Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 325 – 9 listopada 2015

 

 

 

 

Oferta promocyjna komentarz VAT

 

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP.

Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: wynaturzenie współczesnego modelu interpretacji urzędowych przepisów prawa podatkowego – czas z tym skończyć

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie podmiotowości prawnopodatkowej jednostek samorządu terytorialnego  – Marcin Rozbicki
2. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 22 października 2015 r., sygn. C-277/14 – odliczenie VAT od transakcji podejrzanych – Michał Rosa
3. Możliwość zastosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług do prac konserwatorskich i odtworzeniowych – Bartłomiej Kurant
4. Darowizna towarów na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług – Agata Strocka
5. Czy wydruk dokumentów przewozowych ze specyfikacją ładunku wystarczy dla zastosowania 0% stawki podatku przy WDT – Wojciech Safian
6. Czy na pewno gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami podatku od towarów i usług? – Witold Modzelewski
7. Zasada proporcjonalności, jako jedna z podstawowych zasad wspólnotowych – Marcin Rozbicki  
8. Zwolnienie od podatku od towarów i usług czynności udzielenia pożyczki – Jacek Budziszewski  

AKCYZA

9. Czy możliwe jest stwierdzenie nadpłaty w przypadku istnienia ostatecznej decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym? – Andrzej Dembiński  

PODATKI DOCHODOWE

10. Moment korygowania przychodu od dnia 1 stycznia 2016 r. – Wojciech Safian
11. Nowelizacja ustaw dochodowych już w 2016 r. – Piotr Zyśk
12. Kiedy zakup usług gastronomicznych może być kosztem uzyskania przychodów? – Małgorzata Słomka
13. Czy w przypadku konwersji wierzytelności na udziały u pożyczkodawcy powstanie przychód w części dotyczącej odsetek od pożyczki? – Andrzej Łukiańczuk
14. Moment rozpoznania przychodu uzyskanego ze zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej – Marek Zagórski
15. Czy istnieje możliwość uniknięcia podwójnego opodatkowania w trakcie roku podatkowego w związku z wykonywaniem kontraktu menedżerskiego? – Andrzej Łukiańczuk  
16. Skutki podatkowe otrzymania przez pracowników upominków z okazji jubileuszu pracy zawodowej oraz w związku z przejściem na emeryturę i rentę – Piotr Wesołowski  
17. Kiedy powstanie przychód podatkowy z tytułu udzielenia świadczeń ponad określony z NFZ limit? – Marek Zagórski  

INNE PODATKI

18. Parking podziemny a podatek od nieruchomości – Jacek Budziszewski
19. Czy opłatę uzdrowiskową będą obowiązani płacić pensjonariusze szpitali uzdrowiskowych? – Andrzej Dembiński  

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

20. Nowy projekt ustawy w Prawie zamówień publicznych – Piotr Zyśk
21. Podróż służbowa a oddelegowanie pracownika – Małgorzata Słomka

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

22. Szkice polsko-rosyjskie: czy Rosja jest i będzie w Europie?

 

II. AUDYT PODATKOWY

 

  1. Uniwersalna Instrukcja rozliczeń podatku od towarów i usług przez  jednostki samorządu terytorialnego  w związku z uchwałą NSA z dnia 24 czerwca 2013 r.
  2. Nowe zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycia towarów używanych, w tym środków trwałych i innych towarów będących majątkiem podatnika
  3. Wzorcowy Regulamin w zakresie udostępniania pracownikom do celów prywatnych samochodów służbowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia

 

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

 

VI. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 9 listopada 2015 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: wynaturzenie współczesnego modelu interpretacji urzędowych przepisów prawa podatkowego – czas z tym skończyć.

Po ośmiu latach obowiązywania współczesnej wersji przepisów regulujących wydawanie indywidualnych interpretacji urzędowych przepisów prawa podatkowego nasuwa się tylko jeden wniosek istniejący: stan rzeczy ten jest wynaturzeniem, wręcz patologią i musi być natychmiast zmieniony. Dlaczego? Odpowiedź znają wszyscy: obecnie każdy podatnik musi posiadać i posługiwać się tego rodzaju interpretacjami nawet w sprawach o marginalnym znaczeniu. Jeżeli odstąpi od tej zasady, jego działanie oraz poglądy prawne zostaną uznane za naruszenie prawa, co pociągnie za sobą odpowiedzialność podatkową oraz karnoskarbową. Wszystkie organy kontroli na wstępie pytają podatnika, czy posiada on interpretacje urzędowe. Jeżeli tak, to tylko sprawdza się ich przestrzeganie, zresztą nawet dość pobieżnie. W przypadku braku tego rodzaju zabezpieczenia, całość działań podatnika traktowana jest hurtem jako naruszenie prawa. Nikt nie wchodzi w jakiekolwiek szczegóły, nie podejmuje się polemiki z poglądami podatnika, bo ani treść przepisu ani jego sposób rozumienia przez obywatela nie ma dziś żadnego znaczenia. Liczą się tylko poglądy wyrażone w trybie urzędowym, przy czym nie jest istotne, czy są one zgodne, czy też sprzeczne z prawem. Doszliśmy do sytuacji, w której brak posiadania i posługiwania się indywidualną interpretacją urzędową jest swoistym domniemaniem bezprawności działania podatnika.

Ale to tylko jedna strona medalu. Jest jeszcze druga, znacznie groźniejsza rola indywidualnych interpretacji, które są wykorzystywane w złej wierze. Licząc na błąd lub nieuwagę organu zadaje się mu pytania mające zalegalizować jakiś „wehikuł optymalizacyjny”. Najczęściej dzieli się ów problem na odrębne głosy, które – dla odwrócenia uwagi – zadają niezależne podmioty. Gdy uzyska się pozytywne odpowiedzi, ktoś inny składa je w jedną całość i zadaje nowe pytanie po to, aby uzyskać pełną ochronę. Potem można przerobić ją na pieniądze i to wielkie. Są nawet firmy, które specjalizują się w tworzeniu „spółek optymalizacyjnych”, które posiadają tego rodzaju interpretacje: oferuje się ten podmiot na sprzedaż za dobre pieniądze, bo przywilej ma feudalny, bo podmiotowy charakter. Co ciekawe specjaliści tworzą podaż tego rodzaju spółek, zarządzają w gremiach doradzających ministrowi finansów i komisji, która ma napisać nową Ordynację podatkową. Być może tylko przypadkiem założenia tej ustawy, przyjęte niedawno przez Radę Ministrów, w niczym nie ograniczają dzisiejszego modelu wydawania interpretacji urzędowych.

Pora na wnioski: istniejący stan jest wynaturzeniem i wymaga natychmiastowej zmiany. Nie ma już prawa: są „obowiązujące poglądy”, które są jedyną drogą „legalizacji” działania podatników. Gdy ich brak – obowiązuje domniemanie bezprawności. Ustawodawca może uchwalać co chce, nawet może uprościć przepisy, lecz nie ma to dziś jakiegokolwiek znaczenia: liczą się poglądy wyrażone formalnie w imieniu ministra finansów, a faktycznie kilku dyrektorów izb skarbowych, których władza jest czymś nieznanym w historii naszego kraju. Co więc trzeba zrobić? Po pierwsze trzeba uchylić w całości i bez reszty obecne przepisy Ordynacji podatkowej, które dotyczą wydawania tychże interpretacji urzędowych. Po drugie, trzeba uchylić wszystkie tego rodzaju akty wydane w przeszłości, podobnie jak kiedyś uchylono tzw. powszechnie obowiązującą wykładnię prawa, wydaną przez Trybunał Konstytucyjny. Po trzecie, należy przywrócić bezpośrednie stosowanie przepisów podatkowych i przywrócić szacunek dla prawa: innej drogi nie ma. Oczywiście w czasie gdy obowiązywały te interpretacje, podmioty do których były adresowane, nie mogą podlegać odpowiedzialności karnej-skarbowej nawet w przypadku, gdy – co nie jest tak rzadkie – owe interpretacje były nawet sprzeczne z prawem. Tego wymaga przyzwoita legislacja.
                                

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 

VAT - Jesień 2016

 

Skontaktuj się z naszą redakcją