Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 344 – 21 marca 2016

 

 

 

 

Wszystkim Czytelnikom Serwisu Doradztwa Podatkowego składamy najserdeczniejsze życzenia świąteczne, zdrowych, szczęśliwych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.Redakcja Serwisu

 

 

 

Konferencja ISP

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

  • Warunki dotyczące miejsca odbioru wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego odbiorcę –  czytaj więcej tekst nr 3
  • Z dniem 1 stycznia 2016 r. doprecyzowano zakres zagadnień objętych treścią postanowień rozdziału 7 w Dziale III -„Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi – czytaj więcej tekst nr 4
  • Projekt w sprawie transakcji gotówkowych – zmiany już w 2017 r. – czytaj więcej tekst nr 5
  • Gdyby podatek od sklepów wielkopowierzchniowych wszedł w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. dochody budżetu państwa wyniosłyby około 3 mld zł  – czytaj więcej tekst nr  13
  • Projekt ustawy wprowadzającej klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania – czytaj więcej tekst nr 17

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: w obecnym ustroju Polski nikt nie ustanowi dobrego prawa, zwłaszcza podatkowego

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Definicja podatnika VAT – Małgorzata Słomka
2. WSA o świadczeniu kompleksowym – Małgorzata Słomka

AKCYZA

3. Warunki dotyczące miejsca odbioru wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego odbiorcę – Marek Zagórski
4. Z dniem 1 stycznia 2016 r. doprecyzowano zakres zagadnień objętych treścią postanowień rozdziału 7 w Dziale III -„Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi – Marek Zagórski

PODATKI DOCHODOWE

5. Projekt w sprawie transakcji gotówkowych – zmiany już w 2017 r. – Piotr Zyśk
6. Nieściągalne wierzytelności, a prawo do zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów – Andrzej Dembiński  
7. Możliwość uznania poniesionych nakładów jako wydatków na ulepszenie środka trwałego – Wojciech Safian
8. Czy ekwiwalent za niewykorzystany urlop ma wpływ na opodatkowanie odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji stawką 70%? – Andrzej Łukiańczuk
9. Skutki świadczeń rzeczowych zastępujących płatność pieniężną z tytułu zaległości czynszowych w podatku dochodowym od osób fizycznych – dr Joanna Kiszka
10. Niedostateczna kapitalizacja – metoda alternatywna – Michał Rosa
11. Czy wypłacane pracownikom nagrody i premie z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w tym podatku w miesiącu ich wypłaty? – Wojciech Safian
12. Zapłata za bilet zagranicznych linii lotniczych nie czyni płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych – dr Joanna Kiszka

INNE PODATKI

13. Gdyby podatek od sklepów wielkopowierzchniowych wszedł w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. dochody budżetu państwa wyniosłyby około 3 mld zł – Witold Modzelewski
14. Ceny akcji uzależnione od podatku handlowego –  Piotr Zyśk

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

15. Kiedy przedawnia się zobowiązanie z tytułu wpłat z zysku? – Andrzej Łukiańczuk
16. Przesłanka winy jako czynnik decydujący o przywróceniu terminu – Andrzej Dembiński  
17. Projekt ustawy wprowadzającej klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania – Michał Rosa
18. Stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – Andrzej Dembiński  

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

19. O kwocie wolnej od podatku – dr Dariusz Maciej Grabowski
20. Szkice polsko-rosyjskie: prawdziwy „koniec historii” – Witold Modzelewski

 

 

II. AUDYT PODATKOWY

 

  1. Uniwersalna Instrukcja rozliczeń podatku od towarów i usług przez  jednostki samorządu terytorialnego  w związku z uchwałą NSA z dnia 24 czerwca 2013 r.
  2. Nowe zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycia towarów używanych, w tym środków trwałych i innych towarów będących majątkiem podatnika
  3. Wzorcowy Regulamin w zakresie udostępniania pracownikom do celów prywatnych samochodów służbowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia

 

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

 

VI. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 21 maca 2016 r.

 

 

Komentarz nieuczesany: w obecnym ustroju Polski nikt nie ustanowi dobrego prawa, zwłaszcza podatkowego.

W opozycyjnej telewizji padło jedno z największych oskarżeń pod adresem nowej większości parlamentarnej: w Polsce nastąpiła ZMIANA USTROJU. Trzeba bić na alarm, bo nam ustroju – jak widać – zmieniać nie wolno. Inni mogą: zmieniają swoje konstytucje, dyskutują o sensie i bezsensie ustroju politycznego, krytykują wady struktury oraz kompetencji  organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. U nas ustrój jest nienaruszalny a „porządek konstytucyjny” chyba dany nam od Boga. Gdybym był złośliwy (a czasami mam już starcze słabości), to zadałbym pytanie, czy może mamy znów jakiegoś gwaranta naszego ustroju politycznego, którego nie mamy prawa sami zmieniać? Przypomnę, że historyczna gwarantka ustroju I Rzeczypospolitej też urodziła się we wschodnich Niemczech, też mówiła po niemiecku, rządziła w państwie, którego stolica miała również niemiecką nazwę, a jej drogę do tronu wymyślił równie niemiecki „filozof na tronie”, mimo że swój język narodowy nazywał „czekaniem psa”. Nie chcę bynajmniej sugerować, że gwarantem niezmienności naszego ustroju jest również niemieckojęzyczny sąsiad, który jest jednak tradycyjnie „zaniepokojony”,   gdy w Polsce rządzą osoby źle widziane w Berlinie. To najbardziej oględna forma perswazji z tej stolicy wobec „polskich kartofli”: w przeszłości i to nie raz było gorzej. Ale teraz nic a nic nam nie grozi, jesteśmy bezpiecznymi i otoczeni (od Zachodu) przyjaciółmi, oczywiście pod warunkiem, że prowadzimy „proeuropejską politykę”  i wykonujemy wszystkie ich zalecenia, oczywiście nie mające dla nas wiążącego charakteru. Dotychczasowy ustrój naszego kraju na pewno zasługiwał na wysoką ocenę, dał Polsce i Europie takich polityków jak Donald Tusk oraz chronił interesy niemieckich inwestorów, którzy przychodzą do nas z misją cywilizacyjną, jakże potrzebny w postkomunistycznym syfie.

Muszę niestety po raz kolejny narazić się ościennym (to słowo nie pochodzi od „ości”) mocarstwom, ale robię to z pełną determinacją, bo wiem że to co mówię i piszę nie ma żadnego znaczenia. I sądzę, że nam też wolno nie tylko dyskutować o ustroju Polski, ale możemy go również zmienić. Jesteśmy – jak przekonują mnie politycy od 27 lat – państwem niepodległym. Pójdźmy jeszcze dalej: nie tylko możemy, ale nawet musimy zmienić nasz ustrój gdyż jest dwufunkcjonalny, ani prezydencki ani parlamentarny, a przede wszystkim narusza zasadę nemo iudex sua causa. Przykładów niekonsekwencji ani nonsensów naszego ustroju jest sporo: dlaczego mamy aż trzy równorzędne sądy najwyższe, jest Sąd Najwyższy, który nie ma nic do gadania nie tylko w sprawie wcale „nienajwyższego” Trybunału Konstytucyjnego, dla również Naczelnego Sądu Administracyjnego, które dla najważniejszych dla życia obywateli sprawach zwłaszcza w sporach podatkowych, jest ostatnią i niezaskarżalną instancją? Kto to wymyślił? Dlaczego sędziowie mogą pisać dla siebie ustawy o sądach, aby było im wygodniej orzekać? Dlaczego ustawy może napisać dowolny lobbysta, zresztą za małe pieniądze, a potem rząd, Sejm, Senat uchwalają ich pomysły. Przecież wszyscy wiemy, że najważniejszych dla państwa dziedzinach, w tym zwłaszcza w prawie podatkowym, nie rządzi jakakolwiek większość parlamentarna, lecz zagraniczny biznes konsultingowy, „międzynarodowe koncerny” i każdy, kto wie, pod jaki telefon zadzwonić? Ile razy pisałem do „wszystkich świętych”, łącznie z byłym prezydentem, aby nie podpisywał szkodliwych dla Polski ustaw? I co? I nic. Nasz ustrój jest fasadowo-proceduralny: ma w sposób poprawny uchwalać każdą możliwą bzdurę, bo przedstawionych Sejmowi projektów nawet nikt nie czyta. Ile warta jest polska demokracja dowiedzieliśmy się w czasie prac nad projektem ustawy o podatku od hipermarketów: ktoś spowodował (?), że już w zarodku zduszono tę inicjatywę, przy pomocy jakiegoś „listu z Komisji Europejskiej”, bo nam opodatkować zagranicznych koncernów nie wolno: może uchwalać tylko te ustawy, które na ich zlecenie napiszą firmy doradcze zajmujące się optymalizacją podatkową, piszące raporty (za pieniądze) dla Komisji Europejskiej na temat uchylania się od opodatkowania, czy to nie jest groteska a w zasadzie kpina z demokracji rozumianej w sensie materialnym? Jeżeli ktoś w dobrej wierze staje w obronie obecnego ustroju, to z chęcią poinformuje go kto tu rządzi, zwłaszcza w podatkach. Jeżeli tego nie wie, to służę informacjami, zresztą są powszechnie dostępne. Jeżeli np. szef KOD-u jest szczerze zainteresowany obroną polskiej demokracji, to sądzę, że powinien wiedzieć, czego broni. Proponuję publiczną dyskusję z jego udziałem, do której można zaprosić nie tylko jednego z przyjaciół z boiska (Mira, Zbycha lub Rycha) ale również Jana Vincenta Rostowskiego: niech Panu opowiedzą, do czego służy polski parlamentaryzm.

Dlatego trzeba dyskutować nad zmianą ustroju, aby służył obywatelom i państwu polskiemu, a nie tym, którzy go dziś opanowali i bronią „jak niepodległości”.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych
    

VAT w 2016 roku

 

Skontaktuj się z naszą redakcją