Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 348 – 18 kwietnia 2016

 

 

 

 

Prawo Finansowe i Skarbowość

 

 

Majówka w Pałacu Alexandrinum!

 

 

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 • Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych oraz budowlano-montażowych – czytaj więcej tekst nr 1
 • NIK: przeciwdziałanie wyłudzeniom VAT w Polsce jest nieskuteczne – czytaj więcej tekst nr  3
 • Obowiązek oraz opłata z tytułu nanoszenia legalizacyjnych znaków akcyzy przy ponownym rozlewaniu wyrobów akcyzowych – czytaj więcej tekst nr 6
 • Prawidłowy sposób wypełniania dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych zwolnionych ze względu na przeznaczenie – czytaj więcej tekst nr 7
 • Interpretacja ogólna w zakresie podatku bankowego – czytaj więcej tekst nr 16
 • Ustawa o rachunkowości przygotowywana do dużej nowelizacji jeszcze w 2016 r. – czytaj więcej tekst nr 21

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: Panama Papers: wnioski pro domo sua

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych oraz budowlano-montażowych – Marcin Szymocha
2. Nieodpłatne przekazanie próbki i prezentu o małej wartości na gruncie VAT – Oliwia Mórawska
3. NIK: przeciwdziałanie wyłudzeniom VAT w Polsce jest nieskuteczne – Piotr Zyśk
4. Wyrok TSUE z dnia 29 września 2015 r. C-276/14 nie rozstrzyga o konieczności jakiejś „centralizacji” rozliczenia VAT w gminach – Witold Modzelewski
5. Rabat potransakcyjny, a podatek od towarów i usług – Oliwia Mórawska

AKCYZA

6. Obowiązek oraz opłata z tytułu nanoszenia legalizacyjnych znaków akcyzy przy ponownym rozlewaniu wyrobów akcyzowych – Marek Zagórski
7. Prawidłowy sposób wypełniania dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych zwolnionych ze względu na przeznaczenie – Marek Zagórski

PODATKI DOCHODOWE

8. Nowe wzory formularzy PIT/O, PIT/D i PIT-28/B – Malwina Sik
9. Bezumowne korzystanie z nieruchomości – Piotr Wesołowski
10. Ulga rodzinna w przypadku braku porozumienia uprawnionych do jej stosowania – dr Joanna Kiszka
11. Cele statutowe dające prawo do zwolnienia z podatku – Michał Rosa
12. Czy wprowadzenie częściowej odpłatności za używanie parkingu powoduje powstanie przychodu podatkowego u pracownika? – Andrzej Łukiańczuk
13. Nieściągalne wierzytelności jako koszty uzyskania przychodu w świetle wyroku NSA z 16 lutego 2016r. (II FSK/ 421/14) – dr Joanna Kiszka
14. Odpłatne zbycia certyfikatów inwestycyjnych otrzymanych w wyniku rozwiązania (likwidacji) spółki osobowej – Piotr Wesołowski

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

15. Prawo do pomocy społecznej a odliczenie od uzyskiwanego dochodu kwoty zadłużenia – Malwina Sik

INNE PODATKI

16. Interpretacja ogólna w zakresie podatku bankowego – Małgorzata Słomka
17. Czy otrzymanie pożyczki od podatnika VAT skutkuje powstaniem obowiązku w podatku od czynności cywilnoprawnych? – Andrzej Łukiańczuk
18. Notariusz jako płatnik w przypadku nieodpłatnego ustanowienia służebności lub użytkowania – Wojciech Safian
19. Tablica reklamowa – przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości – Marcin Szymocha

 

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

20. Zawieszenie postępowania z urzędu – wymogi oraz cele – Andrzej Dembiński  
21. Ustawa o rachunkowości przygotowywana do dużej nowelizacji jeszcze w 2016 r. – Piotr Zyśk

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

22. Szkice polsko-rosyjskie: czy wyprzedajemy aktywa? – prof. Witold Modzelewski

 

II. AUDYT PODATKOWY

 

 1. Uniwersalna Instrukcja rozliczeń podatku od towarów i usług przez  jednostki samorządu terytorialnego  w związku z uchwałą NSA z dnia 24 czerwca 2013 r.
 2. Nowe zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycia towarów używanych, w tym środków trwałych i innych towarów będących majątkiem podatnika
 3. Wzorcowy Regulamin w zakresie udostępniania pracownikom do celów prywatnych samochodów służbowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia

 

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

 

VI. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 18 kwietnia 2016 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: Panama Papers: wnioski pro domo sua.

Już drugie upublicznienie dokumentów potwierdzających istnienie gigantycznego rynku podatkowego (Panama papers) stawia polityków w dość trudnej sytuacji: mają ustosunkować się do tego zjawiska – nie mają wyjścia. Polityczny instynkt podpowiada im, że nie mogą pochwalać działań „optymalizujących ciężary podatkowe”, choć dotychczas w pełni akceptowali ten proceder. Nie tylko w Polsce. Kim jest szef Rady Europejskiej? Jakie interesy robiło luksemburskie ministerstwo finansów pod jego rządami z tzw. wielką czwórką, aby również w naszym kraju budżet tracił miliardowe kwoty? I co? Podał się do dymisji? Potępił, przynajmniej moralnie, te działania? Chyba nie. A u nas? Kto doradzał rządowi w sprawach gospodarczych? M.in. firmy będące liderami owej „czwórki”. Może ministerstwo skarbu ujawniłoby ile spółki skarbu państwa wypłaciły za „doradztwo”, zwłaszcza podatkowe, tymże podmiotom? Ponoć idzie tu o kwoty liczone w setkach milionów złotych rocznie. W resorcie finansów jeszcze poprzedni minister finansów powołał Radę Konsultacyjną, której członkami, a jakże, byli (są?) pracownicy firm, które „optymalizują” obciążenia podatkowe, czyli działają na szkodę interesu publicznego.

Czekamy teraz na wyciek dokumentów z archiwów liderów tego rynku, bo panamskie antypody, są tylko wierzchołkiem góry lodowej. Wierzę, że to niebawem nastąpi, bo wtedy poznamy kto, ile i za co wziął miliony, aby nasz budżet (czyli Polski) tracił ponad 60 mld zł rocznie.
Międzynarodowy biznes podatkowy jest gangreną, która niszczy współczesną gospodarkę, demoralizuje polityków i zagraża demokracji. Związki z tym biznesem są hańbą, której nie zmyje z siebie „liberalna” klasa polityczna. Tu potrzebna jest, w każdym tego słowa znaczeniu, dobra zmiana Nowa władza w naszym kraju, aby utrzymać swoją wiarygodność, musi tu szybko zrobić porządek. Co trzeba zrobić? Plan jest relatywnie prosty. Trzeba:

 • sprawdzić, które przepisy podatkowe powstały w wyniku lobbingu biznesu podatkowego i szybko je uchylić,
 • wszcząć kontrolę oraz śledztwa, które muszą sprawdzić, czy „optymalizując” swoje obciążenia nie naruszono prawa podatkowego i karnego, bo jakoś nie chce mi się wierzyć, że fikcyjna firma założona w raju podatkowym może świadczyć obiektywnie jakieś usługi, które są kosztem uzyskania przychodu,
 • wprowadzić ustawowy zakaz jakichkolwiek kontaktów między sędziami, urzędnikami i politykami a ową gangreną – tu nie może być żadnych kompromisów.

Mamy też swoje problemy jako doradcy podatkowi. Dziś nasz wizerunek legł w gruzach, bo obywatelom kojarzymy się z szwindlami podatkowymi. Podejmowano próby opanowania organów izby doradców podatkowych przez ludzi z tej bajki – zresztą w poprzedniej kadencji nawet z pewnym sukcesem. Ówczesny jej szef, oczywiście wywodzący się z jednej z firm z owej „czwórki”, opowiadał coś o jakimś „prestiżu” zawodu, a po cichu współdziałał z resortem finansów w „deregulacji” doradztwa podatkowego, czyli dopuszczenie do świadczenia usług ludzi bez zasad, wiedzy i skrupułów. I udało się to zrobić. Teraz już czas na porządki, bo doradca podatkowy nie może być kojarzony z „międzynarodową optymalizacją podatkową” i działaniami wszelkiej maści „andersenów”. Musi być znów zawodem zaufania publicznego.                                        
Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 

Nowe deklaracje VAT

 

Skontaktuj się z naszą redakcją