Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 328 – 30 listopada 2015

 

 

 

Oferta promocyjna komentarz VAT

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP.

Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: każdy, kto będzie rządził po wyborach, musi uratować podatek od towarów i usług

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Miejsce świadczenia usług w odniesieniu do usługi leasingu – Marcin Rozbicki
2. Model podzielonej płatności metodą uszczelnienia budżetu – Oliwia Mórawska
3. Gdy nowa ustawa o VAT będzie uchwalona do końca roku, dochody w 2016 roku będą wyższe o 19 mld zł – Witold Modzelewski
4. Prawidłowe udokumentowanie transakcji – Marcin Rozbicki  
5. Sfałszowanie dokumentu a sfałszowanie podpisu na dokumencie TAX FREE – Łukasz Sawczuk  

PODATKI DOCHODOWE

6. Moment korygowania kosztów uzyskania przychodów od dnia 1 stycznia 2016 r. – Wojciech Safian
7. Czy ze sprzedaży wierzytelności pożyczkowej własnej należy rozpoznać przychód należny? – Andrzej Łukiańczuk
8. Nowelizacja dotycząca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w myśl ustawy z dnia 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne – Łukasz Sawczuk  
9. Sprzedaż majątku przedsiębiorstwa możliwa między małżonkami – Małgorzata Słomka
10. W 2016 r. zwiększy się udział jednostek samorządu terytorialnego w PIT – Piotr Zyśk
11. Nowy rząd chce opodatkować odprawy prezesów spółek z udziałem Skarbu Państwa – Piotr Zyśk
12. Opodatkowanie rekompensaty z tytułu rozwiązania umowy o pracę – Jacek Budziszewski
13. Zwolnienie dla wygranych w konkursach – Małgorzata Słomka
14. Kwalifikacja wydatków poniesionych tytułem wypłaconych na rzecz pracowników świadczeń urlopowych do kosztów uzyskania przychodów – Piotr Wesołowski  
15. Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku – Malwina Sik  
16. Obowiązki płatnika z tytułu wypłat dokonywanych sędziom sportowym – Piotr Wesołowski  

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

17. Przyznawania świadczeń gwarantujących prawo do pomocy  społecznej a prawidłowość wypełnienia dokumentów – Malwina Sik

INNE PODATKI

18. Skutki podatkowe umowy cesji wierzytelności przyszłych – Marek Zagórski
19. Czy sprzedaż wierzytelności własnej podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych? – Andrzej Łukiańczuk

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

20. Obowiązki pełnomocnika przy korzystaniu przez stronę z prawa pomocy – Andrzej Dembiński  

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

21. Szkice polsko-rosyjskie: my nowa Mitteleuropa.

II. AUDYT PODATKOWY

 

  1. Uniwersalna Instrukcja rozliczeń podatku od towarów i usług przez  jednostki samorządu terytorialnego  w związku z uchwałą NSA z dnia 24 czerwca 2013 r.
  2. Nowe zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycia towarów używanych, w tym środków trwałych i innych towarów będących majątkiem podatnika
  3. Wzorcowy Regulamin w zakresie udostępniania pracownikom do celów prywatnych samochodów służbowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia

 

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

 

VI. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 30 listopada 2015 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: każdy, kto będzie rządził po wyborach, musi uratować podatek od towarów i usług.

Tu nie ma alternatywy: jak nie uratujemy tego podatku, to finanse publiczne naszego kraju trafi szlag. VAT daje rocznie około 120 mld zł, czyli połowę dochodów z podatków (wszystkie trzy pozostałe podatki: akcyza, PIT i CIT, to mniej więcej drugie tyle). Mówiąc wprost: polskie finanse publiczne stoją tym podatkiem i jego postępujące od lat, lecz w tym roku bardzo głębokie załamanie jest czymś więcej niż kłopotem ministra finansów. Znamy już wykonanie budżetu państwa po stronie dochodów za dziewięć miesięcy: jest źle, a będzie jeszcze gorzej. Z podatkiem od towarów i usług wpłynęło nieco mniej niż 90 mld zł, czyli spadek dochodów w stosunku do prognozy przekroczy 15 mld zł. Pod kreską jest również podatek dochodowy od osób fizycznych i akcyza: wykonane będą tylko dochody z podatku dochodowego od osób prawnych, ale przy prognozie na poziomie nominalnym poniżej 2007 roku (!), czyli w wysokości 25 mld zł nie będzie to trudne, a uzyskanie tej kwoty trudno nazwać sukcesem.

Co należy więc zrobić, aby przeciwstawić się katastrofie? Przede wszystkim napisać nową ustawę, bo obecnej nie da się już naprawić. Jest ona wspólnym dzieckiem urzędniczej niekompetencji, lobbystów i biznesu optymalizacyjnego. Pod rządami liberałów zdobyli oni władzę nad tym podatkiem, obrośli tłuszczem i zarobili na niej miliardy, a przede wszystkim załatwiali jej pozytywny obraz w mediach: jak poczytamy na ten temat w papierowej prasie, to możemy dojść do wniosku, że lata 2008-215 były najlepszym okresem w historii tego podatku. I w pewnym sensie zgoda: dla beneficjentów status quo były to (i są!) obfite żniwa. ~Tu nikt nie ukrywa mechanizmu rządzenia: nawet kilka razy w miesiącu odbywały się plenarne spotkania (konferencje), na których wysocy urzędnicy resortu finansów pod rękę z biznesem optymalizacyjnym radzili, jak udoskonalić ten podatek, aby stał się jeszcze bardziej „korzystny dla podatników”. Czas z tym skończyć.

Nowa ustawa musi powstać z resortem finansów, bo jego związki z lobbystami i biznesem optymalizacyjnym są zbyt groźne. Z budynku na ulicy Świętokrzyskiej może wyjść tylko podobny do dzisiejszej ustawy potworek, a zwroty tego podatku przekroczą w przyszłym roku już 100 mld zł, czyli uczciwi podatnicy będą płacić na specjalistów od wyłudzania zwrotów. Ten stan ma i będzie mieć swoich obrońców.

Politycy, niezależnie od barwy, muszą przywrócić swoją władzę nad podatkami, a zwłaszcza nad VAT-em. Opozycja ma już projekt ustawy: najważniejsze, aby obronić go przed działaniem lobbystów, biznesu optymalizacyjnego i… urzędników resortu finansów.

                            
Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

VAT - zmiany 2016

 

 

Skontaktuj się z naszą redakcją