Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 335 – 18 stycznia 2016

 

 

Konferencja ISP

 

Konferencja Uniwersytetu Warszawskiego

 

Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

  • Nowe wzory deklaracji od dnia 1 stycznia 2016 r. –  czytaj więcej tekst nr 1
  • Zmiany w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług dla podróżnych –  czytaj więcej tekst nr 2
  • Wątpliwe interpretacje sądowe nie mogą być podstawą zmian w ustawodawstwie dotyczącym VAT – o 128 mld zł z VAT-u w 2016 r. nie ma co nawet marzyć –  czytaj więcej tekst nr 4
  • Od dnia 1 stycznia 2016 r. nowe przepisy dotyczące zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego w związku ze zmianą grupy wyrobów akcyzowych –  czytaj więcej tekst nr 7
  • Magazynowanie w składzie podatkowym, w jednym zbiorniku wyrobów energetycznych o tym samym kodzie CN – zmiany od dnia 1 stycznia 2016 r. –  czytaj więcej tekst nr 8
  • Termin składania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe – ZUS IWA –  czytaj więcej tekst nr 20

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: w Ministerstwie Finansów PiS przegrał wybory parlamentarne.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Nowe wzory deklaracji od dnia 1 stycznia 2016 r. – Wojciech Safian
2. Zmiany w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług dla podróżnych – Piotr Zyśk
3. Wywłaszczana gmina nie uniknie opodatkowania VAT – Małgorzata Słomka
4. Wątpliwe interpretacje sądowe nie mogą być podstawą zmian w ustawodawstwie dotyczącym VAT – o 128 mld zł z VAT-u w 2016 r. nie ma co nawet marzyć – Witold Modzelewski
5. Stawka podatku od towarów i usług na usługi odśnieżania ulic – Wojciech Safian
6. Czynności wykonywane przez komorników podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – Oliwia Mórawska

AKCYZA

7. Od dnia 1 stycznia 2016 r. nowe przepisy dotyczące zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego w związku ze zmianą grupy wyrobów akcyzowych – Marek Zagórski
8. Magazynowanie w składzie podatkowym, w jednym zbiorniku wyrobów energetycznych o tym samym kodzie CN – zmiany od dnia 1 stycznia 2016 r. – Marek Zagórski

PODATKI DOCHODOWE

9. Czy nabycie w formie aportu udziałów poniżej ich wartości nominalnej nie rodzi ryzyka podatkowego? – Andrzej Łukiańczuk
10. Ulga prorodzinna tylko i wyłącznie dla osób sprawujących opiekę nad dzieckiem – Malwina Sik
11. Przychody sportowców mogą być zaliczone do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej – Oliwia Mórawska
12. Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne a możliwości opodatkowania przychodów osiąganych w ramach działalności gospodarczej – Piotr Wesołowski
13. Powołanie się na darowiznę, pożyczkę lub inne czynności cywilnoprawne w toku postępowania w sprawie dochodów nieujawnionych – Michał Rosa
14. Czy zwrot wydatków na wytworzenie środka trwałego stanowi przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych? – Andrzej Łukiańczuk
15. Rozliczenie opłaty produktowej w podatkach dochodowych – dr Joanna Kiszka
16. Faktury korygujące przychody i koszty na przełomie lat 2015/2016 – Marcin Szymocha
17. Odszkodowania wypłacane rolnikom indywidualnym za szkody wyrządzone przez gatunki zwierząt chronionych – Jacek Budziszewski
18. Skutki podatkowe otrzymania dofinansowania wykonania podłączenia budynku do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – Piotr Wesołowski

INNE PODATKI

19. Zwolnienie pojazdów specjalnych z podatku od środków transportu – Andrzej Dembiński  

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

20. Termin składania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe – ZUS IWA – Malwina Sik

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

21. Wzory wspólnych wniosków o interpretacje indywidualne – ORD-WS, ORD-WS/A, ORD-WS/B – Marcin Szymocha

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

22. Szkice polsko-rosyjskie: czy już powstał „Kalifat Berlina” lub „Kalifat Paryża”?

II. AUDYT PODATKOWY

 

  1. Uniwersalna Instrukcja rozliczeń podatku od towarów i usług przez  jednostki samorządu terytorialnego  w związku z uchwałą NSA z dnia 24 czerwca 2013 r.
  2. Nowe zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycia towarów używanych, w tym środków trwałych i innych towarów będących majątkiem podatnika
  3. Wzorcowy Regulamin w zakresie udostępniania pracownikom do celów prywatnych samochodów służbowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia

 

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

 

VI. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 18 stycznia 2016 r.

 

 
Komentarz nieuczesany: w Ministerstwie Finansów PiS przegrał wybory parlamentarne.

Chciałoby się rzec, że w najważniejszym z resortów w rządzie, czyli w ministerstwie finansów, merytorycznie nic się nie zmieniło, mimo że już nie ma ani rządu Ewy Kopacz ani ministra finansów Mateusza Szczurka. Czy rządzi tam dalej Platforma Obywatelska? Oczywiście że nie, bo władzę tam utraciła już dawno, jeśli oczywiście ją kiedykolwiek miała. Kto więc tam rządził: odpowiedź jest dość banalna i zna ją każdy, kto zajmuje się podatkami w Polsce. Faktycznie rządzi tam zagraniczny biznes podatkowy oraz lobbyści, co bardzo często jest jednym i tym samym. Oczywiście byłbym nieobiektywny, gdybym twierdził, że w całości resortu ich rządy są tak samo niepodzielne. Nigdy w pełni nie opanowali oni pionu kontroli skarbowej, choć przez ostatnie osiem lat jakoś nikt nie słyszał o wizytach urzędowych inspektorów skarbowych w głównych bastionach biznesu optymalizacyjnego, a zwłaszcza w instytucjach finansowych, obsługiwanych i audytowanych przez ów biznes, a wszystkie agresywne operacje optymalizacyjne uznano z góry za zgodne z prawem. Biznes optymalizacyjny rządzi w pionie merytorycznym, czyli tam gdzie są największe konflikty (tworzenie przepisów!) i administracji podatkowej, którą przekształcono, a dokładnie zdezorganizowanego pod dyktando jednej z „wielkich” (tak siebie same nazywają) firm doradczych, za co wzięła ona ponad dwadzieścia milionów złotych (jakoś nikt nie zdementował tej informacji). Oczywiście z resortu wreszcie wyrzucono kilku wyjątkowych wręcz szkodników, pojawiła się kilka nowych twarzy, ale merytorycznie nie zmieniło się prawie nic lub bardzo niewiele. Mimo zobowiązań wyborczych w budżecie w 2016 roku zaplanowano kwoty dokładnie takie same jak w 2015 r. (innych nie planuje się od lat), zresztą relatywnie niższe niż w poprzednim, jakże złym roku, powstają jakieś dziwne projekty ustaw, które są całkowicie sprzeczne z programem wyborczym zwycięskiej większości, a przede wszystkim całkowicie storpedowano cały program uszczelnienia VAT-u i akcyzy. Przypomnę, że powstały tu projekty ustaw, które zostały ogłoszone publicznie. Jeden z dziennikarzy założył się ze mną, że dotychczasowi urzędnicy resortu tak pokierują nowymi szefami, że ich rękami zdezawuują program wyborczy tej partii i całkowicie ośmieszą go w oczach wyborców. Dotyczyło to zwłaszcza nowej ustawy o VAT, która miała dać budżetowi dodatkowe 19 mld zł, likwidując przywileje załatwione przez lobbystów i biznes doradczy. Na razie – zwłaszcza po wywiadach nowego ministra finansów – zakład ten z kretesem przegrałem. Już wiadomo, że nie będzie żadnego realnego „uszczelnienia” VAT i akcyzy. Pozostaną wszystkie luki, które za czasów rządów Platformy załatwili sobie lobbyści, w tym zwłaszcza stawka 0% (tzw. odwrotne obciążenie) na stal, złom, metale kolorowe, elektronikę. Nieopodatkowany oferenci paliwa będą dalej preferowanymi dostawcami tych wyrobów (załącznik nr 13 do ustawy) oraz nie będzie żadnych kar finansowych za oszustwa optymalizacyjne ani tym bardziej tzw. podzielonej płatności. A co będzie? Możemy przeczytać te bzdury na stronach rządowych (kto to napisał?): rząd ma wydać kilkaset milionów złotych na stworzenie nikomu niepotrzebnego „centralnego rejestru faktur”, do blisko 200 tys. interpretacji urzędowych na temat tego podatku mają dojść jakieś „broszury” interpretacyjne oraz mają być zmienione przepisy kodeksu karnego skarbowego dotyczące fałszywych faktur, mimo że do nich nie mają i nie miały nigdy zastosowania. Jest również projekt ustawy (ciekawe, gdzie go napisano?), który ma zrealizować pomysł jednej z zagranicznych firm doradczych, że tylko jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami, a ich jednostki budżetowe i zakłady już nie. Firmy te biorą 20% lub 25% prowizji za „odzyskanie” nadpłat z tego tytułu, a resort finansów, mimo formalnej zmiany władzy, publikuje na ten temat projekt ustawy (można sprawdzić – ma datę 25 listopada 2015 r.).
Zdezawuowanie programu wyborczego jest już ciepło przyjęte przez biznes podatkowy (Puls Biznesu z dnia 7 stycznia 2016 r.), co rządzącej większości powinno dać coś do myślenia. Tak zresztą miało być nie tylko w tym resorcie: zmiany polityczne miały być tylko fasadowe a rządzić mieli – jak dotychczas – dotychczasowi faktyczni właściciele III RP: nie tylko w ministerstwach lecz i w mediach. Przedsiębiorcy, którzy w dużej części poparli Pis, otwierają szeroko oczy. Czyli nic się nie zmieni? Ktoś kto ma wpływy, załatwi sobie „przepisy korzystne dla podatników”, czyli dla siebie i nie będzie płacił nie tylko podatku dochodowego ale również VAT-u i akcyzy? Przecież wiadomo było (?) jak to się załatwia: trzeba wynająć dobrze widzianą pod odpowiednim adresem firmę doradczą, która jest w „wyśmienitych relacjach z urzędnikami”, zresztą, którzy za chwilę będą pracownikami tej firmy. W dalszym ciągu są oni codziennymi gośćmi pod tym adresem, a zwłaszcza ci, którzy już wcześniej przeszli z urzędniczych pensyjek do tego biznesu. Tak np. załatwia się stawkę 0% w VAT pod nazwą „odwrotnego obciążenia”, która jak już wiemy, zostaje.

Tak z bliska wygląda nasza demokratyczna państwowość, którą odziedziczył obecny parlament po liberałach. Mam przy okazji pytanie do tych wszystkich, którzy protestują w imię obrony demokracji przeciwko zagrożeniom ze strony PiS-u: czy wiecie czego bronicie? Czy znany z mediów Szef KOD-u wie, jak funkcjonuje nasze ustawodawstwo podatkowe i kto je tworzy? Jeżeli nie wie, które przepisy powstały na zlecenie lobbystów i kto to był, to służę informację – jest również od lat dostępna w Internecie.

Nasze państwo wymaga naprawy: prawo podatkowe musi być stanowione i interpretowane w interesie publicznym a zobowiązania wyborcze raczej powinny być dotrzymywane. Uczciwi przedsiębiorcy nie chcą dotychczasowego systemu podatkowego, bo jest patologiczny. Czas aby PiS wygrał również na ulicy Świętokrzyskiej.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

VAT - zmiany 2016

 

Skontaktuj się z naszą redakcją