Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 326 – 16 listopada 2015

 

 

 

Oferta promocyjna komentarz VAT

 

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP.

Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: co to jest „uszczelnienie systemu podatkowego”?

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w ramach podejmowanych przez gminę działań – Marcin Rozbicki
2. Preproporcja – nowe rozwiązanie obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 r. – Łukasz Sawczuk
3. Konieczny jest plan ratunkowy dla VAT-u – Witold Modzelewski
4. Alkohol wykorzystany „do produkcji lekarstw” – Malwina Sik  

PODATKI DOCHODOWE

5. Czy koszty wynajmu apartamentu dla członka zarządu spółki będącego obcokrajowcem stanowią koszty uzyskania przychodu? – Andrzej Łukiańczuk
6. Zawieszenie działalności a odsetki od kredytu – Malwina Sik
7. Opodatkowanie wynagrodzenia wypłacanego za czas pozostawania bez pracy – Małgorzata Słomka
8. Możliwości podwyższenia wartości początkowej środka trwałego, stanowiącej podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych – Piotr Wesołowski
9. Koszt wytworzenia środka trwałego – Marek Zagórski
10. Nieodpłatne świadczenia pracownicze przychodem pracownika – Oliwia Mórawska
11. Czy paragon fiskalny może stanowić podstawę do zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów? – Andrzej Łukiańczuk  
12. Przychody i koszty funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów a podatek dochodowy od osób prawnych – Jacek Budziszewski  
13. Skutki podatkowe zbycia lokalu mieszkalnego – Piotr Wesołowski  

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

14. Różnicowanie wysokości dopłat do wypoczynku pracowników z zfśs – Małgorzata Słomka

 

INNE PODATKI

15. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej jako podatnicy podatku od nieruchomości – Andrzej Dembiński  
16. Kontrola NIK w gminach – Piotr Zyśk
17. Względy techniczne dotyczące gruntu – Jacek Budziszewski  
18. Grunty jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości – Andrzej Dembiński  

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

19. W dniu 1 grudnia 2015 r. wchodzi w życie ustawa FATCA  – Oliwia Mórawska
20. Posiłkowy charakter osób trzecich za zobowiązania podatkowe spółki – Łukasz Sawczuk
21. Czy nabywca nieruchomości odpowiada za zaległości podatkowe spowodowane przez poprzedników? – Piotr Zyśk

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

22. Szkice polsko-rosyjskie: myśli na 11 listopada.

 

II. AUDYT PODATKOWY

 

  1. Uniwersalna Instrukcja rozliczeń podatku od towarów i usług przez  jednostki samorządu terytorialnego  w związku z uchwałą NSA z dnia 24 czerwca 2013 r.
  2. Nowe zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycia towarów używanych, w tym środków trwałych i innych towarów będących majątkiem podatnika
  3. Wzorcowy Regulamin w zakresie udostępniania pracownikom do celów prywatnych samochodów służbowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia

 

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

 

VI. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 16 listopada 2015 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: co to jest „uszczelnienie systemu podatkowego”?

Upadł założycielski mit pieczołowicie chroniony przez wszystkich euroentuzjastów: system podatkowy powstały w państwach Wspólnoty jest dziurawy, pełno jest w nim luk, jego efektywność fiskalna spada i jest co rok niższa. I będzie jeszcze gorzej. Kilkadziesiąt lat harmonizacji tego systemu zakończyło się z perspektywy fiskalnej katastrofą: w państwach członkowskich, w tym zwłaszcza w naszym kraju, stworzono model systemu podatkowego, który rocznie „gubi” kwoty liczone w dziesiątkach miliardów EURO. Bądźmy sprawiedliwi: na jego degradację miała również przemożny wpływ nasza rodzima twórczość legislacyjno-intepretacyjna, obniżająca dodatkowo dochody budżetowe o duże kwoty. Co najważniejsze prawo wspólnotowe nie stało się jakąkolwiek istotną barierą dla działań psujących ten system. I ten mit, upowszechniony w naszych mediach, jest już przeszłością. W Polsce, a także w wielu innych krajach Wspólnoty co rok zwiększa się różnica między potencjalnym a rzeczywistym udziałem dochodów podatkowych w PKB, mimo że nikt formalnie nie obniża formalnie podatków. Co charakteryzuje nasz obecny system po 11 latach obecności w Unii Europejskiej? Ma on pięć patologicznych cech, znanych każdemu przedsiębiorcy, a skrzętnie przemilczanych przez oficjalna propagandę. Są to:

  1.  wewnętrzna asymetria: czym większa struktura biznesowa, zwłaszcza o charakterze międzynarodowym, tym większe możliwości uchylania się od podatków: międzynarodowy holding może w ogóle nie płacić jakichkolwiek podatków dochodowych oraz VAT-u, a jeżeli płaci, to tylko tyle, ile chce,
  2. władze publiczne, nawet gdyby chciały, są całkowicie bezbronne wobec zorganizowanych działań tych, których biznesem jest uzyskiwanie „korzyści podatkowych”,
  3. system podatkowy stał się potem największy w historii aktywności innowacyjnej, przynoszący najwyższe kwoty zwrotu. Żadna inna działalność nie daje tak wysokich zysków. Przedsiębiorcy, którzy chcą zwiększyć dochody, inwestują w biznes podatkowy, bo on dystansuje wszystkie inne sposoby zarabiania: stąd gigantyczny, nieznany w historii, rozwój firm konsultingowych, zajmujących się „optymalizacją podatkową” i „agresywnym planowaniem podatkowym”,
  4. politycy oraz władza państwowa nie chronią interesu publicznego w pełni akceptując lobbystyczny tryb tworzenia systemu podatkowego, a zwłaszcza prawa podatkowego, które jest stanowione pod dyktando tych, którzy umieją i mają środki na „inwestycje legislacyjne”, czyli zarabianie dzięki tworzeniu tego prawa w swoim interesie,
  5. funkcjonowanie systemu podatkowego jest represyjne a nawet wrogie wobec tych, którzy nie należą do jego autorów: każdy, kto nie należy do „establishmentu podatkowego”, może być zniszczony przez dowolną zmianę interpretacji przepisów ze skutkiem wstecznym a następnie przykładnie ukarany jako przestępca podatkowy,
  6. pełna symbioza usług z biznesem optymalizacyjnych powoduje, że jakakolwiek zmiana tego systemu na korzyść interesu publicznego jest niemożliwa i zablokowana in status nascendi.

Czyli problem „uszczelnienia systemu podatkowgo” jest zagadnieniem pozaekonomicznym: tu potrzeba politologów a nie „podatkowców”. Bez zasadniczej zmiany funkcjonowania naszego (i europejskiego) systemu politycznego tu nic się na lepsze nie zmieni. Bo obecny zbyt drogo nas kosztuje: według niepotwierdzonych informacji urzędy skarbowe wpłaciły ponad 86 mld zł z tytułu zwrotów VAT-u. Jaki procent tej kwoty stanowią wyłudzenia?

                                      
Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 

VAT - zmiany 2016

 

Skontaktuj się z naszą redakcją