Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 324 – 2 listopada 2015

 

 

 

 

Oferta promocyjna komentarz VAT

 

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP.

Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

  • Trzeba jak najszybciej uchwalić nową ustawę o podatku od towarów i usług –  czytaj więcej tekst nr 4
  • Zmiana przepisów dot. zwolnień od podatku akcyzowego –  czytaj więcej tekst nr 7
  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego K 21/14 – kwota wolna od podatku jest niezgodna z Konstytucją –  czytaj więcej tekst nr 9
  • Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w przypadku pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców – orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r. –  czytaj więcej tekst nr 18
  • Nowe zasady naliczania odsetek –  czytaj więcej tekst nr 19
  • Zapłata podatku w imieniu podatnika przez inny podmiot od 1 stycznia 2016 r. –  czytaj więcej tekst nr 20

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: nikt nie ma prawa wydawać „prawotwórczych wyroków” w dziedzinie podatkowej

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Stosowanie domniemania „dobrej wiary” – Andrzej Dembiński  
2. Czy zawarcie przez osobę fizyczną umowy pożyczki ze  spółką kapitałową z siedzibą w UE, a w konsekwencji nabycie usług finansowych, wiąże się z koniecznością rozliczenia importu usług? – Piotr Wesołowski
3. Możliwość odliczenia podatku naliczonego od zakupu samochodu w ramach umowy leasingu w kontekście świadczenia usług za granicą – Bartłomiej Kurant
4. Trzeba jak najszybciej uchwalić nową ustawę o podatku od towarów i usług – Witold Modzelewski
5. Czy zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości powoduje powstanie obowiązku podatkowego? – Wojciech Safian  
6. Bilety wstępu  a podatek od towarów i usług – Jacek Budziszewski  

AKCYZA

7. Zmiana przepisów dot. zwolnień od podatku akcyzowego – Piotr Zyśk
8. Czy całkowicie skażony alkohol podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego? – Marcin Rozbicki  

PODATKI DOCHODOWE

9. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego K 21/14 – kwota wolna od podatku jest niezgodna z Konstytucją – Marcin Rozbicki
10. Nagroda roczna możne być kosztem starego roku – Małgorzata Słomka
11. Powierzenie pracownikowi telefonu służbowego na czas choroby – Piotr Wesołowski
12. Zwolnienie od podatku dochodowego świadczeń pieniężnych z ZFŚS – Wojciech Safian
13. NSA: nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu nie jest przychodem z nieodpłatnego świadczenia – Marek Zagórski  
14. Czy potrącenie wzajemnych wierzytelności skutkuje powstaniem przychodu podatkowego? – Andrzej Łukiańczuk  

INNE PODATKI

15. Spółka cywilna podatnikiem podatku od nieruchomości? – Andrzej Dembiński  
16. Przekazanie darowizny udziałów w spółce na rzecz córki lub zięcia – dot. PCC – Marek Zagórski
17. Szara strefa w zakładach online – Piotr Zyśk

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

18. Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w przypadku pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców – orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r. – Łukasz Sawczuk  

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

19. Nowe zasady naliczania odsetek – Małgorzata Słomka
20. Zapłata podatku w imieniu podatnika przez inny podmiot od 1 stycznia 2016 r. – Bartłomiej Kurant
21. Czy zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa wiąże się z powstaniem sukcesji uniwersalnej w podatku od towarów i usług? – Andrzej Łukiańczuk  

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

22. Szkice polsko-rosyjskie: nasze małe polityczne krętactwa

 

II. AUDYT PODATKOWY

 

  1. Uniwersalna Instrukcja rozliczeń podatku od towarów i usług przez  jednostki samorządu terytorialnego  w związku z uchwałą NSA z dnia 24 czerwca 2013 r.
  2. Nowe zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycia towarów używanych, w tym środków trwałych i innych towarów będących majątkiem podatnika
  3. Wzorcowy Regulamin w zakresie udostępniania pracownikom do celów prywatnych samochodów służbowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia

 

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

 

VI. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

 

Pejzaż na 2 listopada 2015 r.

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany: nikt nie ma prawa wydawać „prawotwórczych wyroków” w dziedzinie podatkowej.

W Polsce faktycznie nie ma już prawa podatkowego w tradycyjnym lub potocznym tego słowa znaczeniu. Zwykli ludzie, a także teoretycy prawa (zaskakująca zgodność) rozumieją fakt istnienia albo braku istnienia tego prawa w sposób następujący: władza (parlament) uchwala jakieś przepisy, które czytają i znają urzędnicy, sędziowie oraz przede wszystkim podatnicy, a następnie wszyscy starają się nie tylko zrozumieć ich treść, lecz przede wszystkim praktycznie je zastosować. Przepis prawa jest tu najwyższym „sędzią” i ma rozstrzygający charakter: wszelkie wątpliwości rozwiązuje się przede wszystkim posługując się jego treścią, bo nullum tributum sine lege: nie ma (i nie może być) podatku, gdy nie nałożono go i uregulowano przepisem prawa. Wszyscy bezpośrednio stosują ustawy (zasada bezpośredniości), starają się je możliwie najlepiej zrozumieć, a przede wszystkim szanują różnice poglądów prawnych na ich temat: jeszcze przed kilkudziesięciu laty sędziwi profesorowie i starzy urzędnicy (znów zaskakująca zbieżność) uczyli nas, że władza wykonawcza i sądownicza musi przede wszystkim szanować poglądy prawne obywatela jako podatnika, krytykując występującą w doktrynie cywilistycznej tezę, że (jakoby) „nietrafny” pogląd, ale mieszczący się w granicach prawidłowej wykładni przepisów prawa, jest tożsamy z bezprawnością działania. Wszędzie, ale nie w podatkach: tu wszyscy wobec prawa są równi, nie ma „lepszych” lub „gorszych” poglądów, nikt – poza prawodawcą – nie tworzy prawa.

Dziś to brzmi jak bajeczka dla naiwnych dzieci. Na co dzień słyszymy publiczne dywagacje sędziów, że nie chcą (ale ponoć muszą) wydawać jakieś „prawotwórcze wyroki”. Cóż to takiego? Kto dał sądom prawo, aby wydawał inne wyroki niż zgodne z prawem? Może trzeba autorom tych poglądów przypomnieć, czym zajmuje się sąd? On ma stosować prawo a o żadnych prawotwórczych wyrokach nie ma mowy, bo to czysta uzurpacja.

Skąd bierze się to zło? Powodów jest kilka. Pierwszy, chyba najważniejszy to publicznie potwierdzona przez jednego z profesorów prawa teza, że sądy wzięły jakąś „kuratelę  nad nieudolnym ustawodawcą” i chcą go od lat „poprawiać”. Chyba ów autor wie co mówi, lecz rodzi się tylko pytanie, kto legitymuje sądy do tego rodzaju działań, które są z istoty bezprawne?

Po drugie sądzę, że owe „prawotwórcze wyroki” mają u podstaw po prostu nieznajomość rzeczy: jeżeli przepis prawa czegoś nie reguluje, a przy pomocy zwykłych metod wykładni nie można ustalić treści normy prawnej, to po prostu jej nie ma. I do tego powinno sprowadzić się wyrokowanie. Nie ma normy prawnej, więc obywatelu rób jak uważasz. Bo nie wszystko w podatkach musi być uregulowane: konieczne jest, aby pięć niezbędnych elementów konstrukcji (podmiot, przedmiot, podstawa opodatkowana, stawki i warunki płatności) były wprost uregulowane w przepisach. A reszta? Może, ale nie musi. Prawodawca często reguluje tylko jakieś przypadkowe fragmenty konstrukcji podatkowej, resztę pozostawiając wiedzy i praktyce, czyli działaniom pozaprawnym ale legalnym. Po prostu mówi podatnikom: rób to rzetelnie, zgodnie z wiedzą, lecz ja nie reguluję tego, jak masz to robić: ten, kto zna się na rzeczy wie, jak to zrobić. Co w takim przypadku powinien zrobić sąd? Powiedzieć tylko tyle, że nie ma normy prawnej i odczepcie się od człowieka. Bo sąd ma stać na straży prawa (również poprzez stwierdzenia jego braku), a nie wydawać jakieś „wyroki prawotwórcze”. Co więc trzeba zrobić z tą pseudojudykaturą? Trzeba ją uchylić, bo jest sprzeczna z prawem.

Trzecim, również ważnym czynnikiem istniejącego bezprawia jest nasze wstąpienie do Unii Europejskiej, które wykorzystano do kwestionowania przepisów prawa podatkowego, którego można (jakoby) nie stosować, gdy są sprzeczne z jakimś wyrokiem TSUE lub dyrektywą, którą wtedy trzeba „bezpośrednio stosować”. Ciekawe jak to należy zrobić? Sądzę, że owa relatywizacja obowiązywania przepisów prawa podatkowego była użyta czysto instrumentarycznie, zwłaszcza przez zagraniczny biznes optymalizacyjny, który tą drogą chciał zarobić na państwie polskim. I zarobił, bo nie przeciwstawili się temu niedouczeni urzędnicy. A sądy? Powinny stać na straży prawa, ale niestety poczuły swoją nieznaną wcześniej władzę. Niekiedy twierdzą, że przepisy polskie ich nie obowiązują, bo mogą „bezpośrednio stosować” jakieś mityczne prawo wspólnotowe. Każdy, kto choć raz przeczytał treść dyrektyw podatkowych wie, że są to w większości opowiastki o tym jak świat naprawić, a nie przepisy prawa, z których można by wywodzić wprost treść normy prawnej. Oczywiście są również te ostatnie, ale jest ich raczej mniej niż więcej.

 Wnioski: trzeba przywrócić w Polsce legalizm w podatkach, czyli podatnicy, organy podatkowe oraz sądy muszą stosować prawo, a to oznacza znajomość i szacunek dla przepisów prawa. A przepisy takie mamy, jakie mamy, ale nikt – poza ustawodawcą – nie może ich „poprawiać”. Oznacza to, że trzeba szanować również różnice poglądów prawnych, jeżeli się mieszczą w granicach prawidłowej wykładni prawa. Można ten sam podatek różnie rozliczać i nie ma w tym nic złego, bo szacunek dla prawa – istota państwa prawnego – oznacza również ochronę poglądów prawnych obywateli i represjonowanie ich za posiadanie innej od władzy interpretacji prawa jest czymś niedopuszczalnym.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

VAT - Jesień 2016

 

 

 

Skontaktuj się z naszą redakcją