Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 333 – 4 stycznia 2016

 

 

 

Konferencja ISP

 

Webinar Witolda Modzelewskiego

 

Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: Czy prawo podatkowe stanowione jest w interesie publicznym?

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem samochodu pożarniczego przez gminę – Piotr Wesołowski
2. Warunek zastosowania obniżonej 8% stawki VAT do budynku zaklasyfikowanego w PKOB w dziale 12 – Oliwia Mórawska
3. Każdy dzień zwłoki w generalnej naprawie VAT-u  kosztuje nas 100 mln zł – Witold Modzelewski
4. Opodatkowanie czynności związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa – Piotr Wesołowski

AKCYZA

5. Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z akcyzy – Piotr Zyśk
6. Nowe normy dotyczące dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych już w obrocie prawnym – Piotr Zyśk

PODATKI DOCHODOWE

7. Kiedy zwrócony wydatek nie jest przychodem podatkowym? – Andrzej Łukiańczuk
8. Ciężar dowodu w postępowaniu w sprawie dochodów nieujawnionych od 1 stycznia 2016 r. – Michał Rosa
9. Interpretacja ogólna w sprawie opcji walutowych – Małgorzata Słomka
10. Narzuty na wynagrodzenia członków rady nadzorczej a koszty uzyskania przychodów – Jacek Budziszewski
11. Sfinansowanie zajęć antystresowych przez pracodawcę nie stanowi przychodu pracownika – Wojciech Safian
12. Czy montaż urządzeń na terytorium RFN przez polskiego rezydenta skutkuje powstaniem zakładu? – Andrzej Łukiańczuk

INNE PODATKI

13. Zmiany w sposobie pobierania i zwrotu PCC – Małgorzata Słomka
14. Faktycznie władnie gruntem a podatnik podatku od nieruchomości – Jacek Budziszewski

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

15. Wejście spadkobiercy do postępowania sądowego w sprawie skargi na indywidualną interpretację prawa podatkowego – Andrzej Dembiński  

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

16. Szkice polsko-rosyjskie: anglosaski scenariusz dla środkowej Europy jest już przeszłością

II. AUDYT PODATKOWY

 

  1. Uniwersalna Instrukcja rozliczeń podatku od towarów i usług przez  jednostki samorządu terytorialnego  w związku z uchwałą NSA z dnia 24 czerwca 2013 r.
  2. Nowe zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycia towarów używanych, w tym środków trwałych i innych towarów będących majątkiem podatnika
  3. Wzorcowy Regulamin w zakresie udostępniania pracownikom do celów prywatnych samochodów służbowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia

 

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

 

VI. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 4 stycznia 2016 r.

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany: Czy prawo podatkowe stanowione jest w interesie publicznym?

Do podstawowych, bezdyskusyjnych obowiązków władzy publicznej (głowy państwa, parlamentu, rządu i ministrów) należy działanie w interesie naszego państwa, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Jednak nie zawsze tak było, nie tylko w bliższej i dalszej przeszłości. Tolerowanie w ostatnich latach masowego uchylania się od opodatkowania, w tym wyłudzania zwrotów podatku od towarów i usług, było przykładem politycznej degrengolady systemu podatkowego, a przede wszystkim pogwałceniem ładu konstytucyjnego naszego kraju: czy do wolności obywatelskich należy uchylanie się od opodatkowania, tworzenie „struktur optymalizacyjnych”, wystawianie fikcyjnych faktur z tytułu usług, których nikt nigdy nie wykonał, a władze publiczne może uchylać się od obowiązku zwalczania tych zjawisk? Wiemy, że żyjemy pod dyktatem liberalnej poprawności (nawet w zwycięskiej prawicy) a tam dominuje pogląd, że czym gorzej z podatkami tym lepiej, bo czym „mniejsze”, gorzej opłacane i bardziej nieudolne państwo, tym jeszcze lepiej, bo „nie może przeszkodzić w rozwoju nieskrępowanej przedsiębiorczości”. Oczywiście w liberalnej wyobraźni nie mieści się teza, że owych równie niskich i prostych podatków nikt nie będzie płacić, gdy nasze państwo będzie słabe, a nieskrępowana swoboda może być (i będzie) wykorzystywana przez bandytów i złodziei (również tych w drogich, angielskich garniturach) a także obce, wrogie nam państwa (z reguły inne państwa są tu wrogie), aby zniszczyć i ogołocić nasz kraj z pieniędzy. Dlatego też pozwalam sobie sformułować aż trzy kluczowe postulaty pod adresem nowej większości parlamentarnej, które są niezbędną przesłanką, fundamentem obrony interesów naszego kraju:

  1. należy przeciąć wszelkie związki organów władzy publicznej, szerzej – sektora publicznego, w tym spółek Skarbu Państwa z biznesem optymalizacyjnym, zwłaszcza tym zagranicznym, który specjalizuje się w „agresywnym planowaniu podatkowym”,
  2. należy wyeliminować niejawny lobbing w procesie tworzenia prawa: każdy ekspert lub konsultant musi publicznie ujawnić, czy nie pozostaje w konflikcie interesów czyniąc to pod rygorem odpowiedzialności prawnej,
  3. należy powołać komisję śledczą, która zbada wszelkie patologie nie tylko w procesie tworzenia przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, ale również innych podatków (zwłaszcza akcyzy i podatku dochodowego), gdzie straty są równie duże, a nawet wyższe w proporcji do uzyskanych dochodów.

Jak dotąd nasz ustrój konstytucyjny nie przeciwstawiał się degradacji taki ważnej dla interesu Polski sprawy jaką jest stanowienie i stosowanie prawa podatkowego. Należy zadać retoryczne pytanie: gdzie w ciągu tylu lat było CBA i inne „służby”, gdy było powszechnie wiadomo, ile kosztuje napisanie „korzystnej dla podatników ustawy”? Czy tworzenie dziurawych jak sito przepisów prawa przez biznes optymalizacyjny jest zgodne z Konstytucją? Czy demokracja to tylko formalne, fasadowe procedury, w których nie jest istotne, w czyim interesie tworzone jest prawo? A cóż zrobił na tej niwie chwalony dziś pod niebiosa przez opozycję Trybunał Konstytucyjny? Może nowa władza zadałaby mu pytanie, skarżąc dowolną z ustaw podatkowych uchwalonych przez ostatnie 8 lat, jakie są granice wolności obywatelskich w uchylaniu się od opodatkowania i czy lobbyści mogą pisać ustawy podatkowe i czy jest to zgodne z Ustawą Zasadniczą? Może warto, aby tak ważny obrońca ładu konstytucyjnego coś powie na ten temat.

 

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 

VAT - zmiany 2016

 

Skontaktuj się z naszą redakcją