Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 340 – 22 lutego 2016

 

 

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany – dziennikarstwo w stylu Newsweeka – druga odsłona.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Obowiązek stosowania wskaźnika pre-proporcji do wykonywania działalności lokalnego, publicznego transportu zbiorowego – Andrzej Dembiński
2. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług usług wykonywanych przez komorników – Łukasz Sawczuk  
3. Likwidacja szkód ze zdarzeń ubezpieczeniowych a zwolnienie z podatku – Malwina Sik
4. Zmiany w podatku od towarów i usług w zakresie importu towarów od dnia 1 stycznia 2015 r. – Michał Rosa
5. Ile kosztować będzie nonsens pod nazwą „centralnego rejestru faktur”? – Witold Modzelewski
6. Umowa zamiany udziałów w nieruchomościach – podatek od towarów i usług – Łukasz Sawczuk  

AKCYZA

7. Od dnia 1 stycznia 2016 r. podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów węglowych lub wyrobów gazowych oraz podmioty uruchamiające nową instalację wykorzystującą wyroby mogą korzystać ze zwolnienia od akcyzy przysługującego zakładowi energochłonnemu – Marek Zagórski
8. Zmiana z dniem 1 stycznia 2016 r. obowiązku powiadamiania o zamiarze rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej jako podmiot pośredniczący – Marek Zagórski

PODATKI DOCHODOWE

9. Jakie są skutki podatkowe nabycia nakładów na wybudowanie budynku? – Andrzej Łukiańczuk
10. Wynagradzanie członków zarządu spółki z o.o. na podstawie stosunku organizacyjnego – Małgorzata Słomka
11. Skutki podatkowe użyczenia dla powiązanego podmiotu użyczającego? – Andrzej Łukiańczuk
12. Prezenty związane z promocją i reklamą firmy – skutki po stornie otrzymujących – Jacek Budziszewski

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

13. Kontrakt menedżerski w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej – Malwina Sik

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

14. KE zaleca zmiany w systemie podatkowym – Piotr Zyśk
15. Zmiana wysokości odsetek za zwłokę z tytułu zaległości podatkowej – art. 56 i następne Ordynacji podatkowej  w brzmieniu od dnia 1 stycznia 2016 r. – Oliwia Mórawska
16. NIK apeluje o uszczelnienie systemu podatkowego – Piotr Zyśk
17. Podstawa zmiany lub uchylenia decyzji ostatecznej – Andrzej Dembiński

 

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

18. Szkice polsko-rosyjskie: późna fascynacja Davida Lloyda Georga

 

II. AUDYT PODATKOWY

 

  1. Uniwersalna Instrukcja rozliczeń podatku od towarów i usług przez  jednostki samorządu terytorialnego  w związku z uchwałą NSA z dnia 24 czerwca 2013 r.
  2. Nowe zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycia towarów używanych, w tym środków trwałych i innych towarów będących majątkiem podatnika
  3. Wzorcowy Regulamin w zakresie udostępniania pracownikom do celów prywatnych samochodów służbowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia

 

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

 

VI. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 22 lutego 2016 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany – dziennikarstwo w stylu Newsweeka – druga odsłona

Zacznę od pewnego obrazka: zgłosił się do mnie speszony rolą dryblas, podający się za dziennikarza Newsweeka (nie miał ani legitymacji, ani wizytówki, więc nie wiem jak się naprawdę nazywał), który w przepraszającym tonie (musiał przecież zbierać na mnie „kwity”) zadawał mi nie mające ze sobą żadnego związku pytania. Był bardzo speszony uprzejmością i sympatią (cóż on winien, że pracuje w takim medium?), zastrzegł jednak, że nie chce ze mną wywiadu (chyba wie przecież lepiej co ma napisać), lecz moimi wypowiedziami, które obiecał dać do autoryzacji i opublikować, okrasi swój tekst, którego oczywiście mi nie pokaże. Zgodziłem się na to, bo przecież mogę podejrzewać, że może nie będzie go pisał samodzielnie. Lecz nawet te nasze ustalenia okazały się zbyt groźne dla tego tygodnika, bo łamiąc naszą umowę i zasady etyki dziennikarskiej ocenzurował moją wypowiedź usuwając z nich treści kompromitujące dla Newsweeka. Dlaczego? Opowiem. Od trzydziestu lat (z czteroletnią przerwą) dość często piszę do różnych instytucji państwowych i publicznych zwracając uwagę na problemy, które uważam za ważne: nie robię tego dla pieniędzy, nie reprezentuję czyichś interesów – tak postrzegam rolę eksperta i naukowca. Natomiast gdy działam jako pełnomocnik, oczywiście dołączam do korespondencji stosowne upoważnienie, ale to zupełnie inna rola. W większości moje pisaniny odbijają się od muru obojętności i tumiwisizmu „ludzi władzy” (groch o ścianę), ale bywa, że ktoś podejmie temat i zrobi – w moim przekonaniu – coś dobrego: z perspektywy lat tego rodzaju przypadków jest już sporo, ale wciąż stanowią one nikły procent podejmowanych spraw. Kiedyś napisałem list do Sejmu aby zmienił treść zakazów chroniących przed nieuczciwą konkurencją na rynku detalicznym, gdzie podmioty posiadające pozycję dominującą wykorzystywały ją przez nieuczciwe praktyki rynkowe, w tym w formie emisji znaków legitymacyjnych. Moje pismo, które jest zapewne dostępne w archiwum Sejmu, było podyktowane wyłącznie wiedzą na temat obowiązujących w tym zakresie zakazów w innych krajach i nie było działaniem w czyimkolwiek interesie. Cała moja aktywność sprowadziła się – jak w większości przypadków – do napisania owego listu. Posłowie i ówczesny rząd uznały widocznie te argumenty za istotne i zmieniono wadliwy przepis (nie wiem jak się to odbyło, bo się tym nie interesowałem, a przepis obowiązuje do dziś). Nie miałem świadomości, że nacisnąłem na odcisk  wszechwładnym hipermarketom, które przy pomocy Newsweeka zorganizowały na mnie wstrętną nagonkę, że jakoby jako „ekspert Sejmu” (nie byłem nim) działałem w interesie jakiejś firmy emitującej owe bony. Było to ewidentne kłamstwo, co bardzo łatwo było zweryfikować pytając wszystkie działające na tym rynku firmy, czyli trzy. Ale nie po to pisane są przecież artykuły w tym tygodniku, aby rzetelnie przedstawić stan faktyczny. W treści pojawił się atakujący mnie Pan Faliński, czyli szef izby grupującej zagraniczne hipermarkety. Traf chciał, że w dniu 8 stycznia br. na spotkaniu w KPRM na temat opodatkowania tychże hipermarketów spotkałem tego Pana i przypomniałem mu jego haniebną rolę w tej sprawie. Tłumacząc się stwierdził publicznie, że „otrzymał takie polecenie”, czyli że „musiał” zorganizować tę nagonkę. Zrobiło mi się go żal, musiał przecież bardzo cierpieć, bo, zapewne nie chciał robić takich rzeczy. Jego stwierdzenie potwierdziło jednak po latach sens tego co robię: gdy w dobrej wierze zaszkodzi się szkodnikom, to warto  było to robić. Uzyskałem zresztą dzięki tej nagonce wiele obiektywnych, choć niematerialnych korzyści. Przykładowo: pisze o mnie tylko źle Gazeta Wyborcza, a zwłaszcza Pani Dominika Wielowieyska, co przysparza mi od lat wielu prawdziwych sympatyków.

Opowiedziałem więc o tym dryblasowi, bo się o to pytał. Dla jego pracodawcy (?) przypominanie o poziomie dziennikarstwa tego tygodnika byłoby chyba samobójstwem, bo przecież również jego artykuł powstał prawdopodobnie na zlecenie. Wtajemniczeni twierdzą, że zlecili je urzędnicy resortu finansów, którzy torpedują zamierzenia wyborcze Prawa i Sprawiedliwości w sprawie uszczelnienia VAT-u, zresztą często anonimowo cytowani przez mojego gościa.

Na koniec pragnę przy okazji pogratulować Redaktorowi Naczelnemu Newsweeka, który za swoje zasługi dziennikarskie otrzymał Polonię Restitutę od poprzedniego Prezydenta.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 

VAT w 2016 roku

 

Skontaktuj się z naszą redakcją