Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 331 – 21 grudnia 2015

 

 

 

 

Życzenia dla Czytelników

Wszystkim Czytelnikom Serwisu Doradztwa Podatkowego składamy najserdeczniejsze życzenia świąteczne, zdrowych, szczęśliwych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.

Redakcja Serwisu

 

 

Oferta promocyjna komentarz VAT

 

Konferencja ISP

 

Webinar Witolda Modzelewskiego

 

Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP.

Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

  • Ulga na nowe technologie –  czytaj więcej tekst nr 6
  • Krótka sprzedaż – regulacje w podatku dochodowym od osób prawnych –  czytaj więcej tekst nr 8
  • Ustawa budżetowa – nowe podatki to wpływ ok. 7,5 mld zł   –  czytaj więcej tekst nr 14

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: czy szanujemy jeszcze nasze prawo podatkowe?

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Przemieszczenie własnych towarów z terytorium Polski na terytorium Francji a podatek od towarów i usług – Jacek Budziszewski
2. Problematyka podstawy opodatkowania w przypadku zamiany towarów – Łukasz Sawczuk  
3. Czy spółka może wystawić fakturę za naliczony podatek od nieruchomości, jako dodatkową opłatę zgodnie z umową leasingu finansowego bez konieczności korygowania faktury dokumentującej dostawę towarów? – Piotr Wesołowski  

 

PODATKI DOCHODOWE

4. Podatek liniowy nie dla wszystkich lekarzy – Piotr Zyśk
5. Kiedy wydatki na nabycie wierzytelności stanowią koszty uzyskania przychodu? – Andrzej Łukiańczuk
6. Ulga na nowe technologie – Oliwia Mórawska
7. Czy niezrealizowane różnice kursowe zwiększają wartość początkową środka trwałego przy bilansowej metodzie obliczania różnic kursowych? – Andrzej Łukiańczuk
8. Krótka sprzedaż – regulacje w podatku dochodowym od osób prawnych – Bartłomiej Kurant
9. Skutki podatkowe przekazania bonów w ramach akcji promocyjnej – Jacek Budziszewski
10. Możliwość zaliczenia kosztów obsługi prawnej do kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzenia (odszkodowania) za bezumowne korzystanie z nieruchomości – Piotr Wesołowski  
11. Określenie przychodu spółki wnoszącej aport z tytułu obejmowanych udziałów (akcji) w innej wysokości niż wartość nominalna objętych udziałów (akcji) – Andrzej Dembiński  
12. Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości na podstawie umowy dożywocia – Marek Zagórski  

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

13. Nieodpłatne udostępnienie pracownikowi samochodu służbowego w kontekście podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne Bartłomiej Kurant

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

14. Ustawa budżetowa – nowe podatki to wpływ ok. 7,5 mld zł – Piotr Zyśk
15. Likwidacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – Małgorzata Słomka
16. Wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności w świetle orzecznictwa – Andrzej Dembiński
17. Przesłanki zabezpieczenia zobowiązania podatkowego – Małgorzata Słomka

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

18. Szkice polsko-rosyjskie: „nasza” Europa (środkowa).

 

II. AUDYT PODATKOWY

 

  1. Uniwersalna Instrukcja rozliczeń podatku od towarów i usług przez  jednostki samorządu terytorialnego  w związku z uchwałą NSA z dnia 24 czerwca 2013 r.
  2. Nowe zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycia towarów używanych, w tym środków trwałych i innych towarów będących majątkiem podatnika
  3. Wzorcowy Regulamin w zakresie udostępniania pracownikom do celów prywatnych samochodów służbowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia

 

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

 

VI. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 21 grudnia 2015 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: czy szanujemy jeszcze nasze prawo podatkowe?

Czy polscy podatnicy darzą polskie prawo podatkowe dostatecznym szacunkiem? Kierując się praktycznym doświadczeniem oraz intuicją można postawić tezę, że od kilku lat dzieje się tu coś bardzo złego. Opinię publiczną bulwersują lub wręcz szokują informacje, że to zagraniczne firmy doradcze, zajmujące się na co dzień optymalizacją podatkową, piszą w Polsce ustawy podatkowe, współpracują na co dzień z urzędnikami rządowymi, załatwiane są przepisy „korzystne dla podatników” i dobrze wiadomo, kto jest tym „podatnikiem”, a pewna dama na co dzień pieczętowała się dwoma „firmami”: resortem finansów oraz zagraniczną firmą doradczą jako „społeczny doradca ministra finansów”. A to wszystko dzieje się pod skrzydłami podmiotów tworzących wręcz naukowe fasady owej współpracy, gdzie wysocy urzędnicy a nawet sędziowie (!) na co dzień spotykają się z zagranicznym biznesem podatkowym, który zajmuje się również lobbingiem na rzecz tych, którzy w Polsce nie chcą i nie będą płacić podatków. Po ujawnieniu skandalu z umowami luksemburskimi, które służyły unikaniu również w naszym kraju, z osłupieniem dowiedzieliśmy się, że rząd polski nie tylko dopuszcza „doradców” załatwiających te umowy do swoich tajemnic, ale również płaci (!) firmom, które obsługują unikanie polskich podatków. Czy płaci im za to, aby oni pozbawili nas dochodów budżetowych? Jeden z wysokich urzędników opowiedział mi o takim oto przypadku: pewna znana „międzynarodowa firma doradcza” rozesłała ofertę (bardzo drogą) udziału w konferencji na tematy podatkowe, w której bez wiedzy i zgody wymieniono nazwisko tego urzędnika. Kierując się urzędniczą etyką poinformował on o tym, że nie ma zgody na jego udział w takim przedsięwzięciu, bo albo się dba o interes publiczny, albo o tych, którzy specjalizują się w optymalizacji podatkowej. Jakie było zaskoczenie, gdy rozdzwoniły się telefony z wysokich gabinetów, z których płynęły reprymendy za tę odmowę: dla tych dygnitarzy jawny udział polskich urzędników w przedsięwzięciach biznesu optymalizacyjnego był czymś zupełnie normalnym.

Czas skończyć z tą „normalnością”. Panującej tu degrengolady nie można już ukryć. Zwykli (nieustosunkowani) podatnicy najpierw po cichu a teraz głośno zadają pytanie: „dlaczego my mamy płacić podatki, skoro innym wolno uchylać się opodatkowania”? Początkowe niedowierzanie przeszło szybko w złość i pogardę: to na tym polega rządy „liberałów”? Najwięcej ciężkich słów pada z ich strony gdy podatnicy dowiadują się ile i kto uzyskuje zwrotów VAT-u: okazuje się, że zagraniczne koncerny otrzymują dziesiątki miliardów zwrotów tego podatku, a my „jak głupi” płacimy po to, aby inni mogli to wyłudzić i wytransferować zagranicę?

Przez ostatnie lata skutecznie niszczono autorytet polskiego prawa podatkowego. Do ustaw regulujących te podatki, a zwłaszcza do ustaw o podatku dochodowym, podatku od towarów i usług czy akcyzie, a nawet wielokrotnie „doskonalonej” Ordynacji podatkowej nikt nie ma już większego szacunku. Do tego należy dodać działalność interpretacyjną ministra finansów, który na podstawie tych samych przepisów wydaje całkowicie przeciwstawne interpretacje, co doświadczyli ostatnio np. komornicy. Sądy co do zasady afirmują te praktyki, dokładając co pewien czas swoją cegiełkę do tej gmatwaniny: np. gminne jednostki budżetowe już nie są niewiadomo dlaczego podatnikiem VAT. Tak dziś głośno broniony przez opozycję Trybunał Konstytucyjny nie  przeciwstawiał się upadkowi polskiego prawa podatkowego. Bo zadajmy oczywiste pytanie: czy tworzenie przepisów prawa przez lobbystów pod rękę z zagranicznym biznesem doradczym jest zgodne z Konstytucją? Bo jeśli tak, to mamy kiepską ustawę zasadniczą, albo jej w rzeczywistości nie mamy. A jeśli nie jest zgodna, to dlaczego badając zgodność tych potworków legislacyjnych z Konstytucją nikt nie zadał pytania, skąd się one wzięły? Ale gdy ustawę o Trybunale piszą członkowie Trybunału, to dlaczego biznes nie może pisać ustaw dla swoich potrzeb? Przecież będzie to wyrazem demokratyzacji naszego prawa, gdzie władza zostanie wreszcie wyrwana z rąk „niekompetentnych polityków”?
Aby poprawić efektywność fiskalną naszego systemu podatkowego trzeba przede wszystkim odbudować zaufanie do prawa, jego tworzenia, interpretacji i stosowania. Nie da się tego zrobić bez wyrzucenia na śmietnik większość obecnych przepisów, które do upadłego będą bronione przez beneficjentów status quo. Im nowa władza musi pokazać drzwi i powiedzieć „dziękuję: mamy nadzieję, że nie wrócicie”.

                            
Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego

 

VAT - zmiany 2016

 

Skontaktuj się z naszą redakcją