Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 330 – 14 grudnia 2015

 

 

 

Oferta promocyjna komentarz VAT

 

Konferencja ISP

 

Webinar Witolda Modzelewskiego

 

 

Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP.

Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 

Spis treści:

 

Komentarz nieuczesany: czy tworzenie przepisów podatkowych jest procesem w pełni legalnym?

 

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Sprzedaż towarów za cenę symboliczną a podatek od towarów i usług – Jacek Budziszewski
2. Aby uszczelnić VAT i akcyzę nie wystarczy napisać nowe przepisy: dotychczas straciliśmy już ponad 100 mld zł – Witold Modzelewski
3. Stawka podatku od towarów i usług przy montażu przydomowych oczyszczalni ścieków – Piotr Wesołowski  

PODATKI DOCHODOWE

4. Czy przeznaczenie dochodu na wybudowanie budynku w celu jego wynajęcia stanowi realizację celów statutowych stowarzyszenia? – Andrzej Łukiańczuk
5. Rozpoznanie kosztu uzyskania przychodu z tytułu premii wypłacanych pracownikom w momencie kiedy stają się należne – Piotr Wesołowski
6. Czy znak towarowy podlega amortyzacji? – Wojciech Safian
7. Czy koszty podatku od nieruchomości stanowią koszty przedsięwzięcia deweloperskiego? – Andrzej Łukiańczuk
8. Kilometrówka a wydatki poniesione na używanie samochodu  – Malwina Sik
9. Przygotowanie indywidualnej, pisemnej ekspertyzy, oceny lub opinii przez eksperta bez wynagrodzenia, a powstanie przychodu z tego tytułu – Marek Zagórski  
10. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwrotu kosztów członkom rad nadzorczych spółek akcyjnych kosztów związanych z udziałem w pracach rady – Wojciech Safian  

INNE PODATKI

11. Podatek bankowy prawdopodobnie już w lutym 2016 r. – Piotr Zyśk
12. Budynek, jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości – Andrzej Dembiński  
13. Trwają prace nad ustawą podnoszącą kwotę wolną od podatku – Piotr Zyśk
14. Wyodrębnienie własności lokali a obowiązek podatkowy – Jacek Budziszewski  

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

15. Oddelegowanie pracownika do pracy za granicę – Malwina Sik

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

16. Doręczanie pism o wszczęciu postępowania podatkowego podmiotom nieznanym i nieobecnym – Bartłomiej Kurant
17. Prawo własności, a obowiązek podatkowy – Andrzej Dembiński  

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

18. Szkice polsko-rosyjskie: czy „Polacy są wcieleniem perwersyjnej nieudolności”? – Witold Modzelewski

 

II. AUDYT PODATKOWY

 

  1. Uniwersalna Instrukcja rozliczeń podatku od towarów i usług przez  jednostki samorządu terytorialnego  w związku z uchwałą NSA z dnia 24 czerwca 2013 r.
  2. Nowe zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycia towarów używanych, w tym środków trwałych i innych towarów będących majątkiem podatnika
  3. Wzorcowy Regulamin w zakresie udostępniania pracownikom do celów prywatnych samochodów służbowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia

 

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

 

VI. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 14 grudnia 2015 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: czy tworzenie przepisów podatkowych jest procesem w pełni legalnym?

Tworzenie przepisów podatkowych przez ostatnie lata polegało również na „załatwieniu” prywatnych interesów rękami ustawodawcy. Przykłady są powszechnie znane więc nie trzeba ich szeroko omawiać. Pamiętamy, że w 2013 roku branża stalowa przestała płacić ten podatek i uzyskała niewiadomo dlaczego stawkę 0% VAT-u na wyroby stalowe pod nazwą tzw. odwrotnego obciążenia, to samo – dwa lata później –  branża pozostałych metali nieżelaznych. Perypetie z akcyzą od wyrobów węglowych od 2012 roku to już cały ciąg działań ustawodawcy w interesie przynajmniej części sprzedawców tych wyrobów. Od 2016 r. w podobny sposób likwiduje się akcyzę od energii elektrycznej, co jest działaniem na korzyść branży metalurgicznej (znów stal?). To tylko najbardziej znane przypadki. Wszyscy formalni uczestnicy procesu legislacyjnego, czyli resort finansów, rząd, Sejm, Senat i Pan Prezydent tworzą tu tylko parawan, za którym działa ten, kto faktycznie rządzi tworzeniem prawa w naszym kraju. Być może nikt nie chce wiedzieć w czym faktycznie uczestniczy lub naprawdę nie wie, co tu się dzieje. Wielokrotnie pisałem do „wszystkich świętych” ostrzegając, że powstałe w ten sposób przepisy przyniosą tylko szkody dochodom publicznym, a ich autorzy działają tylko w swoim interesie chcąc zarobić na naiwnym ustawodawcy. Z zasady moje pisma zbywano milczeniem (były wyjątki, za które dziękuję), choć najczęściej w sposób ogólny dawano mi do zrozumienia, że przecież „więcej pieniędzy zostanie w kieszeni podatników”, czyli „czym niższe podatki, tym lepsze”. To przecież kanon liberalnego myślenia, które zniszczyło polski system fiskalny przez ostatnie 8 lat (może dłużej) i (niestety)  już pojawił się gdzieś w tle nowego, prawicowego rządu, który miał przynieść naprawę („uszczelnienie”) systemu podatkowego, za czym opowiedzieli się przez wyborców.

Pośrednikiem w tworzeniu przepisów podatkowych był często biznes optymalizacyjny: zarówno ten zagraniczny, jak i krajowy, który już od lat zajmuje się również działalnością lobbingową. Urósł dzięki temu w piórka, zarobił wielkie, nieosiągalne w zwykłych warunkach dochody, a przede wszystkim uzyskał wstęp na polityczne i urzędnicze salony. W „międzyczasie” opanował podatkowe media: to on interpretuje przepisy w gazetach, przydziela sobie nagrody za sukcesy w doradztwie oraz pełni rolę jedynych znawców publicystyki podatkowej („gazetowi eksperci”). Nie dziwmy się więc, że należał on do twardych zwolenników reelekcji Bronisława Komorowskiego i Platformy Obywatelskiej odsądzając od czci i wiary „księżycowe pomysły” podatkowe Andrzeja Dudy i PiSu. Dziś broni i będzie bronić obowiązywania „załatwionych” przepisów, bo to interesy ich klientów. Oczywiście nowa władza wie (bo w światku podatkowym nie jest to tajemnicą), że obrońcy zrobią wszystko (lub więcej), aby zachować status quo, zwłaszcza w podatku od towarów i usług, akcyzie i CIT.

Może więc ktoś powinien sprawdzić, czy uchwalając owe przepisy wszystko było lege artis? Lobbing jest oczywiście działalnością legalną i nie można za to nikogo ukarać. Dziwne reguły panują jednak w naszym ustawodawstwie. Nikt nie zaprzeczył tezie, że przepisy o Trybunale Konstytucyjnym napisali członkowie Trybunału. Jeśli jest to możliwe, to dlaczego producenci np. mąki nie mogą pisać dla siebie przepisów o opodatkowaniu tego towaru? Moim zdaniem przepisy o podatkach powinni pisać politycy działający w interesie publicznym, a eksperci, nie powinni pozostać w konflikcie interesów, np. zajmując się na co dzień optymalizacją podatkową przy pomocy „umów luksemburskich”.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 

VAT - zmiany 2016

 

Skontaktuj się z naszą redakcją