Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 332 – 28 grudnia 2015

 

 

Szanowni Czytelnicy Serwisu Doradztwa Podatkowego


Nadchodzący koniec roku niesie ze sobą refleksje dotyczące minionego okresu i planów na przyszłość.  W tych wyjątkowych dniach, życzymy Państwu wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.
Niech w Nowym 2016 Roku szczęście i pomyślność nigdy Państwa nie opuszczają, a wiara codziennie dodaje sił i energii do tworzenia i realizacji nowych pomysłów.


Bardzo nam miło, że w dzisiejszym natłoku spraw codziennych gościmy w Państwa świadomości już kolejny rok. Mamy nadzieję, że lektura naszych artykułów będzie wsparciem do realizacji Państwa pomysłów i zamierzeń.


Serdeczne życzenia wielu radosnych chwil w Nowym Roku, śmiałych marzeń i odważnej ich realizacji oraz wszystkiego co najlepsze w każdym dniu 2016 Roku


życzy
Redakcja Serwisu

 

 

Konferencja ISP

 

Webinar Witolda Modzelewskiego

 

Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP.

Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 

Spis treści

 

Komentarz nieuczesany: Czy szanujemy jeszcze nasze prawo podatkowe?

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Objęcie nowo utworzonych udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego w zamian za wkład pieniężny – Jacek Budziszewski
2. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015 r., sygn. I FPS 4/15 – podmiotowość prawnopodatkowa zakładów budżetowych – Michał Rosa
3. Wątpliwe interpretacje sądowe nie mogą być podstawą zmian w ustawodawstwie dotyczącym VAT – Witold Modzelewski
4. Podatnik VAT czynny i rolnik ryczałtowy na jednym gospodarstwie – Wojciech Safian  

AKCYZA

5. Zwrot akcyzy dla rolników – większy zwrot z oleju napędowego w 2016 r. – Piotr Zyśk

PODATKI DOCHODOWE

6. Czy przekazanie koszów świątecznych na rzecz kontrahentów stanowi koszt uzyskania przychodów? – Andrzej Łukiańczuk
7. Zwolnienie świadczeń z tytułu pobytu dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych lub przedszkolach – Marcin Szymocha
8. Kwota odliczeń na cele mieszkaniowe bez zmian w 2016 r. – Piotr Zyśk
9. Rozwiązanie renty dożywotniej i sprzedaż lokalu a podatek dochodowy od osób fizycznych – Piotr Wesołowski
10. Nowe zwolnienie z tytułu objęcia dziecka opieką oraz uczęszczania dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola – Marcin Szymocha
11. Kiedy u faktora powstaje przychód z tytułu ściągania wierzytelności? – Andrzej Łukiańczuk
12. Kaucje mieszkaniowe – skutki w podatku dochodowym od osób prawnych – Jacek Budziszewski  
13. Wpływ zmiany roku podatkowego na wartość rocznego odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – Piotr Wesołowski  
14. Przychód pracownika ze stosunku pracy – Marek Zagórski  

INNE PODATKI

15. Zwolnienie nabycia nieruchomości z podatku od spadków i darowizn – Andrzej Dembiński  

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

16. Rozszerzenie zasady zachowania właściwości przez organy właściwe w dniu wszczęcia postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – Oliwia Mórawska
17. Zaległości podatkowe – zmiany w Ordynacji podatkowej od dnia 1 stycznia 2016 r. – Łukasz Sawczuk  
18. Zmiany w zasadach wydawania interpretacji indywidualnych od dnia 1 stycznia 2016 r. – Oliwia Mórawska
19. Zobowiązanie podatkowe z tytułu opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych – zmiany od dnia 1 stycznia 2016 r. – Łukasz Sawczuk  
20. Wznowienie postępowania w postępowaniu sądowo-administracyjnym – Andrzej Dembiński  

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

21. Szkice polsko-rosyjskie: wielka wędrówka ludów zmieni nasz świat.

 

II. AUDYT PODATKOWY

 

  1. Uniwersalna Instrukcja rozliczeń podatku od towarów i usług przez  jednostki samorządu terytorialnego  w związku z uchwałą NSA z dnia 24 czerwca 2013 r.
  2. Nowe zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycia towarów używanych, w tym środków trwałych i innych towarów będących majątkiem podatnika
  3. Wzorcowy Regulamin w zakresie udostępniania pracownikom do celów prywatnych samochodów służbowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia

 

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

 

VI. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 28 grudnia 2015 r.

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany: Czy szanujemy jeszcze nasze prawo podatkowe?

Czy polscy podatnicy darzą polskie prawo podatkowe dostatecznym szacunkiem? Kierując się praktycznym doświadczeniem, wieloletnią obserwacją oraz intuicją zawodową można postawić tezę, że od kilku lat dzieje się tu coś bardzo złego. Opinię publiczną bulwersują lub wręcz szokują informacje, że to zagraniczne firmy doradcze, zajmujące się na co dzień optymalizacją podatkową, piszą w Polsce ustawy podatkowe, współpracują na co dzień z urzędnikami rządowymi, załatwiane są przepisy „korzystne dla podatników” i dobrze wiadomo, kto jest tym „podatnikiem”, a pewna dama przez lata na co dzień pieczętowała się dwoma „firmami”: resortem finansów oraz zagraniczną firmą doradczą jako „społeczny doradca ministra finansów”. A to wszystko dzieje się pod skrzydłami podmiotów tworzących wręcz naukowe fasady owej współpracy, gdzie wysocy urzędnicy na co dzień spotykają się z zagranicznym biznesem podatkowym, który zajmuje się również lobbingiem na rzecz tych, którzy w Polsce nie chcą i nie będą płacić podatków. Po ujawnieniu skandalu z umowami luksemburskimi, które służyły unikaniu również w naszym kraju, z osłupieniem dowiedzieliśmy się, że rząd polski nie tylko dopuszcza do swoich tajemnic „doradców” załatwiających te umowy, ale również płaci (!) firmom, które obsługują unikanie polskich podatków. Czy płaci im również za to, aby oni pozbawiali nas dochodów budżetowych? Nie chce mi się wierzyć, ale nikt tego nie zdementował. Jeden z urzędników opowiedział mi o takim oto przypadku: pewna znana „międzynarodowa firma doradcza” rozesłała ofertę (bardzo drogą) udziału w konferencji na tematy podatkowe, w której bez wiedzy i zgody wymieniono nazwisko tego urzędnika. Kierując się urzędniczą etyką poinformował on o tym, że nie ma zgody na jego udział w takim przedsięwzięciu, bo albo się dba o interes publiczny, albo o tych, którzy specjalizują się w optymalizacji podatkowej. Jakie było zaskoczenie, gdy rozdzwoniły się telefony z wysokich gabinetów, z których płynęły reprymendy za tę odmowę: dla tych dygnitarzy jawny udział polskich urzędników w przedsięwzięciach biznesu optymalizacyjnego był czymś zupełnie normalnym. Nie bez powodu resorty traktowane były jako zdobycze polityczne i Ekonomiczne.

Czas skończyć z tą „normalnością”. Panującej tu degrengolady nie można już ukryć. Zwykli (nieustosunkowani) podatnicy najpierw po cichu a teraz głośno zadają pytanie: „dlaczego my mamy płacić podatki, skoro innym wolno uchylać się opodatkowania”? Początkowe niedowierzanie przeszło szybko w złość i pogardę: to na tym polega rządy „liberałów”? Najwięcej ciężkich słów pada z ich strony gdy podatnicy dowiadują się ile i kto uzyskuje zwrotów VAT-u: okazuje się, że zagraniczne koncerny otrzymują dziesiątki miliardów zwrotów tego podatku, a my „jak głupi” płacimy po to, aby inni mogli to wyłudzić i wytransferować zagranicę?

Przez ostatnie lata skutecznie niszczono autorytet polskiego prawa podatkowego. Do ustaw regulujących te podatki, a zwłaszcza do ustaw o podatku dochodowym, podatku od towarów i usług czy akcyzie, a nawet wielokrotnie „doskonalonej” Ordynacji podatkowej nikt nie ma już większego szacunku. Do tego należy dodać działalność interpretacyjną ministra finansów, który na podstawie tych samych przepisów wydaje całkowicie przeciwstawne interpretacje, co doświadczyli ostatnio np. komornicy. Sądy co do zasady afirmują te praktyki, dokładając co pewien czas swoją cegiełkę do tej gmatwaniny: np. gminne jednostki budżetowe już nie są niewiadomo dlaczego podatnikiem VAT a zakłady budżetowe raz były a teraz już nie. Tak dziś głośno broniony przez opozycję Trybunał Konstytucyjny nie  przeciwstawiał się upadkowi polskiego prawa podatkowego. Bo zadajmy oczywiste pytanie: czy tworzenie przepisów prawa przez lobbystów pod rękę z zagranicznym biznesem doradczym jest zgodne z Konstytucją? Bo jeśli tak, to mamy kiepską ustawę zasadniczą, albo jej w rzeczywistości nie mamy. A jeśli nie jest zgodna, to dlaczego badając zgodność tych potworków legislacyjnych z Konstytucją nikt nie zadał pytania, skąd się one wzięły? Ale gdy ustawę o Trybunale piszą członkowie Trybunału, to dlaczego biznes nie może pisać ustaw dla swoich potrzeb? Przecież będzie to wyrazem demokratyzacji naszego prawa, gdzie władza zostanie wreszcie wyrwana z rąk „niekompetentnych polityków”?

Aby poprawić efektywność fiskalną naszego systemu podatkowego trzeba przede wszystkim odbudować zaufanie do prawa, jego tworzenia, interpretacji i stosowania. Nie da się tego zrobić bez wyrzucenia na śmietnik większość obecnych przepisów, które do upadłego będą bronione przez beneficjentów status quo. A mają jeszcze wielkie wpływy w mediach i… niektórych resortach. Trzeba od czegoś zacząć: najlepiej pozbyć się „obsługi” spółek Skarbu Państwa ze strony biznesu optymalizacyjnego: gwarantuję, że natychmiast wzrosną dochody budżetowe.

            
Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego

 

VAT - zmiany 2016

 

Skontaktuj się z naszą redakcją