Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 343 – 14 marca 2016

 

 

 

Konferencja ISP

 

Konferencja ISP

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

Pragniemy serdecznie pogratulować Pani Prof. Gertrudzie Uścińskiej objęcia zaszczytnej funkcji Prezesa ZUS. Pani Profesor jest wieloletnim wykładowcą i wysokiej klasy specjalistą w zakresie ubezpieczeń społecznych. Jej wiedza i doświadczenie będzie dużym wsparciem w działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.Redakcja Serwisu

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

  • Czy można znacząco i trwale zwiększyć dochody budżetowe z VAT-u przy pomocy reprezentacyjnych kontroli skarbowych i policji? –  czytaj więcej tekst nr 3
  • Z dniem 1 stycznia 2016 r. procedura zawieszenia poboru akcyzy ma również zastosowanie do wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie – czytaj więcej tekst nr 5
  • Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe przepisy regulujące postępowanie w przypadku awarii Systemu ECMS – czytaj więcej tekst nr 6
  • Preferencyjna stawka CIT – korzyść dla 8% przedsiębiorców? – czytaj więcej tekst nr  11
  • Interpretacja ogólna Ministra Finansów dotycząca podatku od niektórych instytucji finansowych – czytaj więcej tekst nr 16

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: patologie systemu podatkowego chronią jego główni aktorzy.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Przychód z tytułu przepadłego wadium – Michał Rosa
2. Skutki wymiany walut tradycyjnych na jednostki wirtualnej waluty „bitcoin” w świetle wyroku TSUE w sprawie C-264/14 i interpretacji indywidualnych – dr Joanna Kiszka
3. Czy można znacząco i trwale zwiększyć dochody budżetowe z VAT-u przy pomocy reprezentacyjnych kontroli skarbowych i policji? – Witold Modzelewski
4. Stawka podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w przypadku potwierdzenia ważności numeru identyfikacyjnego kontrahenta przez Biuro Wymiany Informacji o VAT w świetle interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego – Oliwia Mórawska

AKCYZA

5. Z dniem 1 stycznia 2016 r. procedura zawieszenia poboru akcyzy ma również zastosowanie do wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie – Marek Zagórski
6. Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe przepisy regulujące postępowanie w przypadku awarii Systemu ECMS –  Marek Zagórski

PODATKI DOCHODOWE

7. Czy czynsz inicjalny można podatkowo rozliczać w czasie? – Andrzej Łukiańczuk
8. Ryczałtu od wygranej nie mogą stosować przedsiębiorcy – Małgorzata Słomka
9. Odszkodowania  wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych – Malwina Sik
10. Premia od banku dla klienta – jaki podatek? – Małgorzata Słomka
11. Preferencyjna stawka CIT – korzyść dla 8% przedsiębiorców? – Piotr Zyśk
12. Czy wydatki na opłacenie miejsc parkingowych dla pracowników stanowią koszty uzyskania przychodów? – Andrzej Łukiańczuk
13. Opodatkowanie przychodów z najmu powierzchni reklamowej w tworzonych aplikacjach – dr Joanna Kiszka
14. Cienka kapitalizacja – Michał Rosa

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

15. Odmowa świadczeń z zakresu pomocy społecznej podczas pierwszych miesięcy pobytu – Malwina Sik

INNE PODATKI

16. Interpretacja ogólna Ministra Finansów dotycząca podatku od niektórych instytucji finansowych – Marcin Rozbicki
17. Wyższy podatek dla elektrowni wiatrowych – Piotr Zyśk
18. Ewidencjonowanie sprzedaży energii elektrycznej – Marcin Rozbicki

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

19. Autokontrola decyzji podatkowej nie zwalnia organu podatkowego z obowiązku zwrotu kosztów postępowania poniesionych przez stronę – Andrzej Dembiński  
20. Czy Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej można zaskarżyć do sądu administracyjnego? – Andrzej Dembiński 

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

21. BROŃMY NASZYCH MIESZKAŃ I DOMÓW – dr Dariusz Maciej Grabowski
22. Szkice polsko-rosyjskie: polskiej prawicy bliżej do Putina – Witold Modzelewski

 

II. AUDYT PODATKOWY

 

  1. Uniwersalna Instrukcja rozliczeń podatku od towarów i usług przez  jednostki samorządu terytorialnego  w związku z uchwałą NSA z dnia 24 czerwca 2013 r.
  2. Nowe zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycia towarów używanych, w tym środków trwałych i innych towarów będących majątkiem podatnika
  3. Wzorcowy Regulamin w zakresie udostępniania pracownikom do celów prywatnych samochodów służbowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia

 

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

 

VI. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 14 maca 2016 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: patologie systemu podatkowego chronią jego główni aktorzy.

Prawie każdy zadaje dziś pytanie, dlaczego w naszym kraju czas jest wrogiem a nie sojusznikiem naprawy systemu podatkowego, który po latach „doskonalenia” przez ustawodawcę i sądy jest potworem coraz mniej zrozumiały a często po prostu głupim. A przecież prawie wszyscy wierzymy w bajkę, że mądrzejemy z wiekiem, że dzięki zgromadzeniu pozytywnego doświadczenia („uczymy się na błędach”) z czasem jesteśmy mądrzejsi a nie głupsi, czyli wielokrotne używanie czegokolwiek sprzyja jego naprawie a nie destrukcji. To Fryderykowi Wielkiemu przypisywane jest jakże ważne stwierdzenie, że nie ma (i nie było) „dobrych” lub „złych” z istoty ustrojów politycznych: są tylko narody i władcy, którzy mieli (lub nie mieli) czas na poprawienie tego co jest głupie lub złe. Może to bardzo oświeceniowe i racjonalistyczne widzenie świata, ale w sumie wierzymy, że upływający czas powinien również sprzyjać naprawie a nie psuciu prawa.

Czy kierując się tą myślą, z której można czerpać wiele małozasadnego optymizmu, należałoby oczekiwać tylko lepszych czasów: to co było złe, będzie lepsze, a dobre pomysły ustawodawcy mogą tylko być jeszcze doskonalsze. Bo wszyscy „z troską” pochylamy się nad prawem podatkowym, działamy w dobrej wierze, chcemy lepszego, przyjaznego państwa, większej skuteczności systemu fiskalnego aby nikt nie lekceważył swoich obowiązków, a w takiej atmosferze wszystko może iść tylko ku dobremu.

Chcemy w to wierzyć, ale osoby oraz instytucje odpowiedzialne za stan prawa podatkowego często nie ukrywają swoich postaw, które nie mają z tym nic wspólnego z tą perspektywą. Przykłady? Przytoczę tylko cztery, ale za to powszechnie znane. Jako pierwszy posłuży sędzia, który prawie każdy swój wykład zaczyna od stwierdzenia, że rano wstaje z mocnym postanowieniem, że „nie będzie wydawał wyroków prawotwórczych”, ale potem twierdzi, że robi to na co dzień, bo musi. Dlaczego? Nie wiadomo. Słuchając tych wynurzeń ludzie stukają się w czoło pytając, po co my (podatnicy) usiłujemy zrozumieć, co napisał prawodawca i chcemy działać zgodnie z jego wolą, a potem sąd ma gdzieś treść prawa, bo uważa, że ma prawo wydawać jakieś „prawotwórcze wyroki”? O co tu chodzi i kto wychodzi na głupka? To tylko część większego obrazu charakteryzującego stosunek do prawa podatkowego: od lat na szkoleniach i konferencjach słuchamy jak niektórzy sędziowie kpią sobie z ustawodawcy, niszcząc resztki obywatelskiego szacunku do państwa polskiego, a poważni profesorowie przyznają wprost, że sądy wzięły jakąś „kuratelę nad nieudolnym ustawodawcą”: a ty obywatelu jak zawsze wyjdziesz na idiotę, gdyż legalizm twojego działania nie ma żadnego znaczenia, bo ustawodawcą jest (zdaniem sądu) „nieudolny” i trzeba go „poprawić”.

Drugi przykład, tym razem z działki administracji skarbowej. Pracownicy aparatu skarbowego jednego z województw zebrali podpisy (był ich ponoć dwieście), że chcą ukończyć specjalistyczne studia prawnicze na jednym z uniwersyteckich wydziałów prawa, bo brak im wiedzy prawniczej w sporach podatkowych. Chcieli tylko wsparcia ze strony kierownictwa tamtejszej izby skarbowej: plan studiów dotyczący zwłaszcza prawa podatkowego, był kompleksowy – wypisz, wymaluj dla nich, a wieczorowy charakter umożliwiał łączenie nauki z pracą zawodową. Jaki był finał tej inicjatywy: szefostwo tej izby szybko zleciło aby jakieś kursy podyplomowe zorganizowała prywatna uczelnia, bo nikomu nie jest potrzebne prawnicze wykształcenie pracowników skarbowych. Nie trzeba zawyżać poziomu obsługi podatników, bo lubiane przez władze zagraniczne firmy doradcze nie miałyby tak wielkich sukcesów w sporach z aparatem skarbowym.

Trzeci przykład: w 2009 roku resort finansów zawiera umowy z jedną z zagranicznych firm doradczych na kwotę kilkudziesięciu milionów złotych na opracowanie jakiejś „opinii” w sprawie przebudowy organów skarbowych. Firma ta jest od lat liderem w obsłudze tzw. umów luksemburskich, czyli działania na szkodę interesów fiskalnych państwa polskiego, bo wyprowadza z kraju do Luksemburga polskich podatników podatku dochodowego. Czy wolno jest to robić? Oczywiście tak, ale czy to jest również lojalny i kompetentny znawca problemu, któremu w dodatku trzeba płacić za pomysły jak przebudować właśnie aparat skarbowy? Oni się na tym znają? A jeśli tak, czy są zainteresowani poprawą jego efektywności działania? Przecież tu jest ewidentny konflikt interesów: czy gorzej działa państwo polskie, tym „więcej pieniędzy zostanie w kieszeni podatników”. Powie ktoś, że to już przeszłość, bo gdy podatkami rządził za liberalnych czasów oficer pokładowy żeglugi morskiej (najlepszy znawca podatków w tamtej partii), to sięganie po tego rodzaju doradców było wręcz oczywiste. Gorzej, że tu chyba się – jak dotąd – nic nie zmieniło. Nowy minister finansów co raz cytuje raporty tej firmy (później mu chyba kazano, żeby się raczej milczał), a do dziś – mimo zmiany władzy – realizowane są pomysły reformatorskie tej firmy (np. „instrumenty informatyczne”, które mają uszczelnić VAT).

Czwarty przykład dotyczy samego ustawodawcy. Już od końca lat dziewięćdziesiątych wiemy, że w Polsce można „kupić” ustawę a nawet znamy ceny, ile kosztuje załatwienie jej uchwalenia, a ile zablokowanie. W zasadzie wszystkie zagraniczne firmy podatkowe zajmują się biznesem legislacyjnym i załatwiają uchwalenie przepisów „korzystnych dla podatnika”, czyli dla swoich klientów. We wszystkich podatkach większość istniejących dziś luk nie jest wynikiem jakiejś tam „nieudolności” prawodawcy, lecz skutkiem legalnej (?) transakcji będącej najbardziej efektywną dziś inwestycją. W czasie ostatniej kampanii wyborczej opozycyjni (prawie wszyscy) politycy opowiedzieli się za usunięciem z polskiego ustawodawstwa podatkowego wszystkich luk („uszczelnienie”) i – jak wówczas zgodnie twierdzili – prawo podatkowe trzeba w całości napisać od nowa bez udziału lobbystów i biznesu podatkowego. Ten pogląd godził całość ówczesnej opozycji: od lewa do prawa. Status quo bronili (jak niepodległości) liberałowie, wspierani przez zagraniczne firmy doradcze i beneficjentów obecnego systemu. Znamy wynik wyborów. Śmiem twierdzić, że większość obywateli odrzuca w całości obecny stan prawa podatkowego (my mamy tu jeszcze jakieś prawo?) i chce zasadniczych zmian. Opracowano również projekty nowych ustaw, które podano do wiadomości publicznej. I co? Z wypowiedzi anonimowych urzędników resortu finansów dla Newsweeka dowiedzieliśmy się, że mają w dupie wynik wyborów, oni tu rządzą i nic tu się nie zmieni, bo oni stoją na straży obecnego bajzlu. Od lat zagraniczne firmy podatkowe chwalą się „wyśmienitymi relacjami” z formalnym prawodawcą, czyli urzędnikami ze Świętokrzyskiej: bez nich – jako projektodawca – nic się nie uchwali w formalnych procedurach.

Tyle przykładów, które zresztą są tylko przypomnieniem powszechnie znanych faktów. Czy jeśli są tylko złe przykłady, a cała reszta naszego systemu podatkowego jest wzorcowa, a my mamy szansę, aby z biegiem czasu znikło to co złe i nastąpiła poprawa? Na pewno nie. Ci, którzy chcą lepszego prawa i działają na dobro naszego państwa oraz obywateli nie mają wpływów. Rządzą ci, którzy sceniczne występy opisałem w powyższych przykładach. Mam prośbę do rządzących, których darzę szacunkiem i sympatią: czas podatkach na „dobrą zmianę”.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 

VAT w 2016 roku

 

Skontaktuj się z naszą redakcją