiła się wreszcie teza o roli lobbystów w systemie podatkowym, ich wpływie na jego kształt, bo to oni piszą lub dla nich często są pisane ustawy podatkowe. Przebił się również do oficjalnego obiegu dość oczywisty wniosek, że ich obecność kosztuje budżet grube dziesiątki miliardów złotych. O tym problemie nawet zaczęła mówić telewizja publiczna i tradycyjnie zapraszani przez nią dziennikarze i eksperci, oczywiście o liberalnych poglądach. Co prawda w podatkowym światku nie są to żadne odkrycia, ale opinia publicznie uświadomiła sobie, że patologie systemu podatkowego nie są tworem jakichś tam mitycznych „oszustów”, lecz ludzi ściśle związanych z władzą, którzy faktycznie rządzą tworzeniem przepisów lub ich urzędową interpretacją.

Dla tych, którzy od lat zajmują się podatkami, nie jest to niczym nowym. Większość istotnych przepisów podatkowych w ostatnich dziesięciu latach powstało faktycznie poza oficjalnymi strukturami, a rządowi eksperci przyjmowani w ministerstwach są w większości zwykłymi lobbystami, którzy załatwiają interesy swoje lub klientów. Tak pisane są przepisy ustaw o wielu podatkach, a zwłaszcza: o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku od nieruchomości (dla np. jednej firmy, która nie chciała płacić tego podatku, zmieniono raz dwa definicję budowli): to wiemy od dawna. Skutkiem tego nastąpiła szybka degradacja tych podatków w strukturze dochodów budżetowych i upadek ich efektywności fiskalnej. Oczywiście superlobbystycznym podatkiem jest akcyza: jej kształt, nawet w najbardziej dziwacznych szczegółach, jest tworem zainteresowanych firm, choć oczywiście nie wszystkich: istotą rządzenia jest dziś podział podatników na „swoich” i „obcych”: ci pierwsi mają dostęp do odpowiednich salonów, zapewniony wpływ, a tak naprawdę faktyczne rządy. Pozostali, dyskryminowani przez powstałe dla wybranych regulacje, muszą siedzieć cicho, jeżeli nie chcą dostać po głowie nagłymi kontrolami. Przez wiele lat podatkiem niedostępnym dla lobbystów był najważniejszy z nich, czyli podatek od towarów i usług. Tak było do 2004 r., czyli do momentu naszego „wuniowstąpienia”: wówczas resort finansów zawarł dziwaczny i brzemienny w skutkach sojusz z zagranicznym biznesem doradczym, który wkroczył na ministerialne salony i powoli stał się głównym graczem decydującym o kształcie tego podatku. Nikt już nawet nie krył związku polityków z tym biznesem, czego najbardziej spektakularnym przykładem była członkini zarządu firmy Arthur Andersen, która wszem i wobec przedstawiała się jako „społeczny doradca ministra finansów”, którym w tym czasie był Jan Vincent Rostowski. Lobbing biznesu podatkowego ma specyficzny charakter: firmy te przedstawiają się jako „eksperci” i chcą mieć wpływ na kształt przepisów podatkowych po to, aby później móc na nich zarobić. To jest oczywiste. Ale jednocześnie zajmują się one sensu stricte lobbingiem, załatwiając dla swoich klientów zmiany w przepisach lub ich korzystną interpretację. Dodatkowym, choć trwałym sposobem zapewnienia i utrwalenia wpływów jest karuzela personalna: urzędników, żyjących z kiepskich pensji ministerialnych, kusi się karierą „międzynarodową” w tym biznesie i za przychylność zagradza się propozycjami transferu do firm doradczych. Praktyka ta istnieje od lat i nie jest niczym nagannym, jeżeli przejście to następuje do zagranicznej, a zwłaszcza anglosaskiej firmy doradczej. Gdyby ktoś zrobił to na własny rachunek natychmiast spotkałby się z etycznym linczem ze strony jakiejś „opiniotwórczej gazety”. Ale to tak na marginesie. W ostatnich latach ministerialni urzędnicy stali się tylko skromnymi wykonawcami woli „renomowanych firm doradczych”, a lista sukcesów tychże firm jest imponująca. Należą do nich m.in.:

 • likwidacja dodatkowego zobowiązania podatkowego za zaniżenie zobowiązania podatkowego lub zawyżenie zwrotów: lobbing, z którego skorzystali głównie oszuści podatkowi i klienci biznesu doradczego,
 • brak opodatkowania w latach 2011-2013 dostawy towarów na terytorium kraju przez zarejestrowanych podatników nie mających w Polsce siedziby,
 • faktyczny brak opodatkowania stali i wyrobów stalowych (lobbing biznesu podatkowego na korzyść jednego z producentów tych wyrobów),
 • utworzenie listy tzw. kaucjonowanych dostawców paliw silnikowych, których sprzedaż nie rodzi po stronie nabywców odpowiedzialności solidarnej (lobbing faktycznie na rzecz środowisk przestępczych),

W wyniku tych działań budżet stracił wielomiliardowe dochody z podatku od towarów i usług, a postępujące od 2009 roku załamanie tego podatku jest głównie spowodowane działalnością lobbystów, a zwłaszcza „ścisłej współpracy” urzędników i biznesu optymalizacyjnego. Utracone z tego tytułu kwoty w latach 2009-2015 można szacować na co najmniej 30 mld zł: w tym roku od 1 lipca przestali płacić ten podatek dostawcy: metali kolorowych (z wyjątkiem miedzi, która jest poza podatkiem od 2013 roku), złota inwestycyjnego i elektroniki. W kolejce ustawione są dostawy paliw silnikowych, cementu a nawet węgla. Prędzej czy później załatwią sobie ten przywilej. Chyba że nastąpią głębokie zmiany polityczne. Jakie? Muszą dojść do władzy ludzie nieuwikłani w lobbing, a przecież – jak zauważył jeden z komentatorów – „obecni politycy są lobbystami”. A podatki aby miały jakikolwiek sens muszą być stanowione w interesie publicznym. Możemy wybrać polityków, którzy rozumieją swoją rolę. Oczywiście nawet gdy tak się stanie, obejmą ministerstwa, które są opanowane przez urzędników żyjących za pan brat z lobbystami i biznesem optymalizacyjnym. Dlatego mam pewną sugestię: może by już, nie czekając na utworzenie nowego rządu, przeszli na znacznie bardziej dochodowe etaty w biznesie doradczym, bo w końcu o tym od lat marzą? Unikną tym samym kłopotliwej koegzystencji z powyborczą rzeczywistością.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 

VAT - Jesień 2016

 

Skontaktuj się z naszą redakcją