Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 349 – 25 kwietnia 2016

 

 

 

Prawo Finansowe i Skarbowość

 

Majówka w Pałacu Alexandrinum!

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: czym jest w rzeczywistości dziś „szara strefa”?

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Prawo do pełnego odliczenia podatku z faktur dokumentujących wydatki związane z samochodami służbowymi – Piotr Wesołowski
2. Powiatowe jednostki budżetowe nie są podatnikami podatku od towarów i usług – Małgorzata Słomka

AKCYZA

3. Procesy metalurgiczne a zwolnienie od akcyzy zużywanej energii elektrycznej – Marek Zagórski
4. Zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej uzyskanej z biogazu – Marek Zagórski 

PODATKI DOCHODOWE

5. Koszty uzyskania przychodów twórców i autorów zatrudnionych na umowę o pracę – Małgorzata Słomk
6. Czy doliczenie do przychodu pracownika za poprzedni rok świadczenia wiąże się z obowiązkiem korekty PIT-11? – Andrzej Łukiańczuk
7. Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wartości otrzymanej w drodze darowizny nieruchomości gruntowej – Piotr Wesołowski
8. Czy wydatki z tytułu pobytu w ośrodku opiekuńczym podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej? – dr Joanna Kiszka
9. Czy świadczenie z ZFŚS otrzymane przez dziecko emeryta korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych? – Andrzej Łukiańczuk
10. Strata na działalności statutowej nie może obniżać dochodu podlegającego opodatkowaniu – Michał Rosa
11. Czy przychód związany z transportem wyrobów wytworzonych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej jest wolny od podatku dochodowego, jako przychód z działalności strefowej? – dr Joanna Kiszka
12. Zwolnienie z długu jako koszt uzyskania przychodu – Michał Rosa
13. Podatkowe aspekty odstąpienia od umowy przeniesienia własności nieruchomości – Mikołaj Stelmach
14. Opodatkowanie samodzielnej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych według skali podatkowej – Andrzej Dembiński

INNE PODATKI

15. Katastrofa „podatku handlowego”: czy ktoś za to odpowie? – Witold Modzelewski
16. Wartość rynkowa nabytych w drodze spadku akcji – Malwina Sik

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

17. Nowa ustawa o biegłych rewidentach przygotowywana przez MF – Piotr Zyśk
18. Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich – wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu – Malwina Sik
19. Więcej podmiotów będzie mogło skorzystać z uproszczonych zasad kalkulacji kosztu – Piotr Zyśk
20. Nowy wspólnotowy kodeks celny – zmiany w imporcie towarów, opodatkowaniu importu podatkiem od towarów i usług oraz akcyzą – Mikołaj Stelmach
21. Wydatki na korespondencje w świetle orzecznictwa sądowoadminstracyjnego – Andrzej Dembiński

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

22. Szkice polsko-rosyjskie: zostajemy czy wychodzimy?  – prof. Witold Modzelewski

II. AUDYT PODATKOWY

 

  1. Uniwersalna Instrukcja rozliczeń podatku od towarów i usług przez  jednostki samorządu terytorialnego  w związku z uchwałą NSA z dnia 24 czerwca 2013 r.
  2. Nowe zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycia towarów używanych, w tym środków trwałych i innych towarów będących majątkiem podatnika
  3. Wzorcowy Regulamin w zakresie udostępniania pracownikom do celów prywatnych samochodów służbowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 25 kwietnia 2016 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: czym jest w rzeczywistości dziś „szara strefa”?

Zacznę o pewnej relacji: szef jednej z firm  z nieukrywanym poruszeniem opowiedział mi, że na „śniadaniu biznesowym”, organizowanym przez jedną z firm z tzw. wielkiej czwórki, padły stwierdzenia, że „trzeba odliczać dni do końca obecnych rządów” i inne tego rodzaju polityczne deklaracje. Jako że Polska to mały kraj i wszyscy się lepiej czy gorzej znają, udało się dość szybko potwierdzić prawdziwość tej relacji. Dlaczego zagraniczny (oczywiście „zachodni”) biznes podatkowy nie ukrywa swoich politycznych niechęci do władz wybranych w demokratycznych wyborach? Powodów jest prawdopodobnie wiele. Pierwszym z nich jest nostalgia za utraconą pozycją, bo za „liberalnych rządów” związki tego biznesu z władzą weszły w swoje historyczne apogeum: rząd zamawiał i płacił za ekspertyzy i raporty a nawet wydał kilkadziesiąt milionów złotych dla jednej z tych firm za pomysły, jak … informatyzować urzędy skarbowe. Ciekawe skąd zagraniczne lemingi wiedzą, jak ma funkcjonować np. izba skarbowa, którą być może widziały przez szybę samochodu? Sądząc po wielkości wypłaconej kwoty przez Ministerstwo Finansów, należy postawić tezę, że skoro zagraniczny biznes podatkowy zna się na wszystkim, to zapewne również na urzędniczej informatyce w organach administracji rządowej. Złote czasy tego biznesu miały jednak znacznie bardziej spektakularny charakter: związki z władzą dotyczące również kształtu przepisów prawa: przykłady są powszechnie znane, przecież dobrze wiemy, kto wymyślił „odwrotne obciążenie”, czyli brak opodatkowania całych branż, w dodatku wmawiając, że służy to … eliminacji oszustw podatkowych? Prawda, że to majstersztyk w historii nonsensów podatkowych? Teraz wychodzą na jaw również kwoty, które wypłacały spółki skarbu państwa za „doradztwo”: ciekawe, czy owe usługi miały w rzeczywistości aż taką wartość?

Tak, przyszły złe rządy dla zagranicznego biznesu podatkowego. Musi więc odliczać czas do nowych wyborów. Co prawda czasami politycy nowych władz dają sprzeczne sygnały: jeden z wicepremierów publicznie z namaszczeniem – posługując się nazwą jednej z tych firm – cytuje zresztą zupełnie „księżycowe” kwoty jakiejś „luki podatkowej” zapominając, że uprawia, być może nieświadomie, całkowicie niestosowną kryptoreklamę. No dobrze, młodość i brak wiedzy ma swoje prawa. W jednej z dwóch ważnych kancelarii naszego państwa zorganizowano nawet spotkanie z przedstawicielami tego biznesu konsultując … projekt jednej z ważnych ustaw. Już to nie mieści się w głowie, ale najnowszy raport napisany przez lidera tych firm przekroczył wszelkie wyobrażenia: wstępy do tego dokumentu piszą ministrowie i wiceministrowie, a dokument – sygnowany logo tej firmy – posługuje się wizerunkiem tych osób, które występują w jednym szeregu z szefami biznesu podatkowego. Czy coś takiego jest w ogóle możliwe? Tak daleko nie  posunęli się nawet liberałowie i zdjęcia byłej Pani Premier trudno jest szukać  w raportach biznesu podatkowego, które powstawały w czasach liberalnych rządów.

Może to też dowód na dziecięcą chorobę naiwności. Może. Być może jednak pesymizm co do przyszłości tego biznesu nie jest w pełni zasadny. Czy jego związki z władzą zostaną przywrócone i będzie tak jak dawniej? Może nie powinni tracić nadziei. Opozycja i jej zwolennicy walczą o to, aby wróciły poprzednie czasy. Można nawet podejrzewać, że nie tak źle, bo ktoś storpedował przyjęcie przez rząd ustaw podatkowych, które były w niebieskiej teczce pani Premier Beaty Szydło. Przecież wiadomo, że likwidowały one wiele przepisów, które, będąc autorstwa zagranicznego biznesu podatkowego, były bardzo „korzystne dla podatników” – wiadomo nawet jakie noszą nazwy .

Aby uzdrowić system podatkowy, szerzej – nasze państwo, trzeba jednorazowo i bez reszty przeciąć wszelkie związki władzy z tym biznesem. Tak twierdzą wszyscy, którym zależy na naprawie tego systemu, a przede wszystkim na likwidacji luki podatkowej liczonej w skali Unii na setki miliardów EURO. Mamy przed sobą dwie drogi: albo iść tropem Panama Papers, albo w odwrotnym kierunku. Na tej ostatniej drodze raczej nie spotkamy się z tym biznesem, bo to on chce odwrócić naszą uwagę od rzeczywistych przyczyn obecnych patologii. Czy „szarą strefą” jest kobiecina z koszykiem jajek i pomidorami, która nie ma kasy fiskalnej? Czy ona zagraża dochodom budżetowym? Skąd: najgroźniejszą szarą strefą jest zagraniczny biznes podatkowy, który załatwia „optymalizację podatkową”, tworząc pozory legalizmu w takich Panamach czy innych Luksemburgach. Tam są setki miliardów (biliony?) EURO, które rządzą dzisiejszym światem. Bo „Zachodnie pieniądze dają władzę” – a nie odwrotnie. Prawda? Wniosek jest tylko jeden, wszystko więc w Polsce musi wrócić na właściwe zachodnie tory: jak najszybciej „odliczać czas” do najbliższych wyborów.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych
              

Uszczelnienie VAT

  

Skontaktuj się z naszą redakcją