Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 334 – 11 stycznia 2016

 

 

 

Konferencja ISP

 

Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

  • Stawka podatku od towarów i usług na części zamienne do wyrobów medycznych – interpretacja ogólna –  czytaj więcej tekst nr 2
  • Co to znaczy „samodzielnie” wykonywać działalność gospodarczą „bez względu na cel i rezultat”, czyli zmora wszystkich podatników VAT –  czytaj więcej tekst nr 3
  • Zmiany w podatku akcyzowym – podatnicy będą składać mniej dokumentów –  czytaj więcej tekst nr 6
  • Nowe preferencje dla podatników ponoszących wydatki na działalność badawczo-rozwojową –  czytaj więcej tekst nr 10
  • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych związane z wejściem w życie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne –  czytaj więcej tekst nr 12
  • Rozłożenie na raty płatności zaległych składek na ubezpieczenia społeczne –  czytaj więcej tekst nr 19

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: podatek obrotowy od sklepów wielkopowierzchniowych – czas decyzji

 

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Usługi związane z linią produkcyjną – miejsce świadczenia – Marcin Szymocha
2. Stawka podatku od towarów i usług na części zamienne do wyrobów medycznych – Wojciech Safian
3. Co to znaczy „samodzielnie” wykonywać działalność gospodarczą „bez względu na cel i rezultat”, czyli zmora wszystkich podatników VAT – Witold Modzelewski
4. Wewnątrzwspólnotowe nabycia nowego środka transportu przez osobę fizyczną nieprawdzącą działałności gospdoarczej a podatek od towarów i usług – Jacek Budziszewski
5. Usługa opłacana kwartalnie a prawo do odliczenia – Marcin Szymocha

AKCYZA

6. Zmiany w podatku akcyzowym – podatnicy będą składać mniej dokumentów – Piotr Zyśk
7. Określenie katalogu przypadków, w których stawka akcyzy na wyroby energetyczne przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych wynosi 0 zł – Marek Zagórski

PODATKI DOCHODOWE

8. Czy odpłatne nabycie od nierezydenta zdjęć z publicznej domeny podlega podatkowi u źródła? – Andrzej Łukiańczuk
9. Podatek od odpraw – Michał Rosa
10. Nowe preferencje dla podatników ponoszących wydatki na działalność badawczo-rozwojową – Joanna Kiszka
11. Odsetki nie są odszkodowaniem – Małgorzata Słomka
12. Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych związane z wejściem w życie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne – Joanna Kiszka
13. Powołanie się na wcześniejsze uzyskiwanie dochodów jako metoda obrony w postępowaniu w sprawie dochodów nieujawnionych – Michał Rosa
14. Czy zapłacone odszkodowanie związane z procesem inwestycyjnym zwiększa wartość początkową środka trwałego? – Andrzej Łukiańczuk
15. Czy odpłatne zbycie nieruchomości w części uzyskanej po śmierci męża jest źródłem przychodu oraz czy podlega ono opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? – Piotr Wesołowski

INNE PODATKI

16. Zmiany w podatku od nieruchomości w 2016 r. – Piotr Zyśk
17. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych – Andrzej Dembiński  
18. Znaczenie planu zagospodarowania przestrzennego dla opodatkowania gruntu podatkiem rolnym – Wojciech Safian

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

19. Rozłożenie na raty płatności zaległych składek na ubezpieczenia społeczne – Malwina Sik

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

20. Stosowanie rygoru natychmiastowej wykonalności do decyzji nieostatecznych – Andrzej Dembiński  
21. Stosowanie zasady rozstrzygania wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika – interpretacja ogólna Ministra właściwego do spraw finansów publicznych z dnia 29 grudnia 2015 r.– Łukasz Sawczuk

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

22. Szkice polsko-rosyjskie: wielka wędrówka ludów zmieni nasz świat

 

II. AUDYT PODATKOWY

 

  1. Uniwersalna Instrukcja rozliczeń podatku od towarów i usług przez  jednostki samorządu terytorialnego  w związku z uchwałą NSA z dnia 24 czerwca 2013 r.
  2. Nowe zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycia towarów używanych, w tym środków trwałych i innych towarów będących majątkiem podatnika
  3. Wzorcowy Regulamin w zakresie udostępniania pracownikom do celów prywatnych samochodów służbowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia

 

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

 

VI. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 11 stycznia 2016 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: podatek obrotowy od sklepów wielkopowierzchniowych – czas decyzji.

Spór wokół podatku obrotowego od sklepów wielkopowierzchniowych w sposób kapitalny odzwierciedla dwie przeciwstawne wizje systemu podatkowego: jedną z nich nazwałbym „liberalną”, a drugą „solidarną”, nie chcąc używać wartościujących określeń. Liberalną wersję znamy od lat i króluje w oficjalnym i medialnym przekazie – któż z nas nie zna trajkotania o „podatku liniowym” oraz bezwzględnej konieczności „likwidacji wszystkich ulg i zwolnień”? Tu panuje pełna zgoda między prawicą a lewicą, które realnie ukształtowały nasz system podatkowy, zwłaszcza w ciągu ostatnich 15 lat: co prawda nie zlikwidowano istotnej części ulg i zwolnień, więcej – co rok ich przybywało we wszystkich podatkach, ale stawki podatków, z jednym, marginalnym wyjątkiem, są „liniowe”. Skutkiem tego powstał system podatkowy – oceniając go z perspektywy relacji faktycznie ponoszonych wpłat do przychodów podatników – jest wyjątkowo wręcz regresywny, przy czym w górnych grupach przychodowych efektywne opodatkowanie działalności gospodarczej wynosi poniżej 0,5% przychodów. W relacji do wartości majątku podatników regresja ta jest jeszcze głębsza, co dodatkowo pogłębia brak jakiegokolwiek powszechnego podatku majątkowego, którym  przecież nie jest podatek od nieruchomości. Model ten – wbrew twierdzeniom jego zwolenników – nie jest „neutralny ekonomiczne”, lecz pogłębia istniejące dysproporcje; zgodnie zresztą ze słowami świętego Mateusza o bogatych, którzy stają się jeszcze bogatszymi, o dziadach, którzy dzięki niemu pogrążają się dalej w swoim dziadostwie. Głównym sprawcą tego stanu rzeczy jest atrofia polskiego podatku dochodowego od działalności gospodarczej, który płacą tylko ci, którzy chcą i żadne apele o „dowolne opodatkowanie” w wyniku korekt deklaracji nic nie dadzą budżetowi, podobnie jak zapowiadane zmasowane kontrole cen transferowych; to co się dzieje z tym podatkiem, jest przecież fasadowo (i pozostanie) w pełni legalne.

W drugim przeciwstawnym modelu, zwanym „solidarnym”, regresja opodatkowania ma ustąpić miejsca progresji, bo przecież w sensie ekonomicznym formalnie proporcjonalne systemy są obiektywnie regresywne a uzyskanie ich ekonomicznej proporcjonalności jest prawie niewykonalne. W tym modelu musi pojawić się podatek formalnie progresywny, w którym nie może być dziś żaden z najważniejszych podatków, zwłaszcza VAT i akcyza. W przypadku podatku dochodowego jest to obiektywnie możliwe, ale – jak sądzę – postulat ten przekracza granice wyobraźni całości klasy politycznej, a rządzący prawem podatkowym lobbing nie pozwoli tu na jakiekolwiek zmiany, czego najlepszym dowodem jest wycofanie się resortu finansów z prób uszczelnienia VAT-u wbrew programowi politycznego większości parlamentarnej (wiadomo już kto tu naprawdę rządzi).  Model progresywny ma potencjalnie wielu zwolenników w biznesie, zwłaszcza polskim, który dobrze wie, że obecny stan rzeczy sprzyja ich zagranicznym konkurentom, nie płacącym, dzięki kontaktom z władzą, podatków w Polsce lub płacącym je na znacznie niższym poziomie. I tylko przez przypadek zwolennicy modelu solidarnego zjednoczyli siły w związku z debatą nad koncepcją stawek w projektowanym podatku obrotowym od sklepów wielkopowierzchniowych, bo w zasadzie tylko on „leży na stole”: mimo zapowiedzi i opublikowanych projektów reszta polskiego systemu podatkowego ma pozostać bez zmian, czyli nie po raz pierwszy lobbyści zagrali politykom na nosie, co źle wróży nie tylko budżetowi państwa.

Organizacje grupujące polski (nie tylko z nazwy) biznes handlowy opowiedziały się za wprowadzeniem tego podatku oczekując jednak zmiany koncepcji stawek: z liberalnej na solidarną. To jest oczywiście decyzja o charakterze politycznym i to wręcz o aksjologicznym: czy zwycięska prawica ma być kustoszem obecnego, liberalnego modelu opodatkowania, który poza wszystkim jest głęboko nieetyczny i nie daje możliwości realizacji jakiegokolwiek programu socjalnego, który dał jej zwycięstwo wyborcze, czy też będzie realizowała program „dobrej zmiany”, również w podatkach. Wybór jest czymś koniecznym, nie można się od niego uchylić.

Oczywiście dyskusja na temat tego projektu nie jest i nie będzie prowadzona w dobrej wierze, zresztą dlaczego miałoby tak być? Progresywna koncepcja stawek tego podatku nie może wiązać się – jak to się niekiedy twierdzi – z rezygnacją z kryterium powierzchniowego w podatku obrotowym od handlu detalicznego, bo ci co tak twierdzą świadomie czy nieświadomie dążą do albo kompromitacji całego przedsięwzięcia, albo do dyskryminacji podatkowej małego i średniego biznesu. Dlaczego? Bo gdy nie będzie kryterium powierzchniowego, podatnikami tego podatku staną się szkolne sklepiki, stragany na bazarkach, rolnicy sprzedający swoje produkty oraz domokrążcy. To przecież absurd, który będzie podniesiony, gdy rząd zgodzi się na ten postulat. Załatwienie tego problemu przy pomocy minimum wolnych obrotów, od tych nie będzie podatku (0%), nic nie daje, bo podmioty te będą „podatnikami”, czyli będą musiały prowadzić ewidencję obrotów, składać deklaracje czego nie zrobią, a władza się ośmieszy podobnie jak w przypadku tzw. podatku bankowego. Oczywiście, czy kryterium 250m2 powierzchni jest ostateczne – rzecz do dyskusji na dziś i na jutro. Przy stawce progresywnej może to być nawet mniej, z wyjątkiem jednak sprzedaży internetowej, którą trzeba opodatkować bez tego kryterium.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 

Skontaktuj się z naszą redakcją