Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 339 – 15 lutego 2016

 

 

 

Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego

 

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 • Czy każdy podatnik VAT musi – aby być podatnikiem –  „samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą”? –  czytaj więcej tekst nr 2
 • Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące zasad opodatkowania producentów suszu tytoniowego działających w ramach grup producentów rolnych tworzonych na podstawie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach –  czytaj więcej tekst nr 4
 • Zasada szybkiego obiegu informacji o zmianach statusu pośredniczących podmiotów tytoniowych – nowe obowiązki podatników i organów –  czytaj więcej tekst nr 5
 • Ministerstwo Finansów w 2016 r. będzie analizować ceny transferowe między podmiotami powiązanymi –  czytaj więcej tekst nr 7
 • Świadczenie rehabilitacyjne u osoby, której rodzaj schorzenia „jest wyleczalny” – czytaj więcej tekst nr 18

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: gniot podatkowy resortu finansów.

Bitwa o handel – Dariusz Maciej Grabowski

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej podatnika i jej przeniesienie do majątku osobistego – Wojciech Safian
2. Czy każdy podatnik VAT musi – aby być podatnikiem –  „samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą”? – Witold Modzelewski
3. Wniesienie do spółki aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa a korekta podatku naliczonego – Michał Rosa

AKCYZA

4. Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące zasad opodatkowania producentów suszu tytoniowego działających w ramach grup producentów rolnych tworzonych na podstawie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach – Marek Zagórski
5. Zasada szybkiego obiegu informacji o zmianach statusu pośredniczących podmiotów tytoniowych – nowe obowiązki podatników i organów – dr Joanna Kiszka

PODATKI DOCHODOWE

6. Jak podatkowo rozpoznać nakłady na cudzym gruncie? – Andrzej Łukiańczuk
7. Ministerstwo Finansów w 2016 r. będzie analizować ceny transferowe między podmiotami powiązanymi – Andrzej Dembiński
8. Jakie są skutki podatkowe przejęcia długu przez podmiot przejmujący – przejemcę? – Andrzej Łukiańczuk
9. Czy ryczałt z tytułu wykorzystywania pojazdów do celów prywatnych obejmuje wydatki na zakup paliwa? – uzasadnienie wyroku WSA we Wrocławiu – Wojciech Safian
10. Nie stanowią kosztu spółki wydatki na skup własnych akcji – Małgorzata Słomka
11. Nieodpłatne świadczenia zakładów pracy, a przychód pracownika zgodnie z najnowszą linią orzeczniczą sądów i Trybunału Konstytucyjnego – Oliwia Mórawska
12. Techniki optymalizacji podatkowej zidentyfikowane przez kontrole skarbowe – Andrzej Dembiński
13. Zawarcie umowy najmu samochodu z pracownikiem a przychód ze stosunku pracy – Marcin Szymocha
14. Winda jako odrębny od nieruchomości środek trwały – Michał Rosa

INNE PODATKI

15. Solidarna odpowiedzialność za podatek od sprzedaży – Piotr Zyśk
16. Podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu pożyczki udzielanej w ramach spółki osobowej – dr Joanna Kiszka
17. Dźwigi towarowe, osobowe oraz towarowo – osobowe znajdujące się wewnątrz budynku a podatek od nieruchomości – Jacek Budziszewski

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

18. Świadczenie rehabilitacyjne u osoby, której rodzaj schorzenia „jest wyleczalny” – Malwina Sik

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

19. Czy wyznaczenie osoby do reprezentowania podatnika w zakresie kontroli podatkowej przed 1 stycznia 2016 r. zachowuje moc prawną również po tym dniu? – Marcin Szymocha
20. Zasady składania korekt deklaracji podatkowych od 1 stycznia 2016 r. – Oliwia Mórawska

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

21. Szkice polsko-rosyjskie: Niemiecka wrogość do polskiej prawicy jest w interesie naszego kraju.

 

II. AUDYT PODATKOWY

 

 1. Uniwersalna Instrukcja rozliczeń podatku od towarów i usług przez  jednostki samorządu terytorialnego  w związku z uchwałą NSA z dnia 24 czerwca 2013 r.
 2. Nowe zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycia towarów używanych, w tym środków trwałych i innych towarów będących majątkiem podatnika
 3. Wzorcowy Regulamin w zakresie udostępniania pracownikom do celów prywatnych samochodów służbowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia

 

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

 

VI. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 15 lutego 2016 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: gniot podatkowy resortu finansów.

Resort finansów, publikując w dniu 2 lutego 2016 r., przelicytował wszystkie dotychczasowe „sukcesy” swojej twórczości legislacyjnej, co dla wielu obserwatorów prawodawstwa podatkowego wydawało się po ośmiu latach liberalnych rządów prawie niemożliwe.  A jednak. W projekcie tym znalazło się tak dużo nonsensów, że pastwienie się nad każdym z nich byłoby zbyt okrutne. Pierwsza wersja tego projektu (z 25 stycznia 2016 r.) budziła złość podatników, druga już tylko wściekłość. Żeby nie być gołosłowny dam przykład najbardziej oryginalnych pomysłów legislacyjnych, które wyszły spod pióra autorów tego projektu:

 1. Nie będą podlegać opodatkowaniu „posiłki przygotowane przez ich zbywcę”, czyli każdy wyrób nadający się do spożycia (to już „posiłek”) nabyty przez konsumenta będzie opodatkowany wtedy, gdy sprzeda go podmiot, który go nabył w tym samym stanie; jeżeli jednak sprzedawca „przygotował go” np. wypiekł bułki przedtem zamrożone, to już nie będą podlegać opodatkowaniu. Podobnie w przypadku wyrobów porcjowanych, krojonych lub dzielonych na mniejsze przez sprzedawcę – to wszystko jest „przygotowaniem przez zbywcę”. Być może autorzy nigdy nie byli w sklepie i nie wiedzą, że większość towarów spożywczych jest sprzedawana jako „posiłek” i jest „przygotowywana przez zbywcę”. Albo tworzy się celową lukę (dla kogo?). Już cieszą się wszyscy rolnicy i sadownicy, bo oni z natury „przygotowują nam posiłki”, produkując jabłka czy śliwki. Oni tego podatku nie zapłacą. Dlaczego?
 2. Nie będzie przychodu ze sprzedaży detalicznej towaru konsumentowi, gdy zapłaty za ten towar będzie dokonywał inny podmiot: przepis art. 7 ust. 2 ogranicza podstawę opodatkowania do przypadków, gdy zapłata jest „tylko” od konsumenta.  Wystarczy, aby towary kupione przez konsumenta były opłacone przez firmę lub osobę trzecią, to tę część sprzedaży można będzie wyłączyć z opodatkowania. Czyli cały system bonów towarowych, gdzie nabywa się towary dając bon, a płaci za nie operator, będzie sposobem jak nie płacić podatku. Brawo: będzie więc nowy ustawowy „patent” dla firm zajmujących się optymalizacją podatkową.
 3. Nie wiadomo jakich okresów dotyczy limit wartości przychodów wynoszący 300 000 000 zł: czy jest on na każdy z pięciu dni („poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek”), czy też za te pięć dni łącznie (art. 8 ust. 1); autorzy ustawy zapewne są debiutantami w tej roli, ale intuicja powinna im podpowiadać, że posługując się jakąkolwiek kwotą dla potrzeb stawek podatkowych trzeba wskazać okres podatkowy, w którym ona obowiązuje.
 4. Przewoźnik towarów sprzedawanych zza granicy ma być płatnikiem podatku, czyli ma obliczyć, pobrać i wpłacić do urzędu skarbowego podatek od zagranicznego sprzedawcy. Czegoś takiego jeszcze nikt nie widział: firma kurierska lub spedycyjna będzie musiała w obcym kraju pobrać polskie podatki. Ciekawe jak to zrobi? Jak organy skarbowe będą egzekwować wykonanie tych obowiązków? Zabiorą im samochód lub samolot, którym będą wozić te towary? Twórcy tych przepisów mają swoje odloty.
 5. Pojawi się pierwszy w Polsce zbiorowy podatnik – „sieci handlowe”, które jednak nie są w innym przepisie „podatnikiem”, bo jest nim franczyzodawca: kto będzie składał deklarację, „sieć” czy franczyzodawca? Nie wiadomo.
 6. Opodatkowując tzw. sieci handlowe, czyli grupę niezależnych podmiotów działających pod jedną marką, wyłącza się niewiadomo dlaczego spółdzielnie (art. 4 ust. 4 projektu): dlaczego? Przecież to narusza wprost konstytucyjną równość wobec prawa i stwarza dziwaczną preferencję dla tworzenia spółdzielni handlowych.
 7. Szczególnym „kwiatkiem” legislacyjnym jest obowiązek podatkowy, który powstawać będzie z chwilą wykonania czynności (art. 5), ciążyć ma na sprzedawcy (art. 4 ust. 5), a kto inny będzie podatnikiem. Będzie to jedyny przypadek, gdy na podatniku (sieci handlowej) nie będzie ciążyć obowiązek podatkowy, co jest ewidentnie sprzeczne z prawem, a autorzy tego projektu chyba nie mają pojęcia o czym piszą.

Nie chcę już pastwić się nad koncepcją wyższych stawek podatkowych z tytułu sprzedaży w soboty, niedziele i inne dni wolne od pracy: jest to przepis niekonstytucyjny, wręcz głupi, będący chyba prowokacją, ale powiedziano na ten temat dostatecznie dużo słów krytycznych więc szkoda czasu.

Najbardziej zastanawiająca jest lektura uzasadnienia tego projektu. Pojawiają się tam obszerne cytaty z raportu tzw. międzynarodowej firmy doradczej, którego opracowanie zleciła organizacja zrzeszająca zagraniczne sklepy wielkopowierzchniowe. Na tę firmę (podając jej nazwę!) często powołuje się urzędujący obecnie minister finansów. Co tu się dzieje? Czy dla twórców tego projektu, który przecież powstał już po zmianie rządu, najważniejsze są poglądy tych, którzy byli głównymi przeciwnikami opodatkowania sklepów wielkopowierzchniowych oraz tych, którzy reprezentują ich interesy? Czy jest to kolejny dowód na to, że Prawo i Sprawiedliwość wciąż jeszcze nie wygrało wyborów na ul. Świętokrzyskiej?

Na koniec chcę przekazać publicznie pewną informację w związku z pytaniami ze strony przedsiębiorców i dziennikarzy: nie mam nic wspólnego (również Instytut Studiów Podatkowych) z projektem ustawy o opodatkowaniu handlu detalicznego w obu wersjach (z 25 stycznia i 2 lutego br.), podobnie jak ze zmianami w innych przepisach podatkowych uchwalanych od co najmniej ośmiu lat. Tu rządzą inni, a zwłaszcza zagraniczny biznes podatkowy. Czy on również jest autorem tych projektów? Może formalny autor udzieliłby publicznie odpowiedzi, czy korzystał tu z usług jakiejś firmy zajmującej się optymalizacją podatkową?

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

VAT w 2016 roku

 

Skontaktuj się z naszą redakcją