Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 347 – 11 kwietnia 2016

 

 

 

 

Prawo Finansowe i Skarbowość

 

 

Majówka w Pałacu Alexandrinum!

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: czy przy pomocy ”instrumentów informatycznych”  można zwiększyć dochody budżetowe z VAT-u o 15 mld zł?

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usługi cateringowej – Wojciech Safian
2. Nieodpłatne przekazanie klientom próbki w postaci kartonu zawierającego kilka sztuk tego samego towaru – Piotr Wesołowski
3. Premie pieniężne na gruncie VAT – Małgorzata Słomka
4. Najem mieszkania przez spółkę a zwolnienie z podatku od towarów i usług w świetle wyroku WSA w Warszawie z dnia 11 lutego 2016r.(III SA/ Wa 473/15) – dr Joanna Kiszka
5. Czy trzeba powołać sejmową komisję śledczą w sprawie wyłudzeń VAT-u? – Witold Modzelewski
6. Uzależnienie obowiązku dokonania korekty deklaracji przez dłużnika od dokonania korekty przez wierzyciela – Michał Rosa 

AKCYZA

7. Wprowadzenie obniżonej stawki akcyzy na energię elektryczną zużywaną w określonych procesach produkcyjnych, wydobywczych oraz przeróbczych – Marek Zagórski
8. Przemieszczanie wyrobów na podstawie dokumentu dostawy, a naruszenie warunków zwolnienia oraz zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy – Marek Zagórski

PODATKI DOCHODOWE

9. Czy na prowadzącym rachunek zbiorczy ciąży obowiązek poboru podatku z tytułu odsetek od listów zastawnych nierezydentów? – Andrzej Łukiańczuk
10. Obniżony CIT nie przyczyni się do polepszenia sytuacji najmniejszych przedsiębiorstw – Piotr Zyśk
11. Ulga prorodzinna – podstawa obliczenia i wysokość podatku – Piotr Wesołowski
12. Czy skrócenie okresu umowy leasingu finansowego ma wpływ na skutki podatkowe wywodzone z tej umowy? – Andrzej Łukiańczuk
13. Otrzymanie w wyniku likwidacji spółki osobowej środków pieniężnych oraz akcji lub udziałów w spółkach kapitałowych przez osobę prawną będącą wspólnikiem spółki osobowej – Wojciech Safian
14. Ulga rodzinna a uzyskiwanie przez jednego z rodziców dochodów poza terytorium Polski – dr Joanna Kiszka
15. Wierzytelności nieściągalne jako koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych – Andrzej Dembiński 
16. Limit zarobków dziecka a przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania, a nie jeszcze o składki na ubezpieczenie społeczne – Malwina Sik

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

17. Pierwsze dane dotyczące odroczenie terminu płatności składek ZUS – Piotr Zyśk

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

18. Sądy mają możliwość badania zgodności z prawem decyzji uznaniowych – Małgorzata Słomka
19. Jaka powinna być wysokość wpisu w sprawach skarg dotyczących postanowień lub decyzji wydanych w trybie wznowienia postępowania administracyjnego? – Andrzej Dembiński 

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

20. Tuzin złotych za godzinę – dr Dariusz Maciej Grabowski
21. Szkice polsko-rosyjskie: zniszczenie dowodów pamięci – prof. Witold Modzelewski

II. AUDYT PODATKOWY

 

  1. Uniwersalna Instrukcja rozliczeń podatku od towarów i usług przez  jednostki samorządu terytorialnego  w związku z uchwałą NSA z dnia 24 czerwca 2013 r.
  2. Nowe zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycia towarów używanych, w tym środków trwałych i innych towarów będących majątkiem podatnika
  3. Wzorcowy Regulamin w zakresie udostępniania pracownikom do celów prywatnych samochodów służbowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia

 

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

 

VI. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 11 kwietnia 2016 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: czy przy pomocy ”instrumentów informatycznych” można zwiększyć dochody budżetowe z VAT-u o 15 mld zł?

Pytanie zadane w tytule wiąże się ze znaną tezą głoszoną przez szefów resortu finansów, że wystarczy wprowadzić „instrumenty informatyczne” a dochody z tego podatku szybko  wzrosną i nawet znana jest kwota: ma to być w przyszłym roku równo 15 mld zł. Nie trzeba ich zdaniem likwidować luk w przepisach prawna: one mogą pozostać, bo chyba „zalepią” je owe „instrumenty”. Oczywiście uważam ten pogląd za dowód – oględnie mówiąc – nieznajomości rzeczy, ale ktoś podsuwa te tezy Pani Premier, przez co stawia wszystkich sympatyków obecnego rządu, łącznie z niżej podpisanym, w dość kłopotliwej sytuacji. Chciałem w związku z tym dowiedzieć się  czym są owe instrumenty i gdzie są projekty przepisów na ten temat. Żadnych przepisów nikt nie widział, a owych instrumentów, według oficjalnego komentarza, jest dwa:

  • centralny rejestr faktur,
  • jednolity plik kontrolny.

O pierwszym pomyśle miałem okazję się już wypowiadać publicznie i jest on przedmiotem kpin większości podatników. Zapewniam autorów tego pomysłu, że bez drakońskich kar za niewysyłanie faktur do tego rejestru, nikt po dobroci nie będzie udostępniać swoich dokumentów. Oczywiście z wyjątkiem oszustów – oni gorliwie zapełnią ten rejestr wszechobecną w obrocie fikcją fałszywych faktur, którym nikt  w tych działaniach nie będzie w stanie w jakikolwiek sposób zagrozić. Z optymalizacji obciążeń podatkiem od towarów i usług żyje już istotny „sektor gospodarki”, jest on wysoce konkurencyjny i bezkarny, ma pieniądze na najlepsze firmy doradcze, media i ekspertów, a może również polityków. Ma on pozycję międzynarodową, wpływa na kształt polskiego ustawodawstwa a przede wszystkim ma „świetne relacje z urzędnikami z resortu finansów” (tak sam się chwali). Zwykli, uczciwi podatnicy nie będą jednak przesyłać swoich faktur do żadnego rejestru, bo po pierwsze, nie widzą sensu tej pracy, a po drugie, ważniejsze, boją się, że konkurenci, bandyci i wrogowie poznają dzięki temu ich tajemnice handlowe. Nikomu nie są potrzebne gigantyczne archiwa, w których gromadzone będą każdego dnia miliony dokumentów: do nich nikt nigdy nie zajrzy, bo po co? Jedno jest pewne: centralny rejestr faktur nie zlikwiduje obecnych luk w tym podatku i nie zwiększy dochodów budżetowych: to wie nie tylko każda firma, ale również skarbowy, którzy prywatnie śmieją się z tych pomysłów. Ich dylematy są zupełnie inne: udowodnienie, że towary „sprzedawała” firma fikcyjna, wystawiająca również fikcyjne faktury, nie wymaga żadnych „instrumentów informatycznych”. Pytanie jest tylko po co to robić, skoro z tych działań nie ma i nie będzie żadnych pieniędzy do budżetu, a wyłudzone podatki nigdy nie wrócą do budżetu.

Podobnie  przypadku tzw. jednolitego pliku kontrolnego. On już jest w przepisach: ma obowiązywać od połowy roku. Po co? Dzięki niemu duże, z reguły uczciwe firmy będą udostępniały swoje rejestry organom skarbowym. Co tam one znajdą? To samo, co mogą znaleźć bez tej zabawki. Każdy, kto choć trochę zna się na podatku od towarów i usług to wie, jak zachowują się a nawet nazywają firmy zajmujące się „optymalizacją rozliczeń VAT-u”: często prowadzą je od lat ci sami ludzie a obsługują te same firmy konsultingowe, które przecież „gwarantują” opłacalność tego procederu. Są to działania od lat bezkarne i takimi pozostaną, a jednolity plik kontrolny nic tu nie zmieni. Faktura fałszywa zawsze wygląda tak samo jak prawdziwa. Gdyby władza chciała zwalczać procederu wyłudzania VAT-u, to np. zainteresowałoby fenomen  stałego wzrostu obrotu stalą, która jest od 2013 roku objęta faktyczną stawką 0%. Przecież obracając wielokrotnie tą samą partią stali można wyłudzić dowolną kwotę zwrotu. A resort finansów zamawia raporty, z których ponoć wynika, że brak podatku w obrocie stalą przyczynił się do … wzrostu dochodów budżetowych. To już groteska: likwidacja opodatkowania dała budżetowi więcej pieniędzy. Czy w tych okolicznościach ktoś jeszcze wierzy, że jest wola zwalczania patologii w tym podatku?
Jedno jest pewne: na wdrażaniu instrumentów finansowych zarobią … firmy informatyczne. I słusznie: ktoś musi być beneficjentem tych pomysłów, skoro budżet ma do nich dołożyć.     

  
Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 

Nowe deklaracje VAT

 

Skontaktuj się z naszą redakcją